ઇંગ્લીશ વ્યાકરણમાં એ અને વન વચ્ચેનો તફાવત

< ઇંગ્લીશ ગ્રામરમાં અ વિવેક

અંગ્રેજીમાં વ્યાકરણમાં એક અને એક તેમની અરજી અને વપરાશ માટે આવે ત્યારે તેમની વચ્ચે તફાવત છે. હકીકતની બાબત તરીકે, એક લેખ છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, એક નંબર છે. આ બે શબ્દો વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે. જો કે, આ માત્ર એટલો જ તફાવત નથી કે જે બંને વચ્ચે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેથી, આ લેખ અંગ્રેજી અને વ્યાકરણમાંના એક અને બીજા વચ્ચેનાં અન્ય તફાવતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. તે જ સમયે અમે દરેક શબ્દ વિશે વધુ ચર્ચા કરવા માટે જુઓ કે કેવી રીતે લોકો અંગ્રેજી ભાષામાં અને એકનો ઉપયોગ કરે છે.

શું અર્થ છે?

એને

અનિશ્ચિત લેખ કહેવામાં આવે છે. સંજ્ઞાઓ સ્વરો સિવાય કોઈ પણ અક્ષરથી શરૂ થતાં પહેલાં તેનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે કે, એ, ઇ, આઇ, ઓ, યુ. તેનો અર્થ એ છે કે વ્યંજનો સાથે ઉપયોગ થાય છે. આમ, શબ્દનો ઉપયોગ 'એક પુસ્તક', 'ચક્ર', 'એક પેન્સિલ' અને 'જેવા' શબ્દોમાં છે. શબ્દનો અર્થ એક વસ્તુ અથવા વ્યક્તિ છે. નીચેના ઉદાહરણો જુઓ. તેમણે ટેબલ પર એક પુસ્તક રાખ્યું.

તેણીએ તેના પુત્રને પેંસિલ આપી.

ઉપર જણાવેલ બંને વાક્યોમાં, શબ્દનો અર્થ અર્થ થાય છે અથવા અર્થ સિંગલ સિંગલ એટલે એક. તેથી, પ્રથમ વાક્યનો અર્થ 'તેમણે ટેબલ પર એક પુસ્તક રાખ્યું હશે. 'એ જ રીતે, બીજી સજાનો અર્થ' તેણીએ પોતાના પુત્રને એક પેંસિલ આપી હતી. 'તમે એ પણ જોશો કે માત્ર એકવચન સંજ્ઞા સાથે ઉપયોગ થાય છે.

'તેણીએ પોતાના પુત્રને એક પેંસિલ આપી'

એકનો અર્થ શું થાય છે?

બીજી તરફ, શબ્દનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે નંબર તરીકે થાય છે એક બેમાંથી અડધો છે તે સૌથી નીચલું કાર્ડિનલ નંબર છે. હવે, નીચેના વાક્યો પર નજર રાખો.

તે દેશના મહાન કલાકારોમાંના એક છે.

આ એક ઉદાહરણ છે.

બન્ને વાક્યોમાં, તમે શોધી શકો છો કે શબ્દનો ઉપયોગ એક નંબર તરીકે થાય છે. પ્રથમ વાક્યમાં, શબ્દનો વિશિષ્ટ વપરાશ હોય છે. તે 'અભિવ્યક્તિ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે'. 'આ રીતે, આ' અભિવ્યક્તિ 'બહુવચનમાં વિષય દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. સજામાં વિષય 'મહાન કલાકાર છે. 'તેથી,' મહાન કલાકાર 'શબ્દનો ઉપયોગ બહુવચનમાં' મહાન કલાકારો 'તરીકે થવો જોઈએ. 'આ એક મુખ્ય નિરીક્ષણ છે જેનો ઉપયોગ' એક ' 'આ બિંદુએ, એકનો ઉપયોગ લોકોના એક જૂથમાંથી એક વ્યક્તિને બહાર કાઢવા માટે થાય છે. અહીં, એક મહાન કલાકાર અન્ય મહાન કલાકારોમાંથી બહાર આવે છે.

બીજા ઉદાહરણમાં, એકનો ફરીથી એક ઉદાહરણ દર્શાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે. અહીં શબ્દનો ઉપયોગ કરીને, જોકે વાક્યમાં 'એકનો' શબ્દ નથી, સાંભળનારને એવું લાગ્યું છે કે ત્યાં વધુ ઉદાહરણો છે અને આ ફક્ત તેમાંથી એક છે.

શબ્દ એકનો બીજો ઉપયોગ છે. અમે ઇંગલિશ ભાષામાં પણ એક સર્વનામ તરીકે શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.જ્યારે આપણે એક વ્યક્તિ અથવા વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ જેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે અમે એકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉપરાંત, જ્યારે અમે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એક શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ હકીકતને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે અહીં કેટલાક ઉદાહરણો છે

તેના લાગણી એક આશ્ચર્યથી ખસેડીને સેકન્ડોમાં ગુસ્સામાં એક થઈ ગઈ.

તમે તે જ છો કે જેમણે તેને પોકાર કર્યો તમે જાઓ અને માફી માગશો

ઉપર જણાવેલા પ્રથમ વાક્યમાં, અમે વ્યક્તિની લાગણીની શરૂઆતથી સજાના અંત સુધી વાત કરી રહ્યા છીએ. તેથી, કારણ કે શબ્દ લાગણી પહેલેથી ઉલ્લેખ છે અને અમે હજુ પણ તેના વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, શબ્દનો ઉપયોગ લાગણીના બદલે સજામાં બીજા અને ત્રીજા સ્થાને થાય છે. પરિણામે, આ વાક્યમાંના એક શબ્દનો અર્થ એ થયો કે આપણે જે લાગણીઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે વિશે વાત કરી રહ્યા છે.

બીજા વાક્યમાં, શબ્દનો ઉપયોગ આ વ્યક્તિને રુદન કરવા માટે જવાબદાર વ્યક્તિ માટે થાય છે. અન્ય વ્યક્તિઓમાંથી આ વ્યક્તિની રજૂઆત ચોક્કસ છે. તેથી, આપણે એક શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

'તમે તેના માટે પોકાર કરી રહ્યા છો. તમે જાઓ અને માફી માંગો '

અંગ્રેજી અને વ્યાકરણમાં એકમાં શું તફાવત છે?

• એ અને વનની વ્યાખ્યા:

• અંગ્રેજી ભાષામાં અનિશ્ચિત લેખોમાંથી એક છે.

• એક સંખ્યા છે ક્યારેક તેનો ઉપયોગ સર્વનામ તરીકે પણ થાય છે.

• અર્થ:

• જ્યારે તમે કોઈનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે તેનો અર્થ ફક્ત એક જ વસ્તુ છે

• જ્યારે તમે એકનો ઉપયોગ કરો છો, ત્યારે તમારે એક જ વસ્તુ છે જો કે, જ્યારે તમે એકનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે તમે એમ કહી રહ્યા છો કે ત્યાં વધુ એક જ વસ્તુ છે.

• ગ્રામર રૂલ:

• એ એકવચન સંજ્ઞાઓ સાથે વપરાય છે જે વ્યંજન સાથે શરૂ થાય છે.

• એકનો ઉપયોગ કોઈપણ એકવચન સંજ્ઞા સાથે થાય છે.

ચિત્રો સૌજન્ય: પિક્સાબે (પબ્લિક ડોમેન) દ્વારા પેન્સિલ અને રાઇઇંગ ગર્લ