એકાઉન્ટ ચુકવણીઓ અને ચૂકવવાપાત્ર નોંધ વચ્ચેનો તફાવત

એકાઉન્ટ ચુકવણ્ય વિ.નં. ચૂકવવાપાત્ર (પ્રોમિસરી નોટ્સ)

કંપનીઓ અને વ્યકિતઓ ધંધાઓના સંચાલન માટે હંમેશાં ભંડોળ અથવા સંસાધનો ધરાવતા ન હોય. આવા કિસ્સાઓમાં, ભંડોળમાં જરૂરી અંતર ભરવા માટે બૅન્કો, સપ્લાયર્સ અને અન્ય ધિરાણકારો પાસેથી ક્રેડિટનું સ્વરૂપ મેળવવા માટે સામાન્ય રીત છે. પ્રાપ્ત થયેલા આ ભંડોળને વેતન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેને ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સમાં વિભાજિત કરી શકાય છે અને ચૂકવવાપાત્ર નોંધો નીચેના લેખમાં બન્ને વચ્ચેનાં તફાવતોને પ્રકાશિત કરવાના ઉદાહરણો સાથે ક્રેડિટના બે સ્વરૂપોનું સમજૂતી રજૂ કરવામાં આવી છે.

એકાઉન્ટ ચૂકવવાપાત્ર શું છે?

ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ એ રકમ છે, જે વર્તમાન જવાબદારીઓ હેઠળ કંપનીના સરવૈયામાં નોંધાયેલી હોય છે, અને કંપની દ્વારા કરાયેલા નાણાંની રકમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ક્રેડિટ પર માલ અને સેવાઓની ખરીદી માટે લેણદારને ચૂકવણી કરવી આવશ્યક છે. . જે ભંડોળ પાછી વાળવામાં આવે છે તે સામાન્ય રીતે વર્તમાન જવાબદારીઓ હોય છે, કારણ કે લેણદાર આ ભંડોળને ખૂબ જ ટૂંકા ગાળા દરમિયાન પરત કરવાની અપેક્ષા રાખશે. મોટાભાગના સપ્લાયર્સ તેમના ગ્રાહકોને 30 દિવસથી વધુની નિવૃત્તિની ક્રેડિટની પરવાનગી આપે છે. ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સનું ઉદાહરણ નીચે પ્રમાણે છે. શ્રી એન્ડરસન $ 1000 ની કુલ ખર્ચે તેમના જૂતા ઉત્પાદન વ્યવસાય માટે રબર શીટ્સના 500 એકમોની ખરીદી કરે છે. તે 30 દિવસની અંદર તેના સપ્લાયરને પરત ચૂકવવાનું માનવામાં આવે છે; તેથી, $ 1000 ની રકમ વર્તમાન જવાબદારી છે અને વર્તમાન જવાબદારીઓ હેઠળ તેના સરવૈયામાં રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. સપ્લાયરને રકમ ચૂકવવામાં આવે તે પછી, એન્ડરસનના રોકડ ખાતાને જમા કરવામાં આવશે, અને તેના એકાઉન્ટ્સને ચુકવવાપાત્ર ખાતાને ક્રેડિટ એન્ટ્રી રદ્દ કરવા માટે ડેબિટ કરવામાં આવશે, તેનાથી એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

નોટ પેબલ (પ્રોમિસરી નોટ્સ) શું છે?

