આર્બિટ્રેજ અને હેજિંગ વચ્ચેનો તફાવત

આર્બિટ્રેજ વિ હેજિંગ < આજેના બજારમાં વેપારીઓ વળતરની ઉચ્ચ સ્તર મેળવવા માટે સતત વિવિધ વ્યૂહનો ઉપયોગ કરે છે, અને ખાતરી કરવા માટે કે જોખમ સહન કરવું સ્તર ઘટાડી શકાય છે. આર્બિટ્રેજ અને હેજિંગ એ આવા બે પગલાં છે, જે હેતુ માટે જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે. નીચેનો લેખ દરેક પ્રકારની તકનીકની સ્પષ્ટ ઝાંખી આપે છે અને બે વચ્ચેનો તફાવત સમજાવે છે.

આર્બિટ્રેજ

આર્બિટ્રેજ એ છે કે જ્યાં વેપારી એકસાથે ખરીદી અને સંપત્તિની કિંમતના સ્તરોમાંના તફાવતોમાંથી નફો મેળવવાની આશા સાથે એક ખરીદી અને વેચાણ કરશે, વેચી એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે અસ્કયામતો અલગ બજારના સ્થળોએ ખરીદી અને વેચાણ કરે છે; જે ભાવના સ્તરોમાં તફાવતોનું કારણ છે. વિવિધ બજારોમાં ભાવના સ્તરમાં તફાવત શા માટે છે તે કારણ બજારની બિનકાર્યક્ષમતાઓને કારણે છે; જ્યાં એક બજાર સ્થળની પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફાર થવાના પરિણામે ભાવ સ્તરો હોવા છતા, કારણ કે આ માહિતીએ હજુ સુધી અન્ય બજાર સ્થળ પર અસર કરી નથી, ભાવ સ્તર અલગ અલગ રહે છે. એક વેપારી જે નફો મેળવવા ઇચ્છતા હોય તે એક બજારમાંથી સસ્તો ભાવે મિલકતની ખરીદી કરીને અને તેનાથી ઊંચી કિંમતે વેચાણ કરીને આર્બિટ્રેજ નફો બનાવવા માટે આ બજારની બિનકાર્યક્ષમતાને તેમના લાભ માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

હેજિંગ

હેજિંગ એ વેપારીઓ દ્વારા સંભવિત જોખમ ઘટાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક યુક્તિ છે, અને તેથી ચળવળના ફેરફારોથી પરિપક્કમ આવકમાં ઘટાડો, ભાવ સ્તરોમાં. એક રોકાણકાર રોકાણમાં પ્રવેશીને સંભવિત નુકસાન સામે હેજ કરે છે જે રોકાણકારને કોઈ પણ નુકસાનને સરભર કરવા માટે પોઝિશન લેવાની પરવાનગી આપે છે. તે સિક્યોરિટી માપદંડ જેવા કામ કરે છે, અથવા નોંધપાત્ર નુકશાન ભોગવતા વીમા કવચ હેજિંગ નાણાકીય સાધનો જેમ કે સ્ટોક્સ, ફ્યુચર્સ, ઓપ્શન્સ, અદલબદલ અને ફોરવર્ડ્સ દ્વારા કરી શકાય છે અને સામાન્ય રીતે ટૂંકી વેચાણ અને લાંબા સ્થાનો લેવા જેવા જટિલ રોકાણ વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કરે છે. હેજિંગને ઉદાહરણ સાથે વધુ સારી રીતે સમજી શકાય છે.

એરલાઇન્સ સતત તેમની કામગીરી ચલાવવા માટે બળતણ ખરીદી કરે છે. જો કે, બળતણની કિંમત અત્યંત અસ્થિર છે અને મોટા ભાગની એરલાઇન્સે આ હેજથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે જે મહત્તમ કેપ પર બળતણની કિંમત નક્કી કરે છે. આ નાણાકીય સાધનો જેમ કે સ્વેપ અથવા વિકલ્પ દ્વારા કરી શકાય છે.

આર્બિટ્રેજ વિ હેજિંગ

આર્બિટ્રેજ અને હેજિંગ એ એવી તકનીક છે જે વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જે અસ્થિર નાણાકીય વાતાવરણમાં કામ કરે છે.જો કે, આ તકનીકો એકબીજાથી અલગ છે અને તેનો ઉપયોગ વિવિધ હેતુઓ માટે થાય છે. આર્બિટ્રેજનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વેપારી દ્વારા કરવામાં આવે છે જે બજારની બિનકાર્યક્ષમતાઓ દ્વારા મોટા નફો કરવા માગે છે. બીજી તરફ, સંભવિત નુકસાન સામે રક્ષણ માટે વીમા પૉલિસી તરીકે વેપારીઓ દ્વારા હેજિંગનો ઉપયોગ થાય છે. આર્બિટ્રેજ અને હેજિંગ એ એકબીજા જેવી જ હોય ​​છે કે જેમાં તેઓ રોકાણકારોને બજારમાં હલનચલનની અપેક્ષા રાખવાની જરૂર પડે છે અને તે હિલચાલથી ફાયદો મેળવવા નાણાકીય સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે.

સારાંશ:

આજેના બજારના વેપારીઓ સતત ઊંચા વળતર મેળવવા માટે વિવિધ વ્યૂહનો ઉપયોગ કરે છે, અને ખાતરી કરવા માટે કે જોખમ સહન કરવું સ્તર ઘટાડી શકાય છે. આર્બિટ્રેજ અને હેજિંગ એ આવા બે પગલાં છે, જે હેતુ માટે જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેના એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે.

• આર્બિટ્રેજ એ છે કે જ્યાં વેપારી એકસાથે ખરીદેલ એસેટના ભાવના સ્તરોમાં તફાવતો અને વેચવામાં આવેલી એસેટની તુલનામાં નફો કરવા માટેની સંપત્તિની ખરીદી અને વેચાણ કરશે.

• હેજિંગ એ વેપારીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી યુક્તિ છે, જે સંભવિત જોખમને ઘટાડે છે, અને તેથી આંદોલનમાં ફેરફારો, આવકના સ્તરે, ફેરફારોની પરિણામે આવકમાં ઘટાડો.