સંરેખણ અને સંતુલન વચ્ચેનો તફાવત

સંરેખણ વિ સંતુલન

સંરેખણ અને સંતુલન એ બે શબ્દો છે જે આપણે ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ જ્યારે અમે અમારી સર્વિસ માટે જઈએ છીએ કાર પરંતુ ખૂબ થોડા બે વચ્ચે તફાવત સમજી. આ નજીકથી સંબંધિત ખ્યાલો છે કે જે ખાતરી કરો કે તમે ડ્રાઇવિંગ વખતે સલામત છો અને ટાયરની ખામીવાળી ગોઠવણીને કારણે અથવા રોડ પર દુર્ઘટનાનો સામનો ન કરો તો ટાયરનું સંતુલન સંપૂર્ણ નથી. ચાલો આપણે બે વિભાવનાઓને સ્પષ્ટ કરીએ જેથી તમને ખબર પડે કે તમારી કારના વ્હીલ્સ સાથે કોઈ મુશ્કેલી હોય ત્યારે તમને શું જરૂર છે.

સંતુલિત થવું

સતત પરિભ્રમણ સાથે સંતુલન જરૂરી છે, ટાયર અસમતોલ બની જાય છે. સંતુલન ટાયરમાંથી વાહનનું સ્પંદન થાય છે, અને ઊંચી ઝડપે, દુર્ઘટનાનું જોખમ મોટા પ્રમાણમાં વધતું જાય છે. ટાયર સંતુલિત તેથી ચલાવવા માટે દર 12-15 હજાર માઇલ પછી આવશ્યક છે. સંતુલિત એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તમારા ટાયરમાં લાંબા સમય સુધી જીવન હોય છે કારણ કે ટાયરની વસ્ત્રોનું પ્રમાણ સંતુલિત થવામાં ઘટાડવામાં આવે છે.

સંરેખણ

નવી કારની તમામ ટાયર સંપૂર્ણપણે ગોઠવાયેલ છે જેનો અર્થ છે કે તે બધા દિશા એક દિશામાં છે. આ સુનિશ્ચિત કરે છે કે વાહન માટે મુશ્કેલી ન હોવાથી કોઈ પણ ટાયરથી અયોગ્ય રીતે બહાર નીકળે અથવા ખેંચવામાં આવે. જો વ્હીલ્સ સંપૂર્ણપણે સંરેખિત છે, ટાયરમાં માત્ર લાંબા સમય સુધી જીવન નથી, તો તમે વધુ સારી માઇલેજ મેળવી શકો છો. આને કારણે ઓટોમોબાઇલની સસ્પેન્શન પર દબાણ વધ્યું છે અને સામાન્ય રીતે વધુ ડ્રાઇવિંગ આનંદ મળે છે.

સંરેખણ અને સંતુલન વચ્ચેનો તફાવત

જોકે સંતુલન અને ગોઠવણી જુદી છે, તેમ છતાં તેમની કારની સ્થિતિ ઓછી હોય છે અને દુર્ઘટનાની સંભાવના વધી જાય છે. વ્હીલ બેલેન્સીંગ ઓટોમેટેડ મશીન પર કરવામાં આવે છે જે વ્હીલ એસેમ્બલીના નાના અસંતુલનને સુધારે છે. બીજી તરફ વ્હીલ સંરેખણ એવી પ્રક્રિયા છે જે ખાતરી કરે છે કે ઢાળગર, કેંબર અને ટોની ખૂણાઓ સાચી છે. સાદા શબ્દોમાં, તે ટાયરને એક દિશામાં નિર્દેશ કરે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

• તમારી સલામતી માટે ગોઠવણી અને સંતુલન મહત્વનું છે તમારી કારના ટાયરની વસ્ત્રો

સંતુલિતતા ટાયર અથવા વ્હીલ્સના કોઈપણ અસંતુલનને સુધારે છે જ્યારે ગોઠવણી એ ખાતરી કરે છે કે તમારા વ્હીલ્સ એ જ દિશામાં નિર્દેશ કરે છે < • જો બંને વ્હીલ સંતુલિત અને ગોઠવણી નિયમિતપણે કરવામાં આવે છે, ટાયરની લાંબા સમય સુધી જીવન છે અને તમારી કારમાંથી વધુ માઇલેજ મળે છે