કોર્પોરેશન અને ઇનકોર્પોરેશન વચ્ચેનું અંતર

કોર્પોરેશન વિ ઇન્કોર્પોરેશન

ઇનકોર્પોરેશન એક નવા કોર્પોરેશનનું સર્જન છે . એક કોર્પોરેશન બીજી બાજુ એ જાહેરમાં રજિસ્ટર્ડ ચાર્ટર સાથે એક ઔપચારિક વ્યવસાય સંડોવણી છે જે તેને અલગ કાનૂની અસ્તિત્વ તરીકે ઓળખે છે .

કોર્પોરેશન એક બિન નફાકારક સંગઠન, એક વ્યવસાય, સ્પોર્ટસ ક્લબ અથવા નવા શહેર અથવા નગરની સરકાર હોઈ શકે છે નોંધવું રસપ્રદ છે કે કોર્પોરેશનના વિવિધ સ્વરૂપો છે. કોર્પોરેશનો વાસ્તવમાં કોર્પોરેટ કાયદાનું ઉત્પાદન છે. તે મેનેજમેન્ટ અને શેરહોલ્ડરોના હિતો વિશે વધુ ચિંતિત છે. તે કર્મચારીઓના હિતોનું પણ ધ્યાન રાખે છે જે તેના વિકાસ માટે સખત મહેનત કરે છે.

મુકદ્દમાના દાવાઓ સામે અંગત અસ્કયામતોની સલામતી માટે બીજી બાજુ સામેલગીરી મુખ્ય કામગીરી ધરાવે છે. કોર્પોરેશન અને એકીકરણ વચ્ચેના મુખ્ય તફાવતોમાંની એક એવી હકીકત છે કે કોર્પોરેશન સ્ટોકહોલ્ડરો, ડિરેક્ટર અને અધિકારીઓમાં કંપની દ્વારા કરાયેલા દેવા માટે અને જવાબદારીઓ જવાબદાર નથી.

બીજી બાજુના માલિકીના વ્યવસાયમાં વ્યવસાયની તમામ જવાબદારીઓ જેમ કે લોન્સ અને કાનૂની ચુકાદાઓ માટે સંયુક્ત રીતે જવાબદાર છે. કોર્પોરેશન અને ઇન્ક્રોકેશન વચ્ચેનો બીજો મહત્વનો તફાવત એ છે કે કોર્પોરેશનના શેરહોલ્ડરનો લેણદાર બિઝનેસ ફર્મના અસ્કયામતોને જપ્ત કરી શકતો નથી.

બીજી બાજુ ઇનકોર્પોરેશનની ઘણી કાનૂની લાભો છે કેટલાક કાનૂની ફાયદાઓમાં વ્યક્તિગત અસ્કયામતો, સ્થાનાંતરક્ષમ માલિકી, નિવૃત્તિ ભંડોળ, કરવેરા, સ્ટોકના વેચાણ, ટકાઉપણા અને ક્રેડિટ રેટિંગ દ્વારા ભંડોળ ઊભું કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

ઇન્કૉલિકેશનના સિદ્ધાંતોમાં કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ, મર્યાદિત જવાબદારી, આંતરિક બાબતોના સિદ્ધાંત અને કોર્પોરેટ પડદોને વેધનનો સમાવેશ થાય છે. કોર્પોરેશનના સિદ્ધાંતોમાં રોચડેલના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સંસ્થાપનના અન્ય સિદ્ધાંતો ઉપરાંત.

જ્યાં સુધી કરવેરા સંબંધિત છે ત્યાં સુધી કોર્પોરેશનો માત્ર બે વર્ષમાં પાછા જઈને 20 વર્ષ આગળ જતા ચોખ્ખી ઓપરેટિંગ નુકસાન ઘટાડી શકે છે. યુ.કે.માં.

સંસ્થાપનની પ્રક્રિયાને ઘણીવાર કંપની રચના કહેવાય છે