એમ. એસસી અને મેન્ગ વચ્ચેનો તફાવત

એમ. સ્કે.એસ. મેન્ગ

જો તમે વિજ્ઞાનમાં બેચલર ડિગ્રી પૂર્ણ કરી લીધી હોય, તો તમે આશ્ચર્ય પામી રહ્યા છો કે તમે કઈ પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસક્રમો લઈ શકો છો. તમે કયા વિજ્ઞાન અભ્યાસક્રમ પૂરા કર્યા છે તેના આધારે તમે પસંદ કરી શકો તેવા ઘણા પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસક્રમો છે. તમે માસ્ટર ઓફ સાયન્સ (એમ.સી.સી.) અથવા માસ્ટર ઓફ એન્જિનિયરિંગ (એમ. ઈંગ્લેન્ડ) મેળવી શકો છો. આ બંને અભ્યાસક્રમો પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસક્રમો છે, જો તમે વિજ્ઞાનમાં બેચલર ડિગ્રી પૂર્ણ કરી લીધી હોય તો તમે માત્ર તે જ લઈ શકો છો. આ અભ્યાસક્રમોનો સમયગાળો ઘણો અલગ નથી, પરંતુ તેમની આવશ્યકતા, આવશ્યકતાઓ અને વિષયો ઘણો અલગ છે. આ અભ્યાસક્રમો પછી પણ નોકરીની તકમાં તફાવત હશે.

જ્યારે તે પૂર્વજરૂરીયાતોની વાત કરે છે, ત્યારે શાખાઓમાં સમાન હોય છે પરંતુ એમ. એન્જીરે સખત આવશ્યકતાઓ હોય છે. તમે એમ. એન્જલ અને એમ. એસસી બંને માટે કેમિસ્ટ્રી, બાયોલોજી, ફિઝિક્સ અથવા જિઓલોજીમાં વર્ગો સમાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ. એમ.સી.સી. માં, તમે તમારા મુખ્ય ભાગમાં અભ્યાસક્રમો લઈ શકો છો અથવા તમે તેમને તમારા અભ્યાસક્રમમાં આનુષંગિક અથવા સંબંધિત વિષયો તરીકે મેળવી શકો છો. જો કે, એમ. એન્જી માટે, તમારે તમારા વિષયોને તમારી તૃતીય શિક્ષણમાં મુખ્ય તરીકે હોવું જોઈએ. જ્યાં સુધી તમારા વર્ગો લાયક હોય ત્યાં સુધી, તમને શૈક્ષણિક ગુણવત્તાના આધારે પસંદ કરવામાં આવશે. તમે કઈ કોલેજ પર નોંધણી કરાવી શકો છો તેના આધારે તમારે પ્રવેશ પરીક્ષા પણ લેવાની જરૂર પડી શકે છે.

બંને અભ્યાસક્રમોનો સમયગાળો માત્ર બે વર્ષ લાગે છે. જેઓ આ અભ્યાસક્રમોમાંથી એકમાં પ્રવેશ મેળવે છે તેઓ સંશોધન આધારિત અને કોર્સીવર્ક આધારિત કાર્યક્રમો વચ્ચે પસંદગી કરી શકે છે. જો ઉમેદવાર સંશોધન આધારિત અભ્યાસક્રમ પસંદ કરે, તો તે કોર્સ પર આધારિત સંશોધન દરખાસ્ત કરવી જ જોઇએ.

એમ. એસ.સી. અને એમ. ઈંગ્લ વચ્ચેનો એક દૃશ્યમાન તફાવત તેમના પરિણામો છે. જો તમે એમ.સી.સી. સમાપ્ત કરો છો, તો પછી તમે વિજ્ઞાનની કોઈપણ શાખા માટે સારી રીતે સજ્જ થઈ શકશો. તેમની ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી તેઓ કયા વ્યવસાય લે છે તે કોઈ બાબત નથી, તે તેના સિદ્ધાંતોમાં નિષ્ણાત બનશે. બીજી તરફ, જેમણે એમ એન્ગ્રી મેળવ્યો છે તેઓ તેમના પસંદગીના વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રોના કાર્યક્રમો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. આ બંને વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે: એમ. એસસી અભ્યાસ અને સિદ્ધાંતો પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે એમ એન્જીન એપ્લિકેશન વિશે વધુ છે.

દરેક પોસ્ટ-ગ્રાડની રાહ જોતી નોકરીઓ પણ અલગ પડશે. નોકરીની તકો જે એમ.સી. પૂર્ણ કરે છે તે વૈજ્ઞાનિકો, સંશોધકો, સલાહકારો, શિક્ષકો અને સહાયકો હશે. બીજી બાજુ, એમ એન્જીર્સ અપનાવનારાઓ કદાચ ઇજનેરો, બિલ્ડરો, સલાહકારો અને વૈજ્ઞાનિકો બનશે. અન્ય કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓ પણ છે જે તેમને શિક્ષકો તરીકે ભાડે કરશે.

સારાંશ:

1.

વિજ્ઞાન અભ્યાસક્રમો બંને છે જે બે વર્ષનો સમયગાળો ધરાવે છે.
2

એમ. એસ. સી માટેની પૂર્વજરૂરીયાતો એ એમ. એન્જી માટે સમાન છે, સિવાય કે એમની જરૂરિયાતો.એન્જીન સખત હોય છે. તેનો અર્થ એ કે તમારે તમારી તૃતીય શિક્ષણમાં તમારા મુખ્ય તરીકે વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમો લેવા પડશે. ઉપરાંત, તમારે આ કોર્સ લેવા માટે પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે.
3

વિજ્ઞાનના એપ્લિકેશન પાસા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા, એમ. એન્જી પોસ્ટ-ગ્રાડ સાથે પરિણામ અને નોકરીની તકો પણ જુદા પડે છે.