લિઝાર્ડ અને સેલેમેન્ડર વચ્ચેનો તફાવત

લિઝાર્ડ વિ સેલેમેન્ડર

એક ગરોળી અને પૂંછડીવાળો સળગી તો રુવાંટીવાળું પિત્તળનું બચ્ચું એક આદિકાળનું ટિટ્રેપોડ શરીર છે (આ હાડકા પ્રાણીઓ છે કે જે 4 અંગો છે). તેઓ પાતળા શરીર અને લાંબી પૂંછડીઓ ધરાવે છે. અન્ય ગરોળીની જેમ, ઘણાં સલેમંદર્સમાં હાજરીમાં ભાગ્યે જ અથવા હળવા ઘટકો હોય છે, જે તેમને ઇલ જેવા દેખાવ આપે છે.

લિઝાર્ડ

મોટાભાગની ગરોળી દૃષ્ટિ પર આધાર રાખે છે, ખાસ કરીને તેમના શિકાર અને સંદેશાવ્યવહારને શોધવામાં. તેમાંના મોટા ભાગના અત્યંત તીવ્ર રંગ દ્રષ્ટિ છે તેમાંના કેટલાક શરીરની ભાષા પર નિર્ભર કરે છે, કોઈ પણ પ્રદેશના પ્રણાલિમાં ચોક્કસ હાવભાવ, ચળવળ અને મુદ્રાઓનો ઉપયોગ કરીને, કોઈપણ વિવાદો અને લલચાવનાર સંવનનને ઉકેલવા. કેટલાક ગરોળી તેજસ્વી રંગોનો ઉપયોગ કરે છે, જે છુપાયેલા હોય છે અથવા ભીંગડા વચ્ચે હોય છે અને જ્યારે જરુર હોય ત્યારે તે જ સ્પષ્ટ થાય છે.

સલેમૅન્ડર

સલેમન્ડર એ ઉભયજીવીઓમાં બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે. તેમના શિકારને શોધવામાં, તેઓ ત્રિકાગોન રંગ દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરે છે સલેમરિયન પ્રકારનાં સલેમલેન્ડરોએ આંખો ઘટાડી છે અને મોટાભાગે તે ચામડીના સ્તરો દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. તેના લાર્વા અને કેટલાક પુખ્ત વયના લોકો પાસે બાજુની રેખા અંગ હોય છે. માછલીની જેમ જ, તેઓ પાણીના દબાણમાં કોઈ ફેરફાર શોધી શકે છે. વધુમાં, તેઓ બાહ્ય કાન નથી તેઓ પાસે વિશિષ્ટ મધ્યમ કાન છે.

લિઝાર્ડ અને સેલેમેન્ડર વચ્ચેનો તફાવત શું છે

જ્યારે તે દેખાય છે, ત્યારે સલમંડર્સ ઉભયલિંગી હોય છે અને ભીના ત્વચા હોય છે અને ભીંગડા નથી. વધુમાં, તેઓ પાસે કોઈ કાનના મુખ અથવા પંજા નથી. ગરોળી માટે, તેઓ પાર્થિવ છે અને રફ ત્વચા હોય છે અને ભીંગડા હોય છે. તેમની પાસે કાનના મુખ અને પંજા છે. જન્મ આપ્યા પછી, આ બે ઇંડા મૂકે છે. જો કે, એક ગરોળીનો ઈંડું હાર્ડ શેલ હોય છે જ્યારે એક સલમાન્ડરનું ઇંડા એક નથી. એકવાર ત્રાંસી, બાળક ગરોળી પુખ્ત ગરોળી ના નાના કદ જેવી દેખાય છે બાળકના સલેમન્ડર જે ઇંડામાંથી બહાર કાઢ્યા બાદ અલગ અલગ દેખાય છે અને એકવાર પરિપૂર્ણ થઈ જાય તે પછી એક વાસ્તવિક સલમૅન્ડર બની જાય છે.

ગરોળી અને પૂંછડીવાળો એક ધાતુનું બનેલું પાત્ર વચ્ચે સરખામણી અન્ય એક ઓળખવા ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે છે આ રીતે, તમે જાણો છો કે દરેક પ્રાણી માટે કયા અભિગમ યોગ્ય છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

• એક ગરોળી અને પૂંછડીવાળો એક ધાતુનું મિશ્રણ ધરાવતું આદિમ ટિટ્રેપોડ શરીર છે (આ હાડકાના પ્રાણીઓ છે કે જે 4 અંગો છે).

મોટાભાગની ગરોળી દ્રષ્ટિ પર આધાર રાખે છે, ખાસ કરીને તેમના શિકાર અને સંદેશાવ્યવહારને શોધવામાં. પૂંછડીવાળું એક ઉભચર પ્રાણી તેના શિકારને શોધવા માટે ત્રિકાગો રંગની દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ કરે છે.

• ગરોળીની જેમ, સલમંદર્સ પાસે કોઈ કાનના મુખ અથવા પંજા નથી અને તે પાસે ભીંગડા નથી.

• એક સલમાન્ડર એ ઉભયજીવીઓમાં બીજા ક્રમનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ છે.