કેથોલિક અને ખ્રિસ્તી વચ્ચે તફાવત

ખ્રિસ્તી ધર્મ એ નાઝારેથના ઈસુના લગતા મકાનના આધારે એક ધર્મ છે જે દેવનો પુત્ર ગણાય છે. કેથોલિકવાદ એ મુખ્ય ખ્રિસ્તી ધર્મના ઘણા ધાર્મિક સંપ્રદાયો પૈકી એક છે અને લ્યુથરનિઝમ, પ્રોટેસ્ટન્ટિઝમ વગેરેના તમામ ખ્રિસ્તી પેટા-ધર્મો વચ્ચે સૌથી વધુ અનુયાયીઓ છે.

કૅથલિકો સાત પવિત્ર વિધિઓ (પવિત્ર ક્ષણો) માં માને છે પરંતુ અન્ય ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયો ઓળખતા નથી બધા સંસ્કારો કૅથલિકો માટેના સાત સંસ્કારો બાપ્તિસ્મા, ધાર્મિક વિધિ, સમર્થન, લગ્ન, ક્રમચય, સમાધાન / કબૂલાત અને બીમારીના અંકુશમાં છે.

કૅથોલિકો પણ માને છે કે સેન્ટ મેરી, ઈસુના માતા સૌથી મહાન સંત હતા અને પાપ કર્યું ન હતું, પરંતુ પ્રોટેસ્ટન્ટ જેવા અન્ય ખ્રિસ્તીઓ મેરીને ઈસુની માતા તરીકે માન આપે છે, પરંતુ માને છે કે તેણી બીજા કોઈની જેમ પાપ કરે છે. કૅથલિકો માને છે કે મેરીનું પુનરુત્થાન કરાયેલું શરીર તરત જ સ્વર્ગમાં જાય છે, અન્ય ખ્રિસ્તીઓ માને છે કે શરીર દફનાવવામાં આવી હતી

વધુમાં, કૅથલિકો, અન્ય ખ્રિસ્તીઓથી વિપરીત, રોમન કૅથોલિક ચર્ચના આધ્યાત્મિક નેતામાં માને છે. તેને પોપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને સેન્ટ પીટર ધર્મપ્રચારકના સીધા વંશજ તરીકે ગણવામાં આવે છે. કૅથલિકો માને છે કે ઈસુએ સેન્ટ પીટરને રોમમાં બેસિલિકા બનાવવા માટે કહ્યું હતું. જો તમે કૅથલિક છો, તો તમે એક ખ્રિસ્તી છો, પરંતુ જો તમે એક ખ્રિસ્તી છો, તો તમે કેથોલિક ન હોઈ શકો કારણ કે તમે કોઈ અલગ ખ્રિસ્તી સંપ્રદાયમાં માનતા હોઈ શકો છો.

અન્ય ખ્રિસ્તીઓથી વિપરીત, કૅથલિકો પણ બાઇબલના આધ્યાત્મિક અને શાબ્દિક અર્થઘટનમાં માને છે. કૅથલિકો પણ ટાઇપોલોજીમાં માને છે, જે ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટમાં ઘટનાઓને સ્વીકારે છે, જે નવા કરારમાં અનુસરતા ઇવેન્ટ્સ માટે રૂપાંતરણ કરે છે. કૅથલિકો, અન્ય ખ્રિસ્તીઓથી વિપરીત, શબ્દ માટે શાસ્ત્રોના શબ્દને અનુસરવા અંગે વધુ કડક છે અને બિશપ દ્વારા આપવામાં આવતા નથી ત્યાં સુધી અર્થઘટનો માટે ખુબ ખુલ્લું નથી. વધુમાં, કૅથલિકો માને છે કે બુક ઓફ ઇન્વેલેશનમાં આપવામાં આવેલ વિશ્વના અંત આ રૂપાંતિક વર્ણન નથી પરંતુ ભવિષ્યમાં તે વાસ્તવમાં યોજશે. અન્ય ખ્રિસ્તીઓ ઇસુ સાથે આંતરિક સંવાદ માને છે, જ્યારે રોમન કૅથલિકો પણ એક પાદરી માટે પાપનો પ્રક્રિયા માને છે

જોકે, અન્ય ખ્રિસ્તીઓ જેવા તમામ કૅથલિકો માને છે કે ઇસુ માનવતાના તારણહાર છે અને તેઓ બધા માનવતાના પાપો માટે પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે ક્રોસ પર મૃત્યુ પામ્યા હતા. કૅથલિકો અને અન્ય તમામ ખ્રિસ્તીઓ પુત્ર, પિતા અને પવિત્ર આત્માના પવિત્ર ત્રૈક્યમાં માને છે.

કૅથલિકો પણ એવું માનતા હતા કે મેન ફોલ ઈન ધ ગાર્ડન ઓફ એડન પછી પણ કેટલાક ભલાઈને જાળવી રાખતા હતા પરંતુ મોટાભાગના અન્ય ખ્રિસ્તી ઉપ-ઉપદેશોએ શીખવ્યું છે કે પતન પછી મૅન સંપૂર્ણ દુષ્ટતામાં પડી ગયો.