CPA અને MBA વચ્ચેનો તફાવત

CPA vs MBA

સીપીએ સર્ટિફાઇડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટનો હિસ્સો છે, જ્યારે એમબીએ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં માસ્ટર છે મૂળભૂત રીતે, એક CPA MBA થી ખૂબ જ અલગ છે. જ્યારે એમબીએ ડિગ્રી અને નોકરીદાતાઓ માટે સામાન્ય રીતે વધુ મૂલ્યવાન છે, સીપીએ એક એકાઉન્ટિંગ સર્ટિફિકેટ છે જે મૂળભૂત રીતે તમે એકાઉન્ટિંગ અને ઑડિટીંગ ક્ષેત્રોમાં જરૂરી ચોક્કસ કુશળતા મેળવી શકશો. ચોક્કસપણે, આ સર્ટિફિકેટ તે ક્ષેત્રોની અંદર વધુ પગારની કમાણી કરશે, પરંતુ તે ક્ષેત્રોની બહાર કોઈ મૂલ્ય હશે નહીં. CPA સર્ટિફિકેશન સાથેની ક્ષમતા, મોટી એકાઉન્ટિંગ કંપનીઓમાંની એક બનાવવા માટે પણ ભેદરેખા નક્કી કરે છે અથવા ઊંચી પગાર ચૂકવવામાં આવશે નહીં, જો કે તમને હજી એક બિઝનેસ સ્કૂલમાંથી ડિગ્રીની જરૂર છે જે તેને મોટી હિસાબી પેઢી બનાવે છે. એમબીએ (MBA) ને ઘણાં વજનની કમાણી કરવા માટે તેમને હજુ પણ કામના અનુભવની જરૂર પડશે, જો કે, તે હજુ પણ એમ્પ્લોયરો દ્વારા અત્યંત મૂલ્યવાન રહેશે, પછી ભલે અગાઉ કયા પ્રકારનું કામ પૂરું થયું હતું.

એમબીએ ડિગ્રી સ્કોપમાં ખૂબ જ વિસ્તૃત છે, અને અભ્યાસના ક્ષેત્રોમાં સમાવેશ થાય છે જે મુખ્યત્વે બિઝનેસ, ઓપરેશન્સ, મેનેજમેન્ટ, મેનેજમેન્ટ, ફાઇનાન્સ, અને ઓપરેશન્સ સહિતની કામગીરીના પાસાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. આ વિસ્તારોમાં મેળવી કુશળતા 'હાર્ડ કુશળતા' તરીકે ઓળખાય છે ટીમના કામ, નેતૃત્વ, સંદેશાવ્યવહાર અને નૈતિકતામાં એમ.બી.એ. 'સોફ્ટ કુશળતા' આપશે. સામાન્ય રીતે કહીએ તો, એમબીએ (MBA) વિદ્યાર્થીઓને સારી વ્યવસ્થાપકો બનવા માટે સજ્જ કરે છે, કારણ કે તે ખૂબ જ કુશળ મેનેજર બનવા ઇચ્છે છે તે માટે તે હાર્ડ અને સોફ્ટ કુશળતાના સંયોજન ખૂબ જરૂરી છે.

જો કે, સીપીએ વ્યાપક એમબીએ કરતાં નિષ્ણાત ડિગ્રી જેટલું છે, તે વાસ્તવમાં એકાઉન્ટિંગ કુશળતા કરતાં વધુ તક આપે છે. તેમાં વિદ્યાર્થીઓને વ્યૂહાત્મક વ્યવસાયના નિર્ણયોમાં મદદ કરવા તેમજ તેઓ આજની વૈશ્વિક બજારોમાં વ્યવસાયની ગતિશીલતા અંગેની સ્પષ્ટ સમજ આપવા માટે જરૂરી તકનિકી નિપુણતા ધરાવતા તાલીમ વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરે છે.

સીપીએ તાલીમ બે સ્તર, ફાઉન્ડેશન સ્તર અને વ્યાવસાયિક સ્તરે વહેંચાયેલી છે, જેમાં 14 સેગમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. ફાઉન્ડેશન સ્તર આઠ વિભાગો સમાવેશ થાય છે. આ સ્તર એકાઉન્ટિંગના મૂળ સિદ્ધાંતો રજૂ કરે છે જે સંસ્થાઓના નાણાકીય અહેવાલનો આધાર બનાવે છે. આ સ્તરની પરીક્ષા પછી વ્યાવસાયિક સ્તરે આગળ વધવા માટે જરૂરી જ્ઞાનની મુદતને નિર્ધારિત કરશે.

પ્રોફેશનલ લેવલમાં અનુસ્નાતક સ્તરે છ શિક્ષણના સેગમેન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે, અને પ્રથમ સ્તરમાં હસ્તગત કરેલ જ્ઞાન બેઝ પર ખુલાસા કરે છે. આ સ્તરે મુખ્યત્વે ઉચ્ચસ્તરીય વિશ્લેષણ, નિર્ણય લેવા અને રિપોર્ટિંગમાં પડકારોનો સમાવેશ થાય છે. તે એવા ક્ષેત્રો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે કે જે ખરેખર CPA ના મુખ્યને વ્યાખ્યાયિત કરે છે, જે નેતૃત્વ, શાસન, નૈતિકતા અને વ્યૂહરચના છે. આ પછી, પ્રાયોગિક જરૂરિયાત માટે પ્રગતિ કરવામાં આવે છે, જ્યાં સુસંગત કાર્યવાહી યોગ્ય દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવે છે.

સારાંશ:
એમબીએ (MBA) વ્યવસાય વહીવટમાં સ્નાતકો માટે વપરાય છે, જ્યારે સીપીએ સર્ટિફાઇડ પબ્લિક એકાઉન્ટન્ટ માટે વપરાય છે.
એમબીએ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી કોર્સ છે, જ્યારે સી.પી.એ. એ એક વિશિષ્ટ એડવાન્સ્ડ સર્ટિફિકેટ છે.
એક એમબીએ ખૂબ વ્યાપક છે, અને સામાન્ય રીતે નોંધપાત્ર કામનો અનુભવ જરૂરી છે, જ્યારે CPA નિષ્ણાતની વધુ હોય છે, અને ઘણાં કામના અનુભવની જરૂર નથી.
જયારે કુશળતા મુજબ CPA એ સમાન રીતે મહત્વપૂર્ણ છે, એક એમબીએ ડિગ્રી સામાન્ય રીતે નોકરીદાતાઓ માટે વધુ મૂલ્ય ધરાવે છે