એબ્રિજ્ડ અને યુનાબ્રીજ્ડ બર્થ સર્ટિફિકેટ વચ્ચેનું તફાવત

સંક્ષિપ્ત વિ બિનબ્રીજિટેડ જન્મ પ્રમાણપત્ર

જન્મનું પ્રમાણપત્ર જન્મનું પ્રમાણપત્ર છે, તો તમે કહી શકો છો કે શું તમારામાંના કોઈએ નિ: સંક્ષિપ્ત અને અસંબંધિત જન્મના પ્રમાણપત્રો વિશે ઉલ્લેખ કર્યો છે. જો કે, જો તમે સાઉથ આફ્રિકન હોવ તો, આ બન્ને અલગ દસ્તાવેજો છે જે બંને અધિકૃત છે અને જ્યાં સુધી તમે કુદરતી નાગરિક હો અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં જ રહો ત્યાં સુધી તમે સંક્ષિપ્ત સંસ્કરણ સાથે પણ કરી શકો છો. ઘણા લોકો (દક્ષિણ આફ્રિકાનો વાંચે છે) એ ગૂંચવણમાં મૂકે છે કે શું તેમને સંક્ષિપ્ત અથવા બિન-વહેંચાયેલ જન્મ પ્રમાણપત્રો હોવા જોઇએ. બન્ને માન્ય છે તેમ બન્ને દસ્તાવેજો વચ્ચેના તફાવતમાં મોટાભાગનો તફાવત નથી, પરંતુ એવા સંજોગો હોય છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને તેના જન્મ પ્રમાણપત્રના બિન-સંતોષિત સંસ્કરણની જરૂર હોય. ચાલો આ બન્ને દસ્તાવેજો વિશે જાણવા દો.

સંક્ષિપ્ત જન્મ પ્રમાણપત્ર

સંક્ષિપ્ત જન્મ પ્રમાણપત્ર એ એક દસ્તાવેજ છે જે ગૃહ ખાતાના વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે અને તેની ઓળખ નંબર, સંપૂર્ણ નામ અને વ્યક્તિના જન્મ વિશેની વિગતો સમાવે છે. મૂળ દેશ તે એક હોમ પેજની પ્રાદેશિક કચેરી દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા કમ્પ્યુટર પ્રિન્ટઆઉટ છે, જે તેના ઇશ્યુને પૂછી લેવાના એક કલાકની અંદર છે. આ એક માન્ય જન્મ પ્રમાણપત્ર છે જે શાળા, ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સરકારી કચેરીઓ જેવા તમામ સ્થળોએ કામ કરે છે.

યુનાબ્રીજ્ડ બર્થ સર્ટિફિકેટ

યુનાબ્રીજ્ડ બર્થ સર્ટિફિકેટમાં વ્યક્તિના માતા-પિતા વિશે વધારાની વિગતો જેમ કે તેમની ઓળખ સંખ્યાઓ, તેમના જન્મના સ્થળ તેમજ તેમના નાગરિકત્વની વિગતોના જન્મ સમયે વ્યક્તિગત દક્ષિણ આફ્રિકાના કાયદા મુજબ, વિદેશમાં મુસાફરી કરતી વખતે આવા અનબ્રિફાઇડ જન્મ પ્રમાણપત્રોને વહન કરવું ફરજિયાત છે. એવા અન્ય સંજોગો છે જ્યાં એક વ્યક્તિને બિન-વહેંચાયેલ જન્મની સર્ટિફિકેટની આવશ્યકતા છે, જેમ કે જ્યારે વંશના દ્વારા દક્ષિણ આફ્રિકાના નાગરિકતા અથવા કાયમી નિવાસીની સ્થિતિ માટે અરજી કરતી હોય ત્યારે. વીમા કે અન્ય કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં દાવો કરતી વખતે પણ આ દસ્તાવેજ જરૂરી બને છે જ્યાં તે પોતાના પૂર્વજને સાબિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ખાસ કરીને, જ્યારે પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી હોય, ત્યારે એક સંક્ષિપ્ત જન્મ-પ્રમાણપત્ર છે જે સબ્રીજ્ડ જન્મ પ્રમાણપત્રની જગ્યાએ પૂછવામાં આવે છે. હકીકતમાં, તમામ વિદેશી દેશોમાં, તે બિનબ્રિજિડેટેડ જન્મ પ્રમાણપત્ર છે જે દક્ષિણ આફ્રિકાના આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના વિભાગનો સ્ટેમ્પ ધરાવે છે, જે સંક્ષિપ્ત જન્મ-પ્રમાણપત્રની સરખામણીએ યોગ્ય અને યોગ્ય ગણવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્ત અને બિનઆધારિત જન્મ પ્રમાણપત્ર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• સંક્ષિપ્ત જન્મ પ્રમાણપત્ર વ્યકિતની વ્યક્તિગત વિગતો જેમ કે ઓળખ નંબર અને જન્મ તારીખ અને જન્મના જન્મની તારીખ સાથે બતાવે છે, જ્યારે અનબ્રિજિડેટેડ જન્મ પ્રમાણપત્ર વધુમાં માતાપિતા વિશેની વિગતો આપે છે.

• કમ્પ્યૂટરનાં પ્રિન્ટઆઉટ્સ બન્નેનો સંક્ષિપ્ત અને અનબ્રિફાઇડ બર્થ સર્ટિફિકેટ છે, જ્યારે બિન-વહેંચાયેલ જન્મ પ્રમાણપત્ર apostilled અથવા કાયદેસર થઈ શકે છે; સંક્ષિપ્ત જન્મ પ્રમાણપત્ર apostild અથવા કાયદેસર ન હોઈ શકે.

• સંક્ષિપ્ત જન્મ-પ્રમાણપત્ર મિનિટો અથવા કલાકમાં જારી કરવામાં આવે છે, જ્યારે તે 6 અઠવાડિયાથી લઈને 6 મહિના સુધી લઈ જાય છે.

• જ્યારે બંને સંક્ષિપ્ત અને બિનબ્રિજિડેટેડ જન્મ પ્રમાણપત્રો માન્ય દસ્તાવેજો છે, ત્યાં ઘણા સંજોગો હોય છે જ્યારે જન્મ વિનાના જન્મ પ્રમાણપત્રો હોવું જરૂરી છે.