ઇનલાઇન અને વી એન્જિન્સ વચ્ચેનો તફાવત

ઇનલાઇન વિ વી એન્જિન્સ

ઇનલાઇન અને વી એન્જિન કાર વચ્ચે અને બહુવિધ સિલિન્ડર મોટરસાયકલોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. તેમની વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે કેવી રીતે સિલિન્ડરો ગોઠવાય છે. ઇનલાઇન એન્જિનમાં સિલિન્ડરો સીધી રેખામાં હોય છે જ્યારે વી એન્જિનમાં સિલિન્ડરો બે ભાગમાં હોય છે અને ચોક્કસ ખૂણા પર વીમાં ગોઠવાય છે; એન્જિન રૂપરેખાંકન ના નામ તરફ દોરી વ્યવસ્થા.

વી એન્જિન દ્વારા ઉત્પાદિત મુખ્ય લાભ કોમ્પેક્શન્સ છે. ઇનલાઇન એન્જિનવાળા કાર લાંબા એન્જીનને કારણે ખૂબ લાંબા હૂડ ધરાવે છે. સિલિન્ડર્સની સમાન સંખ્યામાં વી એન્જિન લગભગ અડધો કદ છે, હૂડને વધુ ટૂંકા હોવાની મંજૂરી આપે છે; જો કે તે પહોળાઈ સહેજ વધે છે, તે કારની પહોળાઈને વધારવા માટે મહત્વપૂર્ણ નથી. આ લાભનો બીજો એક પાસું એ છે કે વી એન્જિનને મોટી અને વધુ શક્તિશાળી બનાવી શકાય છે, ઇનલાઇન એન્જિન કરતાં. ડીઝાઇનની જાતે જ ખરેખર આંતરિક નથી પરંતુ વી 8 અથવા વી 12 એન્જિનની સમકક્ષ કાર બનાવવા માટે ખૂબ લાંબુ હશે.

વી એન્જિનનું નુકસાન એ પરિણામી સ્પંદન છે જે દરેક બાજુ પર તમારી પાસે એક સિલિન્ડરોનું વિચિત્ર સંખ્યા હોય ત્યારે થાય છે. દરેક બાજુ પરની વિચિત્ર સંખ્યા એ છે કે દરેક સિલિન્ડર દ્વારા થતી સ્પંદનો સંતુલિત નથી અને એન્જિન અને વાહન રોકવાનું શરૂ કરશે. એક V6 અને V10 આ વધારાની સ્પંદન અને વાહનો માટે શંકાસ્પદ હશે જે આ એન્જિનને કંપનોને ઘટાડવા અને મુસાફરો માટે વધુ આરામદાયક સવારી પૂરી પાડવા માટે સંતુલન શાફ્ટને રોજગાર આપવાની જરૂર છે.

ઇનલાઇન અને વી એન્જિનોનો એરક્રાફ્ટ, બોટ અને અન્ય મોટર વાહનોમાં પણ ઉપયોગ થાય છે. કારમાં, ઇનલાઇન એન્જિનનો ઉપયોગ વધુ કોમ્પેક્ટ અને હળવા વી એન્જિનની તરફેણમાં રસ્તો તરફ જતી રહ્યો છે. તે નાની કારમાં વધુ હોર્સપાવર પેક કરવા કાર ઉત્પાદકોને પ્રદાન કરે છે.

સારાંશ:

1. ઇનલાઇન એન્જિનમાં પિસ્તન સીધી રેખામાં ગોઠવાય છે, જ્યારે વી એન્જિનો તેમને વી આકાર
2 માં ફેરવે છે ઇનલાઇન એન્જિન લાંબા સમય સુધી હોય છે જ્યારે વી એન્જિન વિશાળ છે
3 વી એન્જિનમાં ઇનલાઇન એન્જિન કરતાં વધુ સિલિન્ડરો હોઈ શકે છે
4 વી એન્જિન્સ ઇનલાઇન એન્જિન કરતા વધુ સ્પંદનોના આધારે હોઈ શકે છે