આર્બિટ્રેજ અને સટ્ટા વચ્ચેના તફાવત

આર્બિટ્રેજ વિ સટ્ટેશન

માં વેપારીઓ આજનાં બજારમાં ખાસ કરીને ટ્રેડિંગના વિશિષ્ટ પદ્ધતિઓ દ્વારા વળતરના ઉચ્ચ સ્તર મેળવવા માટે સતત વિવિધ વ્યૂહનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આર્બિટ્રેજ અને સટ્ટાખોરી આ પ્રકારના નફો મેળવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આર્બિટ્રેજ અને સટ્ટાખોરોનો ઉદ્દેશ્ય કેટલાક સ્વરૂપનો નફો કરવાનો છે, તેમ છતાં ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીકો એકબીજાથી અલગ છે. નીચેનો લેખ દરેક પ્રકારની તકનીકનો સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે અને નફા બનાવવાની તેમની ઘણી વિશિષ્ટ તરકીબોની રૂપરેખા આપે છે.

આર્બિટ્રેજ શું છે?

આર્બિટ્રેજ એ છે કે જ્યાં વેપારી એકસાથે ખરીદેલ એસેટની કિંમત સ્તરોમાં તફાવતોમાંથી નફો મેળવવાની આશા સાથે એક એસેટ ખરીદી અને વેચી દેશે અને વેચવામાં આવેલી સંપત્તિ એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અસ્કયામતો અલગ બજારના સ્થળોએ ખરીદી અને વેચાણ કરે છે; જે ભાવના સ્તરોમાં તફાવતોનું કારણ છે. વિવિધ બજારોમાં ભાવના સ્તરમાં તફાવત શા માટે છે તે કારણ બજારની બિનકાર્યક્ષમતાઓને કારણે છે; જ્યાં એક બજાર સ્થળની પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફાર થવાના પરિણામે ભાવ સ્તરો હોવા છતાં, આ માહિતીએ હજુ સુધી અન્ય બજાર સ્થળ પર અસર કરી નથી, ભાવ સ્તર અલગ અલગ રહે છે. એક વેપારી જે નફો મેળવવા ઇચ્છતા હોય તે એક બજારમાંથી સસ્તો ભાવે મિલકતની ખરીદી કરીને અને તેનાથી ઊંચી કિંમતે વેચાણ કરીને આર્બિટ્રેજ નફો બનાવવા માટે આ બજારની બિનકાર્યક્ષમતાને તેમના લાભ માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

અટકળો શું છે?

બીજી તરફ સટ્ટાખોરી, નાણાકીય જુગારના એક સ્વરૂપને દર્શાવે છે જ્યાં વેપારી જોખમ લે છે જેમાં તે મોટા નાણાકીય લાભો અથવા નુકસાન મેળવી શકે છે. કારણ કે વેપારીને બન્ને ગુમાવવા અને મેળવવાની તક હોય છે, તેથી તેને જુગારનો એક પ્રકાર ગણવામાં આવે છે. જોકે, સટ્ટાખોરોને આવા મોટા નાણાકીય જોખમો લેવા પ્રેરિત કરવામાં આવે છે, કારણ કે વિશાળ નાણાકીય લાભ લેવાની સંભાવના નુકશાન કરતાં વધુ મોટું અને વધુ શક્ય છે. સટ્ટાખોરો સ્ટોક, બોન્ડ્સ, ચલણ, કોમોડિટીઝ અને ડેરિવેટિવ્સ જેવા ટ્રેડિંગ વગાડવા દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને એક સટ્ટાખોર આ અસ્કયામતોમાં વધતા જતા અને ઘટાડાથી નફા માટે નફો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, વેપારી સ્ટોક શોર્ટ દ્વારા લેવાથી નફો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, જેનાથી ભાવમાં ઘટાડા મારફત નફો કરવાનો પ્રયાસ કરી શકાય છે. જો કિંમત વેપારીના લાભો પર પડે છે, અને જો ન હોય, તો તેને મોટો નુકસાન થઈ શકે છે.

આર્બિટ્રેજ વિ સટ્ટેશન

વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી બંને તરકીબો, મોટા નફો કરવા માટે સટ્ટા અને આર્બિટ્રેજ.જો કે, દરેક પદ્ધતિમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પદ્ધતિમાં અલગ અલગ રીતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આર્બિટ્રેજ ટ્રેડર્સ જોખમના નીચા સ્તરે લે છે, અને એક બજારમાંથી નીચું ભાવે ખરીદી કરીને અને અન્ય બજાર પર ઊંચી કિંમતે વેચાણ કરીને કુદરતી બજારમાં અસાતત્યતામાંથી લાભ મેળવે છે. સટોડિયાઓ જોખમોનું ઊંચું પ્રમાણ લઈને ટ્રેડ્સ કરીને ભાવોમાં ફેરફાર કરીને અને તેમના પરિણામોની ધારણા કરીને નફો કરે છે.

સારાંશ:

આર્બિટ્રેજ અને અટકળો વચ્ચે શું તફાવત છે?

• આર્બિટ્રેજ અને સટ્ટાખોરો બંનેનો ઉદ્દેશ્ય કેટલાક સ્વરૂપનો નફો બનાવવાનો છે, તેમ છતાં ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીકો એકબીજાથી અલગ છે.

• આર્બિટ્રેજ ટ્રેડર્સ જોખમના નીચા સ્તરો લે છે, અને એક બજારમાંથી નીચું ભાવે ખરીદી કરીને અને અન્ય બજારમાં વધુ કિંમતે વેચાણ કરીને કુદરતી બજારમાં અસાતત્યતાથી લાભ મેળવે છે.

• સટ્ટેશન એ આકડાના સાધનો જેમ કે સ્ટોક્સ, બોન્ડ્સ, ચલણ, કોમોડિટીઝ અને ડેરીવેટીવ્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને એક સટ્ટાખોર આ અસ્કયામતોમાં વધતા જતા અને ઘટાડાથી નફા માટે નફો કરે છે.