ક્લસ્ટર અને નોન ક્લસ્ટર ઈન્ડેક્સ વચ્ચેનો તફાવત

ક્લસ્ટર vs નોન ક્લસ્ટર ઈન્ડેક્સ

કોઈપણ ડેટાબેઝમાં ઈન્ડેક્સ ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે કોષ્ટકોમાંથી ડેટા પુનઃપ્રાપ્ત કરવાના પ્રભાવને સુધારવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. સંકળાયેલી કોષ્ટકોમાં તે ડેટાનું સ્વતંત્ર અને તાર્કિક રીતે સ્વતંત્ર છે. તેથી, નિર્દેશિકાઓ બેઝ કોષ્ટકોના ડેટાને અસર કર્યા વગર ડ્રોપ, રીલેટ અને પુનઃ નિર્માણ કરી શકે છે. ઓરેકલ સર્વર ડીબીએની કોઈ પણ સંડોવણી વિના, તેના ઇન્ડેક્સને આપમેળે જાળવી શકે છે, જ્યારે સંબંધિત કોષ્ટકો શામેલ કરવામાં આવે છે, અપડેટ થાય છે અને કાઢી નાખવામાં આવે છે. કેટલાક ઇન્ડેક્સ પ્રકારો છે. અહીં, તેમાંના કેટલાક છે.

1. B- વૃક્ષ નિર્દેશિકાઓની

2 બીટમેપ અનુક્રમણિકા

3 કાર્ય-આધારિત નિર્દેશિકાઓની

4 રિવર્સ કી ઇન્ડેક્ષ્સ

5 બી-વૃક્ષ ક્લસ્ટર ઈન્ડેક્ષ્સ

નૉન ક્લસ્ટર ઇન્ડેક્સ શું છે?

ઉપરોક્ત ઇન્ડેક્સના પ્રકારોમાંથી, નીચેના બિન-ક્લસ્ટર્ડ અનુક્રમણિકાઓ છે.

• બી-વૃક્ષ ઇન્ડેક્સ

• બીટમેપ ઇન્ડેક્સ

કાર્ય આધારિત ઇન્ડેક્સ

• ઉલટોની કી નિર્દેશિકાઓ

બી-વૃક્ષ નિર્દેશિકાઓ ડેટાબેઝનો સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા ઇન્ડેક્સ પ્રકાર છે. જો બનાવો ઇન્ડેક્સ આદેશ ડેટાબેઝ પર જારી કરવામાં આવે છે, એક પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યા વિના, ઓરેકલ સર્વર બાય-વૃક્ષ ઇન્ડેક્સ બનાવે છે. જયારે B- વૃક્ષ ઇન્ડેક્સ ચોક્કસ સ્તંભ પર બનાવવામાં આવે છે, ઓરેકલ સર્વર સ્તંભની કિંમતો સંગ્રહ કરે છે અને કોષ્ટકની વાસ્તવિક પંક્તિનો સંદર્ભ રાખે છે.

સ્તંભ માહિતી ખૂબ પસંદગીયુક્ત નથી ત્યારે બીટમેપ નિર્દેશિકાઓની રચના કરવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એ છે કે, કૉલમ ડેટામાં ઓછા મુખ્યતા છે. આ ખાસ કરીને ડેટા વેરહાઉસીઝ માટે રચાયેલ છે, અને અત્યંત અપડેટ કરવા યોગ્ય અથવા ટ્રાંઝેક્શનલ કોષ્ટકો પર બીટમેપ અનુક્રમણિકાનો ઉપયોગ કરવાનું સારું નથી.

કાર્યાત્મક અનુક્રમણિકા ઓરેકલ 8i માંથી આવતા હોય છે. અહીં, અનુક્રમિત સ્તંભમાં ફંક્શનનો ઉપયોગ થાય છે. તેથી, કાર્યાત્મક અનુક્રમણિકામાં, સ્તંભ માહિતી સામાન્ય રીતે સૉર્ટ થયેલ નથી. તે કાર્ય લાગુ કર્યા પછી સ્તંભોના મૂલ્યોને આકાર આપે છે. આ ખૂબ ઉપયોગી છે જ્યારે પસંદ કરેલ ક્વેરીના WHERE બંધ એક ફંક્શનનો ઉપયોગ કરે છે.

રિવર્સ કી ઇન્ડેક્ષ્સ એ ખૂબ રસપ્રદ ઇન્ડેક્સ પ્રકાર છે ચાલો ધારો કે સ્તંભમાં ઘણા 'વિશિષ્ટ શબ્દમાળા' ડેટા છે જેમ કે 'સિટીએ', 'સિટીબ', 'સિટીસી' ... વગેરે. બધા મૂલ્યોમાં પેટર્ન છે પ્રથમ ચાર અક્ષરો સમાન છે અને પછીનાં ભાગો બદલાઈ ગયા છે. તેથી જયારે રિવર્સ કી ઇન્ડેક્સ આ સ્તંભ પર બનાવવામાં આવે છે, ત્યારે ઓરેકલ શબ્દને ઉલટાવી દેશે અને તેને બ-વૃક્ષ ઇન્ડેક્સમાં પુનઃસ્થાપિત કરશે.

ઉપરોક્ત ઇન્ડેક્સ પ્રકારો બિન- CLUSTERED અનુક્રમણિકા છે. તેનો અર્થ એ કે અનુક્રમિત માહિતી કોષ્ટકની બહાર સંગ્રહિત છે, અને કોષ્ટકનો એક અલગ સંદર્ભ રાખવામાં આવે છે.

ક્લસ્ટર્ડ ઈન્ડેક્સ શું છે?

ક્લસ્ટર્ડ અનુક્રમણિકા એક ખાસ પ્રકારના નિર્દેશિકાઓની છે. તે માહિતીને ટેબલ ડેટાને ભૌતિક રીતે સ્ટોર કરવાની રીત અનુસાર સંગ્રહિત કરે છે. તેથી, એક કોષ્ટક માટે ઘણા ક્લસ્ટર્ડ અનુક્રમણિકા હોઈ શકતા નથી. એક ટેબલમાં ફક્ત એક ક્લસ્ટરવાળા ઇન્ડેક્સ હોઈ શકે છે.

ક્લસ્ટર અને નોન-ક્લસ્ટર્ડ ઈન્ડેક્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

1 કોષ્ટકમાં માત્ર એક ક્લસ્ટરવાળા ઇન્ડેક્સ હોઈ શકે છે, પરંતુ એક ટેબલમાં 249 બિન-ક્લસ્ટર્ડ અનુક્રમણિકા હોઇ શકે છે.

2 ક્લસ્ટર્ડ અનુક્રમણિકા આપમેળે બનાવવામાં આવે છે જ્યારે પ્રાથમિક કી બને છે, પરંતુ એક અનન્ય કી બનાવતી વખતે બિન-ક્લસ્ટર્ડ ઇન્ડેક્સ બનાવવામાં આવે છે.

3 ક્લસ્ટર્ડ ઇન્ડેક્સના તાર્કિક ક્રમમાં કોષ્ટક ડેટાના ભૌતિક હુકમ સાથે મેચ થાય છે, પરંતુ બિન-ક્લસ્ટર્ડ અનુક્રમણિકામાં, તે નથી.