શૈક્ષણિક અને તકનીકી લખાણો વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - શૈક્ષણિક વિ ટેકનિકલિક લેખન

એકેડેમિક અને તકનીકી લેખન એ બે પ્રકારના લેખો છે, જેમાં મુખ્ય તફાવતની ઓળખ થઈ શકે છે. મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે ટેક્નિકલ લેખક વાસ્તવમાં એક શૈક્ષણિક લેખક પણ છે. જોકે, આ ખોટી ધારણા છે. શૈક્ષણિક લેખન અને તકનીકી લખાણો બંનેને ઉત્તમ લેખન કૌશલ્યની જરૂર છે, તેમ છતાં, કી તફાવતો આ બે પ્રકારનાં લેખો વચ્ચે પ્રેક્ષકો અને લખવાનો હેતુ છે શૈક્ષણિક લેખન એ લેખનનો એક પ્રકાર છે જેનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક શાખાઓમાં થાય છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, ટેક્નિકલ લેખન લેખનનું એક સ્વરૂપ છે જે મોટેભાગે તકનીકી શાખાઓમાં વપરાય છે. જેમ તમે જોઈ શકો છો, લેખનનાં બે સ્વરૂપોના સંદર્ભમાં એકબીજાથી અલગ છે. ઉપરાંત, શૈક્ષણિક લેખન માટેના લક્ષ્ય પ્રેક્ષકો મોટાભાગે વિદ્વાનો છે, પરંતુ તકનીકી લખાણોના કિસ્સામાં આ કિસ્સો નથી. એક વ્યક્તિ પણ લક્ષ્ય પ્રેક્ષકો બની શકે છે. આ લેખ દ્વારા આપણે શૈક્ષણિક અને તકનિકી લેખન વચ્ચેના તફાવતોનું પરીક્ષણ કરીશું.

શૈક્ષણિક લેખન શું છે?

શૈક્ષણિક લેખન લેખિતનો એક પ્રકાર છે કે જે શૈક્ષણિક શાખાઓમાં ઉપયોગ થાય છે તેમાં કુદરતી વિજ્ઞાન તેમજ સામાજિક વિજ્ઞાન બંનેનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્વાનો અનેક કારણોસર શૈક્ષણિક લખાણોનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ તેનો ઉપયોગ એક નવા સંશોધનના તારણો પ્રસ્તુત કરવા માટે અથવા નવા દૃષ્ટિકોણને પ્રસ્તુત કરવા માટે કરી શકે છે. શૈક્ષણિક લેખન લક્ષ્ય પ્રેક્ષકો સામાન્ય રીતે વિદ્વાનો કે જે ચોક્કસ શિસ્ત સાથે સંકળાયેલા છે.

શૈક્ષણિક લેખન માટે, લેખક વિશેષ કલમનો ઉપયોગ કરે છે. જો તમે જર્નલ લેખો, રિસર્ચ પેપર્સ, ડિસર્ટેશન્સ મારફતે જાઓ છો, તો તમે જાણશો કે લેખનની શૈલી જ નહીં પણ લેખનની શૈલી પણ આપણે દરરોજ જુએ તેટલું અલગ છે કારણ કે શૈલી ખૂબ સામાન્ય છે. તમે આંતર-સાહિત્યની નોંધ પણ કરી શકો છો, અથવા અમુક દલીલોને ટેકો આપવા અથવા વિરોધ કરવા માટે અગાઉના કાર્યોનું ટાંકીને. શૈક્ષણિક લેખો લખવા માટેની ક્ષમતા વિકસાવવી એ એક સરળ કાર્ય નથી, તેને વિષયના વિસ્તૃત જ્ઞાન તેમજ ઉત્તમ લેખન કૌશલ્યની જરૂર છે.

ટેકનીકલ લેખન શું છે?

તકનીકી લેખન એ લેખનનું એક સ્વરૂપ છે જે મોટે ભાગે એન્જિનિયરીંગ, કમ્પ્યુટર તકનીક, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરે જેવી ટેક્નિકલ શાખાઓમાં વપરાય છે. ટેક્નિકલ લેખનનો હેતુ વાચકને અસરકારક અને સંક્ષિપ્ત રૂપે જાણ કરવાની છે. આજકાલ, ટેક્નિકલ વાર્તાલાપનો ઉપયોગ ટેકનિકલ લેખન સંદર્ભ માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે કારણ કે તે માહિતી દ્વારા ચોક્કસ ધ્યેય પૂર્ણ કરવા માટે વપરાશકર્તા અથવા વાચકને પ્રદાન કરવામાં સહાયની આવરી લે છે. માહિતીને સમજવા માટે ઘણી વાર મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, કારણ કે લેખકની મુખ્ય ઉદ્દેશો એ છે કે વપરાશકર્તા માટે માહિતી સરળ બનાવવી. ટેકનિકલ લેખન ઘણા સ્વરૂપોમાં દેખાઈ શકે છે જેમ કે મેન્યુઅલ, દરખાસ્તો, રિઝ્યુમ્સ, રિપોર્ટ્સ, વેબસાઇટ્સ, વર્ણનો, વગેરે. શૈક્ષણિક અને ટેકનિકલ લેખન વચ્ચે શું તફાવત છે?

શૈક્ષણિક અને ટેકનિકલ લેખનની વ્યાખ્યા:

શૈક્ષણિક લખાણો:

શૈક્ષણિક લેખન લેખન એક સ્વરૂપ છે જેનો ઉપયોગ શૈક્ષણિક શાખાઓમાં થાય છે.

ટેકનીકલ લેખન: તકનીકી લેખન લેખનનું એક સ્વરૂપ છે જે મોટેભાગે તકનીકી શાખાઓમાં વપરાય છે.

શૈક્ષણિક અને ટેકનિકલ લેખનની સુવિધાઓ: હેતુ:

શૈક્ષણિક લખાણો:

તેનો હેતુ વ્યક્તિત્વ, નવા સંશોધનની વર્તમાન તારણો વગેરેને વ્યક્ત કરવા માટે હોઈ શકે છે.

ટેકનિકલ લેખન: તેનો હેતુ પ્રેક્ષકોને કંઈક જાણ અને સ્પષ્ટ કરવાની છે.

પ્રેક્ષક: શૈક્ષણિક લખાણો:

એકેડેમિક લેખનનું લક્ષ્ય ચોક્કસ શિસ્તના વિદ્વાનોને કરવાનો છે.

ટેકનીકલ લેખન: તકનીકી લેખન વ્યક્તિઓના એક ચોક્કસ જૂથ અથવા એક વ્યક્તિને લક્ષ્યાંકિત કરી શકાય છે.

ચિત્ર સૌજન્ય: 1. "યુઆરએલ (Yahoo!) દ્વારા જોહાન્સ જોનસન [સીસી દ્વારા 2. 5 ડીકે] કૉમન્સ દ્વારા

2 "સ્ક્રિબેન મીટ કુગ્લ્સચ્રેઇબર" મમીલગ્રુમેલ દ્વારા - પોતાના કામ. [સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0] કૉમન્સ મારફતે