નિસાન મેક્સિમા એસઈ અને એસએલ વચ્ચે તફાવત>

નિસાન મેક્સિમા એસ. વી. એસ. SL

નિસાન મેક્સિમા પાસે બે લોકપ્રિય ટ્રીમ વિકલ્પો છે, એસઈ અને એસએલ. એસઈ અને એસએલ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત તેમના હેતુસર દેખાવ અને લાગણી છે. SE એ સ્પોર્ટી મોડેલ છે જેનો હેતુ વધુ આક્રમક દેખાવ પૂરો પાડવાનો છે અને જ્યારે SL એ વૈભવી મોડેલ છે જે પ્રાણીની સુખસગવડ અને વધુ ભવ્ય દેખાવ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

એસઇ અને એસએલ મોડેલ્સને બાજુમાં જણાવવું સહેલું છે કારણ કે ભૂતપૂર્વ 18 ઇંચના રેમ્સની સરખામણીએ એસએલ પર 17-ઇંચના રેમ્સની સરખામણીમાં છે. પાછળના ભાગમાં તેના સ્પોઇલરને કારણે એસઇ શોધવું પણ સહેલું છે. SL માં સ્પોઇલર શામેલ નથી.

પરંતુ એકવાર તમે કારની અંદર જાઓ, પછી તમે એસએલ મોડેલના ફાયદા જોઈ શકો છો. સૌથી વધુ નોંધનીય, એસએલ મોડેલમાં તમામ ચામડાની બેઠકો છે જે ક્લોથની બેઠકો કરતાં તે ખૂબ વધારે ભવ્ય બનાવે છે જે તમે એસઇ સાથે મેળવો છો. તે આકસ્મિક પ્રવાહી સ્પીલ્સ સાથે પણ વધુ સારું હોવું જોઈએ. બીજી વસ્તુ જે તમે નોટિસ કરવી જોઈએ તે SL માં લાકડાના ટ્રીમ્સ છે જે એસઇ મોડેલ પર નથી.

તમે નોંધ લેવી જોઈએ, જો તમારે બંનેમાં શ્રેષ્ઠ બનાવવું હોય તો તે ડીલર દ્વારા અપગ્રેડ કરવામાં આવે છે. અલબત્ત, એસઈને સુધારવા માટે એસએલના લક્ષણો પણ ચોક્કસ મોડલ કરતાં થોડો વધુ ખર્ચ કરશે.

કોઈ પણ રીતે, તમે હજુ પણ એક જ કારને એક જ ચોક્કસ તકનીકી સ્પેક્સ સાથે મેળવી શકો છો કારણ કે બંને કાર ખરેખર તેમની સ્કિન્સ હેઠળ સમાન છે. એસઇ અને એસએલ બંને પાસે સમાન 3. 5 એલ વી 6 એન્જિન છે, જે સીવીટી (સતત વેરિયેબલ ટ્રાન્સમિશન) સાથે 290 બી.પીપી જોડાય છે. હેન્ડલિંગ એ જ છે કારણ કે બન્ને કારની જ સસ્પેન્શન સિસ્ટમ છે.

સારાંશ:

1. SE એ સ્પોર્ટી મોડેલ છે, જ્યારે SL એ લક્ઝરી મોડેલ છે.
2 SE માં 18 ઇંચની રીમ્સ છે, જ્યારે SL 17 ઇંચની રીમ્સ છે.
3 એસઈ એક સ્પોઇલર છે, જ્યારે એસએલ (LL) નથી.
4 એસ.એલ.માં લાકડાના ટ્રીમ્સ અને ચામડાની બેઠકો છે જ્યારે એસઇ નથી.
5 એસ.ઇ.ને એસ.એલ. સુવિધાઓ,

માં અપગ્રેડ કરી શકાય છે! --3 ->