આવાસ અને ફેરફાર વચ્ચે તફાવત

કી તફાવત - આવાસ વિ ફેરફાર

આવાસ અને સંશોધનાત્મક શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેની વચ્ચે કી તફાવત ઓળખી શકાય છે. આ તફાવત સમજવા પહેલાં આપણે બે શબ્દો વ્યાખ્યાયિત કરીએ. રહેઠાણ બાળકને આપેલ સપોર્ટનો સંદર્ભ આપે છે જે તેને અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશવા અને શીખવાની નિદર્શન માટે મદદ કરે છે બીજી બાજુ, સુધારો વિદ્યાર્થી સાથે મેળ ખાતા અભ્યાસક્રમ સામગ્રીમાં કરેલા ફેરફારોને દર્શાવે છે બન્ને વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ હકીકત પરથી ઉદ્દભવે છે કે આવાસ જ્યારે બાળક શીખે છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, ફેરફાર તે જે શીખે છે તેના પર કેન્દ્રિત છે. આ લેખ વિગતમાં તફાવતને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

આવાસ શું છે?

આવાસ એવા બાળકને આપેલા સપોર્ટનો સંદર્ભ આપે છે કે જે તેને અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશવા અને શીખવાની નિદર્શન કરે છે. ફક્ત, આ સૂચવે છે કે બાળકને એ જ અભ્યાસક્રમ અન્ય લોકો તરીકે પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે પરંતુ તે કેવી રીતે શીખે છે તેના ફેરફારો સાથે. દાખલા તરીકે, બાળકને કાર્ય અથવા સોંપણી પૂર્ણ કરવા માટે વિસ્તૃત સમય આપવામાં આવે છે. પરીક્ષાના કિસ્સામાં બાળકને પરીક્ષા સમાપ્ત કરવા માટે વધુ સમય મળે છે અથવા અન્ય સહાયક તકનીકી આવાસમાં સેટિંગ અને બાળકને આપવામાં આવતી સપોર્ટનો પણ સમાવેશ થાય છે. આદર્શ રીતે, સેટિંગે વાતાવરણ બનાવવું જોઈએ જ્યાં બાળક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે. ટેકાના સ્તર વિશે બોલતા, કેટલાક બાળકોને વ્યાવસાયિક સપોર્ટની જરૂર પડે છે જ્યારે અન્ય લોકો નથી.

ફેરફાર શું છે?

પરિવર્તન વિદ્યાર્થી સાથે મેળ કરવા માટે અભ્યાસક્રમ સામગ્રીમાં કરેલા ફેરફારોને સંદર્ભ આપે છે. આનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિગત ક્ષમતાઓને આધારે વિદ્યાર્થી શીખે છે તે બદલવામાં આવે છે. મોટા ભાગનાં વર્ગખંડોમાં, શિક્ષકો કાર્યો અને સોંપણીઓની સંખ્યા ઘટાડે છે કે જે બાળકને પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. આ ફેરફાર તરીકે ગણવામાં આવે છે. પરીક્ષાઓના કિસ્સામાં પણ, ફેરફારના ભાગરૂપે બાળકને ઓછું જટિલ કાગળ આપવામાં આવે છે.

સૂચનોના કિસ્સામાં, વર્ગખંડમાં અંદર, શિક્ષકો બાળકની પ્રતિક્રિયા તપાસવા માટે વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક કેસની કલ્પના કરો જ્યાં શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને એક નિબંધ લખવા માટે કહેશે. ફેરફાર તરીકે, શિક્ષક થોડા વિદ્યાર્થીઓને એક નિબંધ સંકલન કરવાને બદલે વિષય વિશે વાત કરવા માટે કહી શકે છે. જો કે, મહત્વના પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે ફેરફારમાં શિક્ષકને સ્પષ્ટ સમજ હોવી જોઇએ કે બાળકને શું શીખવવું જોઈએ અને તે શું બાકાત રાખવું જોઈએ કારણ કે તે સ્પષ્ટ રીતે વિદ્યાર્થીના ગ્રેડ પર અસર કરે છે.

આવાસ અને ફેરફાર વચ્ચે શું તફાવત છે?

આવાસ અને સુધારા માટેની વ્યાખ્યાઓ:

આવાસ: આવાસ બાળકને આપવામાં આવેલ સપોર્ટનો સંદર્ભ આપે છે જે તેને અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશવા અને શીખવાની નિદર્શન કરે છે.

ફેરફાર: ફેરફાર વિદ્યાર્થી સાથે મેળ કરવા માટે અભ્યાસક્રમ સામગ્રીમાં કરેલા ફેરફારોને દર્શાવે છે.

આવાસ અને પરિવર્તન લાક્ષણિકતાઓ:

સૂચનાઓ:

રહેઠાણ: આવાસમાં, બાળક અન્ય સહાયક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને અન્ય લોકો તરીકે સમાન અભ્યાસક્રમ શીખે છે.

સુધારા: સુધારામાં, અભ્યાસક્રમ સુધારવામાં આવ્યો છે જેથી બાળકને સમજવું સરળ બને.

પરીક્ષણો:

રહેઠાણ: બાળકને તકનીકી સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે, જોકે બાળકને અન્ય લોકોની જેમ જ પરીક્ષા પૂરી કરવી પડશે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, બાળકને વધારાનો સમય આપવામાં આવે છે.

ફેરફાર: બાળકને ખૂબ સરળ પરીક્ષણ સામગ્રી આપવામાં આવે છે.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1. નોરવૂડ (ચેરિટી) દ્વારા "નોરવૂડ ચિલ્ડ્રન સર્વિસીઝ" - પોતાના કામ [સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0] કૉમન્સ મારફતે

2 "વિએટનામ ફ્યુઝિકલ થેરાપી સ્કૂલ અનાથાશ્રમ" કાટેલે દ્વારા [સીસી દ્વારા 2. 0] કૉમન્સ દ્વારા