આલ્મેનેક અને એટલાસ વચ્ચેનો તફાવત

અલ્માનક અને એટલાસ વચ્ચે કોઈ તફાવત છે? હા, અલ્માનક અને એટલાસ વચ્ચે ચોક્કસ તફાવત છે.

અલ્માનેક એક વસ્તી વિષયક, ભૂગોળ, સરકાર, કૃષિ, અર્થશાસ્ત્ર, પર્યાવરણ અને વિજ્ઞાન પર વાર્ષિક અહેવાલોનો સંગ્રહ છે. એટલાસ બીજી બાજુ એક નકશાનો સમૂહ વિશ્વના તમામ ભાગો અને પણ સૂર્ય સિસ્ટમ દર્શાવે નકશા છે કૂવો

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે અલ્માનક અને એટલાના વિવિધ સંસ્કરણો અને આવૃત્તિઓ ઇન્ટરનેટ પર અને પુસ્તકોમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. શબ્દ 'અલ્માનક' એ સ્પેનિશ અરબી શબ્દ 'અલમાનખ' માંથી લેવામાં આવ્યો હોવાનું કહેવાય છે. શબ્દ 'એલમાનખ' એ ખગોળીય કોષ્ટકોનો ઉલ્લેખ કરે છે. બીજી તરફ શબ્દ 'એટલાસ' એ એટલાસના ગ્રીક પૌરાણિક પાત્રમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. એક આંકડો ઘણીવાર તેના ખભા પર એક વિશાળ ગોળા વહન તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે.

પ્રદેશો અને દેશો વિશે ભૌગોલિક વિગતો આપ્યા ઉપરાંત એટલાસ પણ આર્થિક આંકડાઓ, રાજકીય સીમાઓ, સામાજિક અને ભૌગોલિક રાજનીતિ વિષયક ગોઠવણીને પણ દર્શાવે છે. ગ્રહ પૃથ્વીની વિગતો દર્શાવવા ઉપરાંત, કેટલાક એટ્લેસિસ સૂર્યમંડળમાંના અન્ય ગ્રહો અને તેમના ઉપગ્રહો વિશે મિનિટ વિગતો દર્શાવે છે.

એક અલ્માનક બીજી બાજુ મિનિટનો વિગતો સમાવે છે જેમ કે ખગોળશાસ્ત્રીય આંકડા, તાજેતરના બનાવો અને પ્રસંગોચિત વિકાસ . નોંધવું રસપ્રદ છે કે આ તમામ વિગતો કૅલેન્ડર મુજબ ગોઠવવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં કહી શકાય કે અલ્માનકનું વર્ણન ઘટનાક્રમની કાલક્રમ વ્યવસ્થા દ્વારા થાય છે.

એક એટલાસ અનિયમિત રીતે પ્રકાશિત થાય છે જ્યારે એક અલ્માનક વાર્ષિક ધોરણે પ્રકાશિત થાય છે . હકીકતની વાત એ છે કે અલ્માનક બે બંધારણોમાં ઉપલબ્ધ છે, ડિજિટલ ફોર્મેટ અને પુસ્તક ફોર્મેટ. એક એટલાસ એક ઇન્ટરેક્ટિવ મલ્ટીમીડિયા ફોર્મમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. એટલાસનું પુસ્તક સ્વરૂપ તે બાબત માટે વધુ લોકપ્રિય છે.