આંચકા અને સ્ટ્રોટ્સ વચ્ચેનો તફાવત

શૉક્સ વિ સ્ટ્રોટ્સ

સરળ સવારી માટે આંચકા અને સ્ટ્રટ્સ મહત્વના છે બંને આંચકા અને સ્ટ્રટ્સ એક સંપૂર્ણ અને આરામદાયક સવારી આપે છે. તે માત્ર આરામ માટે જ નથી કે આંચકા અને સ્ટ્રટ્સ વાહનોમાં હાજર છે; બંને આંચકા અને સ્ટ્રટ્સ વાહનની સલામતીમાં સુધારો કરે છે, વાહનને સારી સસ્પેન્શનમાં રાખીને. મોટા ભાગના વખતે, લોકો આંચકા અને સ્ટ્રટ્સ વચ્ચે કોઈ તફાવત દેખાતા નથી; તેઓ બન્ને સમાનાર્થી હોવાનું માને છે જોકે આંચકા અને સ્ટ્રટ્સ લગભગ સમાન છે, તેઓ તેમની ડિઝાઇન અને કાર્યોમાં અલગ છે.

જ્યારે સ્ટ્રટ્સ સસ્પેન્શનનો એક અભિન્ન ભાગ બને છે, ત્યારે આંચકા માત્ર રસ્તામાંથી મુશ્કેલીઓ શોષી લે છે. સ્ટ્ર્ટ્સ સ્ટિયરીંગ રેક માટે પિવોટ્સ તરીકે સેવા આપે છે, અને ઉપલા હાથનું નિયંત્રણ બદલે છે. બીજી બાજુ, આંચકા માત્ર પ્રતિધ્વનિત સ્પંદનોને ભાંગીને, અને સરળ ડ્રાઈવ જાળવવા માટે મદદ કરે છે.

ઠીક છે, અન્ય તફાવત કે જે જોઈ શકાય છે, તે છે કે વાહનના આગળના ભાગમાં સ્ટ્રટ્સ હાજર છે, અને આંચકા વાહનના પાછલા ભાગમાં જોવા મળે છે.

આંચકા અને સ્ટ્રટ્સની તુલના કરતી વખતે, તે નોંધપાત્ર છે કે આંચકાથી સ્ટ્રટ્સની જરૂર છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ એક આંચકા વિના કાર ચલાવી શકે છે, પરંતુ કોઈ કાર ચલાવી શકતું નથી જો કોઈ સ્ટ્રટ્સ ન હોય.

આંચકાથી વિપરીત, સ્ટ્રટ્સ વાહન માટે માળખાકીય આધાર પૂરો પાડે છે. સ્ટ્રટ્સ રસ્તાને અનુકૂળ થવા વાહનને મદદ કરે છે. જ્યારે વાહન ચાલ કરે છે અથવા બાઉન્સ કરે છે, ત્યારે સ્પ્રિંગ્સના કમ્પ્રેશન અને રીકોઇંગની સ્ટ્રટ્સ સહાયક છે. આંચકા વાહનોને મુશ્કેલીઓ હટાવ્યા પછી તેમની જૂની સ્થિતિમાં પાછા ખેંચાવા માટે મદદ કરે છે. જ્યાં આંચકાઓ પર્ણના ઝરણાઓ ભાંગીને આવ્યાં છે, જ્યાં કોઇલ ઝરણાઓ ભરાય છે.

ઘોંઘાટ ઘણી બધી ટુકડાઓમાં આવે છે, જ્યારે સ્ટુટ્સ એક ભાગમાં આવે છે, એક ઇનબિલ્ટ વસંત સાથે અને ઝરણાથી ઘેરાયેલા છે.

તેમની કિંમતની સરખામણી કરતી વખતે, આંચકા કરતાં સ્ટ્રટ્સ વધુ મોંઘા હોય છે. વળી, સ્ટ્રટ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે શ્રમ ચાર્જ પણ આંચકાઓ સ્થાપિત કરવા કરતાં વધારે છે.

સારાંશ:

1. સ્ટ્રોટ્સ સસ્પેન્શનનો એક અભિન્ન ભાગ છે. બીજી બાજુ, આંચકાઓ માત્ર રસ્તામાંથી મુશ્કેલીઓ શોષી લે છે.

2 વાહનના આગળના ભાગમાં સ્ટ્રોટ્સ હાજર હોય છે, અને વાહનોના પાછલા ભાગમાં આંચકા મળે છે.

3 આંચકાથી વિપરીત, સ્ટ્રટ્સ વાહનો માટે માળખાકીય આધાર પૂરો પાડે છે.

4 ઘાઘાટ ઘણી ટુકડાઓમાં આવે છે, જ્યારે સ્ટુટ્સ એક ભાગમાં આવે છે, એક ઇનબિલ્ટ વસંત સાથે અને ઝરણાથી ઘેરાયેલા છે.

5 સ્ટ્રોટ્સ આંચકા કરતાં વધુ મોંઘા છે. સ્ટ્રટ્સ સ્થાપિત કરવા માટે શ્રમ ચાર્જ પણ આંચકાઓ સ્થાપિત કરવા કરતાં વધારે છે.