આઇએફઆરએસ અને કેનેડિયન જીએએપી વચ્ચેના તફાવત

આઇએફઆરએસ વિ કેનેડિયન જીએએપી

આઇએફઆરએસ અને કેનેડિયન જીએએપીના બે એકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ્સ લાગુ પડે છે, પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ છે અન્ય કેનેડામાં વ્યવસાયો માટે માત્ર લાગુ છે એકાઉન્ટિંગ ગણવેશ કરવા માટે કે જેથી નાણાકીય નિવેદનોના પરિણામો વિશ્વની જુદા જુદા ભાગોમાં વધુ પારદર્શક અને લગભગ સમાન હોય, આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી ધોરણો બોર્ડ (આઇ.એ.એસ.બી.) એ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય અહેવાલ માપદંડ (આઇએફઆરએસ) તરીકે ઓળખાતા માર્ગદર્શનો અને માળખું નક્કી કર્યાં છે. વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાં, વિવિધ હિસાબી સિદ્ધાંતો પ્રચલિત છે જેમાં વિવિધ પરંપરાઓ અને સંસ્કૃતિઓનું પ્રતિબિંબ છે, અને કેનેડિયન જીએએપી કોઈ અપવાદ નથી. GAAP સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત એકાઉન્ટિંગ સિદ્ધાંતો માટે વપરાય છે અને કુદરતી રીતે દરેક દેશની પોતાની GAAP છે. પરંતુ બીજા બધા દેશોની જેમ, કેનેડા પણ આગળ વધવા અને પત્ર અને આત્મામાં IFRS પર સ્વિચ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. જો કે, આઇએફઆરએસ અને કેનેડિયન જીએએએપી વચ્ચેનો તફાવત હજુ પણ ચાલુ છે. ચાલો આ તફાવતો વિશે વધુ જાણો

જોકે કેનેડિયન જીએએપી IFRS ની શૈલીમાં ખૂબ જ સમાન છે, ત્યાં સૂક્ષ્મ તફાવતો છે, જે નાણાકીય પરિણામોના અર્થઘટનમાં આવે ત્યારે સંદિગ્ધતા તરફ દોરી જાય છે. નીચે મુજબ ત્રણ તફાવતો છે કે જ્યાં આ તફાવતો વધુ પ્રચલિત છે.

ક્ષતિ

આઇએફઆરએસમાં, નબળાઈ વધુ વખતથી ચાલતી હોય છે પરંતુ કેનેડિયન જીએએપીની વિપરિત, આ ક્ષતિઓ ઉલટાવી શકાય છે.

સિક્યોરિટાઇઝેશન

આ એ વિસ્તાર છે કે જ્યાં આઇએફઆરએસ અને કેનેડિયન જીએએપી વચ્ચે મૂળભૂત તફાવતો છે.

મૂલ્યાંકન

આઇએફઆરએસ સંપત્તિ, પ્લાન્ટ અને સાધનસામગ્રી, ઇન્વેસ્ટમેંટ પ્રોપર્ટી અને ઇન્ટેંજીબલ્સ જેવા અસ્કયામતોના પુન: મૂલ્યાંકનને મંજૂરી આપે છે, જ્યારે કે કેનેડિયન જીએએપીમાં મંજૂરી નથી.

વધુમાં, નાણાકીય નિવેદનો, સંબંધિત પક્ષો, જોગવાઈઓ અને ભાડાપટ્ટા પ્રસ્તુતિના ક્ષેત્રોમાં કેનેડિયન જીએએપી અને આઇએફઆરએસ વચ્ચે મૂળભૂત તફાવત છે.

આ તફાવતો ઉપરાંત, કેનેડિયન જીએએપી આઇએફઆરએસ જેવી જ છે. પરિપ્રેક્ષ્યમાં તફાવતથી પણ ઉદ્ભવતા તફાવતો અને અહીં પણ કેનેડિયન જીએએપી આઇએફઆરએસમાં સંપૂર્ણ દિશા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા અપનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

સારાંશ

• આઇએફઆરએસ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય અહેવાલ માપદંડ છે જે વિશ્વભરના જુદા જુદા ભાગોમાં એકાઉન્ટિંગ વધુ સમાન બનાવવા માટે આઇ.એ.એસ.બી દ્વારા માર્ગદર્શક તરીકે સુયોજિત કરે છે.

કેનેડિયન જીએએપી એકાઉન્ટિંગ સિદ્ધાંત છે જે સામાન્ય રીતે ધોરણ તરીકે સ્વીકાર્ય છે અને આ પરંપરાઓના આધારે દાંડીના સમયગાળામાં વિકાસ થયો છે.

• આઇએફઆરએસ અને કૅનેડિઅન જીએએપી વચ્ચેના કેટલાક નાના તફાવત છે પરંતુ કેનેડા આઇએફઆરએસને આગળ ધપાવવા માટે આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.