ચૂકવવાપાત્ર નોટ એવી નોંધ છે જે એક સપ્લાયર દ્વારા લખવામાં આવે છે જે વચનના પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે માલ અથવા સેવાઓ માટે મેળવવામાં આવે છે. ચુકવવાપાત્ર નોટ્સને પ્રોમિસરી નોટ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે બેંકો અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે, અને તે કંપનીઓ અથવા વ્યક્તિઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે જેમને તેમની ભંડોળ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે પૂરતા ભંડોળ નથી. લાંબા ગાળાની અથવા ટૂંકી મુદતની કદાચ નોંધ લેવી, અને તે લેનારાની જરૂરિયાતો પર આધારિત છે. ઉદાહરણ તરીકે, શ્રી એન્ડરસન ક્રેડિટ સંસ્થા પાસેથી આવશ્યક ભંડોળ મેળવવાનો વિકલ્પ લઈ શકે છે. કારણ કે તે 30 દિવસમાં ભંડોળ પરત કરવાની યોજના ધરાવે છે, તેથી તેની બેલેન્સ શીટમાં ટૂંકા ગાળાના જવાબદારી તરીકે રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. તે નોંધો ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ પણ પોસ્ટ કરશે અને ચુકવણી ક્રેડિટ સંસ્થાને કરવામાં આવે તે પછી તે એકાઉન્ટને ડેબિટ કરશે.

એકાઉન્ટ ચૂકવવાપાત્ર વિનોદ નોંધ ચૂકવવાપાત્ર

બે વચ્ચેના સમાનતા છે કારણ કે તે બંને ક્રેડિટના સ્વરૂપો છે અને કંપનીની બેલેન્સશીટમાં જવાબદારી તરીકે નોંધાય છે.એવા કિસ્સાઓ જેમાં ક્રેડિટ સંસ્થા દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર નોંધ આપવામાં આવે છે, બંને પક્ષકારો વચ્ચે સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે, જેથી ખાતરી થાય કે ઉધાર લેનાર ચૂકવશે. એ જ રીતે, આવા કરાર પર લેણદાર અને દેવાદાર વચ્ચે હસ્તાક્ષર પણ થઈ શકે છે જ્યારે લેણદાર તેના ચુકવણીમાં વિલંબ કરે છે. ક્રેડિટના આ બે સ્વરૂપો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત એ છે કે જેના માટે તેઓ જારી કરવામાં આવે છે. ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ સામાન્ય રીતે થોડા મહિનાઓ માટે ટૂંકા ગાળાના ધિરાણ હોય છે જ્યારે ચૂકવણીની નોંધ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળા માટે હોય છે, ઓછામાં ઓછા 6 મહિના હોય છે. વધુમાં, નોંધ-ચૂકવવાપાત્ર બેંક દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે, કારણ કે હિત અને ચુકવણી કોન્ટ્રેક્ટ મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે, જ્યારે એકાઉન્ટ્સ-ચૂકવવાપાત્ર સામાન્ય રીતે બે પક્ષોના શેરની સદ્ભાવનાના આધારે કરવામાં આવતી ચુકવણીનો અનૌપચારિક વચન છે.

ટૂંકમાં:

ચૂકવણીપાત્ર અને ચૂકવણીપાત્ર એકાઉન્ટ વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

• કંપની અને વ્યકિતઓ હંમેશા ધંધાઓ અથવા સંસાધનો ધરાવે નહીં હોય, જે તે વ્યવસાય હાથ ધરવા માટે, તે કિસ્સામાં, તેઓ બે પ્રકારના ક્રેડિટમાંથી એક મેળવી શકે છે; એકાઉન્ટ્સ ચૂકવવાપાત્ર અથવા ચૂકવવાપાત્ર નોટ્સ

• ધિરાણના આ બે સ્વરૂપો વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે જેના માટે તેઓ જારી કરવામાં આવે છે. ચૂકવવાપાત્ર એકાઉન્ટ્સ સામાન્ય રીતે થોડાં મહિના માટે ટૂંકા ગાળાના ધિરાણ છે જ્યારે ચૂકવવાતી નોંધ સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળા માટે હોય છે, ઓછામાં ઓછા 6 મહિના હોય છે.

• આપેલ નોંધો સામાન્ય રીતે લેબલ કોન્ટ્રાક્ટમાં કાયદા દ્વારા બે પક્ષકારોને બંધનકર્તા હોય છે, જ્યારે ટ્રાંઝ અને સદ્ભાવના આધારે ઉધાર લેનારને દેવાદાર દ્વારા આપવામાં આવેલી ક્રેડિટનો પરિણામ છે.