ઓફિસર અને એનલિસ્ટેડ વચ્ચેનો તફાવત

< અધિકારી વિ એનલિસ્ડ

જ્યારે સશસ્ત્ર દળમાં જોડાવાની વાત આવે છે, ત્યારે અધિકારીના જીવન અને એક યાદીમાં રહેલા જીવન વચ્ચેનો તફાવત સમજવાથી જોડાવા અંગેના તમારા નિર્ણયોમાં મોટો તફાવત છે. તફાવતો વિવિધ ડિગ્રીઓ છે; તેમાંના કેટલાકને તમે જ્યાં સ્થિત છે તેની સાથે કરવાનું બધું જ છે, અને જ્યાં તમે અંત આવશે

અધિકારીઓ વધુ પૈસા કમાતા હોય છે. આ અધિકારી બનવામાં આ મોટી તક છે. ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓને પગાર ધોરણ પર રાખવામાં આવે છે. ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં પણ વધુ વારંવાર ખસેડવાની વલણ હોય છે, અને એક અધિકારી બનવા સાથે સાથે પરંપરાગત લાભો કરતાં ઓછી હોય છે.

અધિકારીઓને ફેરફાર માટેની સમાન પ્રકારની માંગણીઓ નથી. સામાન્ય રીતે, તેઓ એક જ વિસ્તારમાં લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે, એક નોકરીમાંથી બીજામાં બદલાતા વારંવાર ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, અને વારંવાર કુશળતા વિકસાવી શકતા નથી જે ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે ઉપલબ્ધ નથી.

ઘણા લોકો માને છે કે પ્રાપ્ત ડિગ્રીની માનમાં એક મોટો તફાવત છે. આ સંપૂર્ણપણે સાચું નથી. જ્યારે અધિકારીઓને વધુ માન હોવાનું માનવામાં આવે છે, ત્યારે કોઈ તેને કમાણી વગર સશસ્ત્ર દળમાં માન આપવાનું અપેક્ષા રાખી શકતો નથી. ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાંથી મોટાભાગના લોકો તેમની ક્ષમતા ધરાવતા હોવાનું માન આપે છે, અને દબાણ હેઠળ તેમની કામગીરી. અધિકારીઓ આદર પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ તેઓ અન્ય લોકો સાથે કેવી રીતે વર્તન કરે છે અને તેમની સ્થિતિને કેવી રીતે સન્માનિત કરે છે તે ભૂમિકા ભજવે છે.

જ્યાં સુધી ચાર્જ રહે ત્યાં સુધી અધિકારી પાસે વધુ પાવર હશે. ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ પર કાર્યવાહી થાય તેવો આરોપ મૂકવામાં આવે છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે અધિકારી વધુ પૈસા બનાવી શકે છે, ત્યારે એક ભરતી કરાયેલ માણસ અથવા સ્ત્રી તેમના પૈસા, તેમના પ્રચારો અને તેમના લાભ માટે સખત કામ કરે છે.

સારા અધિકારી બનવું નેતૃત્વ કૌશલ્યો, અને ઊર્જા અને જુસ્સો બનાવવાનું સક્ષમતા હોય છે જ્યાં કોઇ ન પણ હોય. સારી ભરતી કરાયેલ માણસ અથવા મહિલા હોવાનો અર્થ એ છે કે આદેશની સાંકળને અનુસરવા, પરિણામ સ્વીકારવું, અને પછી તેમના એકમ દરમ્યાન બિરાદરી જાળવી રાખવું.

સારાંશ:

1. અધિકારીઓએ પગારનો વધુ સારો સ્કેલ કર્યો છે.

2 ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વધુ વારંવાર ખસેડવામાં આવે છે.

3 અધિકારીઓને પ્લેસમેન્ટ અને જોબ સિક્યોરિટીની સમજ છે

4 ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ સ્થિતિ, નોકરી અને સંભવિતતામાં વધુ ફેરફારનો સામનો કરે છે.

5 અધિકારીઓ પાસે 'ચાર્જ' પાવર વધુ હોય છે.

6 ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓએ આદેશો લેવા માટે સમર્થ હોવા જ જોઈએ.

7 અધિકારીઓ નિર્ણયો લે છે

8 ભરતી કરાયેલા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ તે નિર્ણયો પર કાર્યવાહી કરે છે.