35 મીમી અને 50 એમએમ લેંસ વચ્ચેના તફાવત

35 એમએમના 50 એમએમ લેન્સ

35 એમએમ લેન્સ અને 50 એમએમ લેન્સ ફોટોગ્રાફીમાં વપરાતા બે મુખ્ય લેન્સ છે. આ બે લેન્સીસ ખૂબ જ સામાન્ય છે અને તેનો વ્યાપક ઉપયોગમાં ઉપયોગ થાય છે. 35 મીમી મુખ્ય લેન્સની ફોકલ લેન્થ 35 મીમી હોય છે, અને 50 મીમી મુખ્ય લેન્સની ફોકલ લેન્થ 50 એમએમ હોય છે. 35 મી.મી. લેન્સ અને 50 એમએમ લેન્સ અને અન્ય મુખ્ય લેન્સીસ, ફોટોગ્રાફી અને વિડીયોગ્રાફીના ક્ષેત્રે એક્સેલ, એપ્લિકેશન્સ, પ્રોપર્ટીઓ અને ખામીઓમાં યોગ્ય સમજ હોવી જરૂરી છે. આ લેખમાં આપણે ચર્ચા કરીશું કે સામાન્ય લેન્સ શું છે અને 35 મીમી લેન્સ અને 50 એમએમ લેન્સ શું છે, 35 એમએમ અને 50 એમએમના વડા લેન્સીસના ગુણધર્મો, 35 મીમી મુખ્ય લેન્સ અને 50 એમએમના મુખ્ય લેન્સની એપ્લીકેશન, આ બંનેની ખામી, અને 35 એમએમ લેન્સ અને 50 એમએમ લેન્સ વચ્ચેના તફાવત.

પ્રાઇમ લેન્સ શું છે?

એક મુખ્ય લેન્સ એ ફિક્સ્ડ લેન્સ છે જે નિશ્ચિત ફોકલ લંબાઈ ધરાવે છે. આને મુખ્ય કેન્દ્રીય લંબાઈના લેન્સ અથવા ફિક્સ્ડ કેન્દ્રીય લંબાઈના લેન્સીસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અથવા ફક્ત એફએફએલ લેન્સીસ. આ લેન્સીસના કાર્યક્રમો અસંખ્ય છે. મુખ્ય લેન્સીસના બાકોરું એ અનુરૂપ ઝૂમ લેન્સીસના બાકોરુંની તુલનામાં મોટા છે. આનાથી વધુ તીક્ષ્ણતા અને કાળી પરિસ્થિતિઓમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા સર્જાય છે. પ્રાઇમ લેન્સમાં લંબાઈના પાયાના કેન્દ્રીય લંબાઈને બદલવા માટેની ક્ષમતાનો અભાવ છે, આમ લેન્સની ઝૂમની ક્ષમતાને દૂર કરે છે. એક મુખ્ય લેન્સની સામાન્ય રીતે તે શ્રેણીમાં ઝૂમ લેન્સ કરતા વધુ બહેતર ચિત્ર ગુણવત્તા, હળવા અને સસ્તી છે. આત્યંતિક ટેલિફોટો લેન્સ, અત્યંત વિશાળ કોણ લેન્સીસ, વિશિષ્ટ ફિશેય લેન્સીસ જેવા વિશેષ લેન્સીસ અને મોટાભાગના મેક્રો લેન્સ ઝૂમ લેન્સની જગ્યાએ મુખ્ય લેન્સીસ તરીકે બનાવવામાં આવે છે. આ લેન્સના ખર્ચ અને વજનને ઘટાડે છે.

35 એમએમ લેંસ વિશે વધુ

35 એમએમ લેન્સ સૌથી પ્રસિદ્ધ મુખ્ય લેન્સીસમાંનું એક છે. 35 મીમી એ મર્યાદા છે કે જેના પર લેન્સને વિશાળ કોણ ગણવામાં આવે છે. 35 એમએમના મુખ્ય લેન્સને વિશાળ કોણ અને સામાન્ય લેન્સની સરહદ પર મૂકવામાં આવે છે, આને ખાસ લેન્સ તરીકે ગણવામાં આવે છે. લેન્ડસ્કેપ્સ અને શહેરી ફોટોગ્રાફી માટે 35 એમએમ લેન્સનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.

50 એમએમના લેંસ વિશે વધુ

50 મીમી મુખ્ય લેન્સ પણ ખાસ મુખ્ય લેન્સીસમાંથી એક છે. 35 એમએમ કેમેરની સામાન્ય ઝૂમ 52 એમએમ છે, 50 એમએમ લેન્સને સામાન્ય લેન્સ તરીકે ગણવામાં આવે છે. આ ફોકલ લંબાઈમાં, ફોટોગ્રાફનું વિકૃતિ મિનિમલ છે. ફ્રેમની મધ્યમાં ઓબ્જેક્ટો ફ્રેમના કેન્દ્રમાંના ઓબ્જેક્ટો સમાન સ્તરે ઝૂમ કરેલું છે.

35 એમએમ લેન્સ અને 50 એમએમ લેન્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• 35 એમએમ લેન્સમાં 50 મીમી લેન્સની તુલનાએ મહત્તમ બાકોરું છે.

• 50 મીમી લેન્સને સામાન્ય ઝૂમ લેન્સ તરીકે ગણવામાં આવે છે જ્યારે 35 એમએમ લેન્સ વિશાળ કોણ અને સામાન્ય ઝૂમની સરહદમાં આવે છે.