લાયસન્સ અને લાયસન્સ વચ્ચેના તફાવત

લાઈસન્સ વિ લાઈસન્સ અને લાઇસેંસ વચ્ચે શું તફાવત છે? લાયસન્સ અને લાયસન્સ વચ્ચે શા માટે આ તફાવત પણ મહત્વપૂર્ણ છે? તે એટલા માટે છે કે અંગ્રેજી ભાષામાં ઘણાં શબ્દો જુદા જુદા દેશોમાં જોડવામાં આવે છે, જ્યારે સમાન અર્થ જાળવી રાખવામાં આવે છે. યુ.કે.માં લાયસન્સ તરીકેનું એક શબ્દ છે, જે યુ.એસ.માં લાયસન્સ તરીકે જોડાયેલો છે, જ્યાં બીજા સીને એસ દ્વારા બદલવામાં આવે છે. શબ્દ લાઇસેંસનો અર્થ થાય છે સક્ષમ અધિકારી પાસેથી સર્ટિફિકેશન મેળવવાનું, જેમ કે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં દારૂ વેચવા માટે લાઇસેંસનું ઉત્પાદન. . આ એક નામ છે, પરંતુ જ્યારે તેનો ઉપયોગ ક્રિયાપદ તરીકે થાય છે, યુકેમાં પણ, જોડણી લાયસન્સ છે, અને લાયસન્સ નથી. આ બધા ઘણું ગૂંચવણભર્યું છે અને આ લેખ વિવિધ શબ્દોના સમાન શબ્દો અને વિવિધ જોડણીના બધા શંકાઓને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

લાઇસેંસનો અર્થ શું છે?

એક તફાવત એ છે કે જે કોઈ એમએસ વર્ડમાં તરત જ નોટિસ કરતી વખતે લાયસન્સ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે તે એ છે કે સોફ્ટવેર આ જોડણીને સ્વીકારતું નથી આ માત્ર કુદરતી છે કારણ કે તે યુ.એસ.માં માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો છે જ્યાં શબ્દની જોડણી તેના નામ અને ક્રિયાપદ સ્વરૂપોમાં લાયસન્સ છે. યુકે અને યુ.એસ. બંનેમાં આ શબ્દના યોગ્ય ઉપયોગને સમજવા માટે નીચેના વાક્યો પર નજર રાખો.

બ્રિટીશ અંગ્રેજીમાં લાઈસન્સ અને લાઈસન્સનો ઉપયોગ

આ રેસ્ટોરેન્ટને દારૂ વેચવા માટે લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું છે (ક્રિયાપદ)

તમારી પાસે આ પિસ્તોલનું લાઇસન્સ છે? (સંજ્ઞા)

ઓટોમોબાઇલ માલિકોને પ્રદૂષણ પરવાના આપવા માટે કંપનીએ સરકાર દ્વારા લાઇસન્સ આપવામાં આવ્યું છે. (સંજ્ઞા)

ઉપરોક્ત ઉદાહરણો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે યુનાઇટેડ કિંગ્ડમમાં ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે સંજ્ઞા અને એસ તરીકે વપરાતા શબ્દમાં સી હોય છે.

લાઇસેંસનો અર્થ શું છે?

રસપ્રદ રીતે, જોકે શબ્દની જોડણી એનો અમલ કરવા માટે લાયસન્સથી લાઇસેંસ બદલાય છે ત્યારે તેનો અર્થ એ જ રહે છે. લાયસન્સનો અર્થ થાય છે "કોઈ વસ્તુની માલિકી અથવા ઉપયોગ કરવા, કોઈ ખાસ વસ્તુ કરવા અથવા કોઈ વેપાર ચાલુ રાખવા માટે સત્તા પરથી પરમિટ. "

અમેરિકન અંગ્રેજીમાં લાઇસેંસનો ઉપયોગ

લાઇસેંસિંગ અધિકારીએ કંપનીને લાઇસેંસ જારી કર્યું છે. (સંજ્ઞા)

જ્યારે જૉન તેમની ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સનો કબજો લીધો ન હતો ત્યારે પોલીસએ તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો. (સંજ્ઞા)

શું તમે સગીરને સિગરેટ વેચવા માટે લાઇસન્સ મેળવ્યું છે? (ક્રિયાપદ)

ઉપર આપેલ આ ઉદાહરણોમાંથી સ્પષ્ટ બને છે કે બ્રિટિશ અંગ્રેજીમાં બે અલગ અલગ અર્થો એક જ શબ્દ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે જ્યારે તે નામ અને ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, આ પગલું અમેરિકન અંગ્રેજીમાં લેવામાં આવ્યું નથી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં કે શું કોઈ પરવાના અથવા નાગરિકના કાર્ય વિશે વાત કરે છે, તે જ શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.તે અર્થમાં, અમેરિકન અંગ્રેજીમાં લાયસન્સનો ઉપયોગ ખૂબ સરળ છે.

લાઈસન્સ અને લાઈસન્સ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• જો તમે યુકેમાં હો, તો શબ્દ એ લાયસન્સ છે જ્યારે ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે સંજ્ઞા અને લાયસન્સ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

• જો તમે યુ.એસ.માં હો, તો શબ્દમાં ફક્ત એક જ જોડણી છે જે નામ અથવા ક્રિયાપદ તરીકે વપરાશને ધ્યાનમાં લીધા વગર લાઇસેંસ ધરાવે છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

SS1970 દ્વારા લાઇસન્સ (સીસી-બીએ-એસએ 3. 0)