એક્રેડિએશન અને સર્ટિફિકેશન વચ્ચે તફાવત

માન્યતા વિ સર્ટિફિકેશન

માન્યતા અને સર્ટિફિકેશન સ્તુત્ય પ્રક્રિયા છે. તે પ્રકૃતિ સમાન છે. આ બે શબ્દો શૈક્ષણિક અને કોર્પોરેટ જગતમાં ઘણાં વખત સાંભળવામાં આવે છે જ્યાં લોકો ઇચ્છે છે કે સંસ્થા અથવા સંસ્થા માન્યતાપ્રાપ્ત અને પ્રમાણિત છે કે નહિ. જો કે, બે શબ્દો સમાનાર્થી નથી અને આ લેખ આ બે શબ્દો વચ્ચે તફાવતને પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

માન્યતા

બહારની દુનિયામાં, લોકો, કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ બતાવવા માંગે છે કે તેઓ સક્ષમ અને કાર્યક્ષમ છે. માન્યતા દર્શાવે છે કે કોઈ કંપની અથવા સંસ્થા ચોક્કસ ધોરણોનું પાલન કરે છે. આ ધોરણો એક તૃતીય પક્ષ દ્વારા સેટ કરવામાં આવે છે જેની મંજૂરી સંસ્થાના ગુણવત્તા અથવા કાર્યક્ષમતાની સમીક્ષા જેવી છે. માન્યતા એક એવી એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવે છે જેને પ્રમાણભૂત તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે, અને તેની મંજૂરીના સ્ટેમ્પ દ્વારા શિક્ષણ સંસ્થાઓ, પ્રયોગશાળાઓ, સંગઠનો, હોસ્પિટલો વગેરેનો અર્થ ખૂબ થાય છે. ખાનગી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ હંમેશા રાજ્ય એજન્સી તરફથી માન્યતા મેળવવા માટે આતુર છે જેથી બતાવી શકાય તે વિદ્યાર્થીઓ કે જે તે શિક્ષણ અને પરીક્ષણમાં કડક ધોરણોનું પાલન કરે છે. એક્રેડિએશન એક એવી પ્રક્રિયા છે જે એજન્સીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અન્ય સંગઠનોનું મૂલ્યાંકન કરે છે. માન્યતા આ હેતુ માટે નિયુક્ત સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ સંસ્થાઓ આ પ્રક્રિયા માટે માન્ય છે અને એજન્સીઓ અને સંગઠનો આ મંજૂર કરેલ સંસ્થાને માન્યતા માટે અરજી કરે છે. શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે જોઈતા વિદ્યાર્થીઓ તપાસ કરે છે કે સંસ્થા કે કોલેજને આવશ્યક માન્યતા મળી છે કે નહીં.

પ્રમાણન

પ્રમાણન એક પુરાવો છે કે કોઈ વ્યક્તિએ સફળતાપૂર્વક એક અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કર્યો છે અને તે ચોક્કસ કોર્સમાં તે સક્ષમ અને કુશળ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ સફળતાપૂર્વક કોર્સ પસાર કરે તો તેને એક પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે જે કહે છે કે તે ચોક્કસ કોર્સમાં કુશળ છે. પ્રમાણિતતા શૈક્ષણિક વિશ્વમાં સૌથી સામાન્ય છે, જોકે લોકોની કુશળતાને તેમની કારકિર્દીમાં મદદ કરવા માટે કંપનીઓ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે. આઈટી ઉદ્યોગમાં આ ખાસ કરીને સાચું છે કે જ્યાં ટોચની કંપનીઓના પ્રમાણપત્રો વ્યકિતની કુશળતામાં વધારો કરે છે. ઉત્પાદનોને એજન્સીઓ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે જેથી ગ્રાહકોને આ ઉત્પાદનોની ગુણવત્તાની અને વિશ્વસનીયતા વિશે વધુ આશ્વાસન મળે.

એક્રેડિએશન અને સર્ટિફિકેશન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• માન્યતા એવી માન્ય એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવે છે જે ધોરણ તરીકે સ્વીકારવામાં આવી છે અને સંગઠનો બહારના લોકો માટે મૂલ્ય સાબિત કરવા માટે માન્યતા માટે અરજી કરે છે.

• સર્ટિફિકેશન મોટાભાગે વ્યક્તિઓના કિસ્સામાં હોય છે, જોકે ઉત્પાદનોને સરકારી એજન્સીઓ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવે છે, ગુણવત્તા જાળવવા માટે અને ગ્રાહકોને આ ઉત્પાદનોની વિશ્વસનીયતા અને કાર્યક્ષમતાની ખાતરી કરવા માટે.

• શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ રાજ્ય યુનિવર્સિટી અથવા ફેડરલ યુનિવર્સિટી સાથે માન્યતા માટે અરજી કરે છે.

• લોકોની કુશળતાની પુષ્ટિ કરવા માટે આઇટી ઉદ્યોગમાં પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવે છે.

• માન્યતા કાર્યવાહી વિશે તૃતીય પક્ષ દ્વારા મંજૂરીનું એક સ્ટેમ્પ છે