કિલ્ટ અને સ્કર્ટ વચ્ચેનો તફાવત

કિલ્ટ વિ સ્કેટ

કિલ્ટ અને સ્કર્ટ વચ્ચેનો તફાવત મુશ્કેલ છે જ્યાં સુધી તમે સમજી ન શકતા કે દરેક વસ્ત્રો શું જુએ છે અને તેનો ઉપયોગ કરે છે શરીરના નીચલા ભાગ માટે કિલ્ટ અને સ્કર્ટ બંને વસ્ત્રો છે. સામાન્ય રીતે, તેઓ કમરથી લટકાવાય છે અને પગના એક ભાગને આવરી લે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ઘૂંટણની આસપાસ સુધી વિસ્તરે છે તેઓ પહેરવા માટે આરામદાયક છે કારણ કે તેઓ દરેક પગની ફરતે વીંટળાયેલા નથી. એક પણ કહી શકે છે કે સ્કર્ટ એ છત્ર શબ્દ છે, જેના હેઠળ કિલ્ટ દેખાય છે, જેમ કે કિલ્ટ પણ એક સ્કર્ટ છે. મુખ્ય તફાવત વસ્ત્રોના પહેરનારમાં રહેલો છે.

કિલ્ટ શું છે?

કાિલ્ટ સ્કર્ટનો પ્રકાર છે જે પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવે છે. તે સ્કોટિશ સંસ્કૃતિ માટે રૂઢિગત કપડાં છે. તેનો ઉપયોગ અત્યાર સુધી 16 મી સદી સુધીનો છે, અને આજે પણ જોવા મળે છે. તે કમરની આસપાસ લપેટી છે અને ઘૂંટણની લંબાઇ છે તેની સામગ્રી ઊનમાંથી બનેલી હોય છે, અને તેમાં ઘણીવાર પ્લેઇડ અથવા ટર્ટન પેટર્ન હોય છે, જો કે તે અલગ અલગ રંગોમાં પણ આવે છે. જુદા જુદા રંગીન તરેહતનો ઉપયોગ કુળને દર્શાવવા માટે કરાયો હતો, જે કિલોને પહેરતા હતા, તે સંકળાયેલા હતા.

સ્કર્ટ શું છે?

સ્કર્ટ કપડાંના વધુ સામાન્ય શબ્દ છે જે ઉપલા પગને આવરી લે છે. મોટેભાગે, તે સ્કર્ટ પહેરતી સ્ત્રીઓ છે મિની-સ્કર્ટ ઘૂંટણની ઉપર ઘણા ઇંચ હોય છે, જ્યારે કેટલાક સ્કર્ટ ઘૂંટી સુધી પહોંચી શકે છે. સામાન્ય રીતે, તે ઘૂંટણની આસપાસ જ છે તે વિવિધ પ્રકારના કપડાથી બને છે, જેમ કે ડેનિમ અને ચામડાની. સામગ્રી તેમજ લંબાઈ વ્યક્તિગત સ્વાદ તેમજ સંસ્કૃતિ જેમાં આ મહિલાઓ રહે છે તેના પર આધાર રાખે છે. દાખલા તરીકે, પશ્ચિમના દેશોમાં મીની સ્કર્ટ પહેરીને કોઈ સમસ્યા નથી. જો કે, પૂર્વ-પૂર્વીય દેશોમાં મીની સ્કર્ટ પહેરીને જોવામાં આવશે.

કિલ્ટ અને સ્કર્ટ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• કિલ્ટ સ્કર્ટનો પ્રકાર છે જે પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવે છે, સામાન્ય રીતે સ્કોટ્ટીશ મૂળના.

• સ્કર્ટ એક સામાન્ય પ્રકારનું કપડું છે જે ઉપરનાં પગને આવરી લે છે.

• દેખાવની દ્રષ્ટિએ કાર્મિક અને સ્કર્ટ વચ્ચે ખરેખર કોઈ તફાવત નથી. પરંતુ, યાદ રાખો, કિલ્ટ ઘૂંટણની લંબાઈ સખત છે; સ્કર્ટ ઘૂંટણની ઉપર ઘણા ઇંચ જેટલી ઊંચીની જેમ જ પગની ઘૂંટણની સાથે હોઇ શકે છે.

• સામગ્રી અને પેટર્નની વાત આવે ત્યારે, સ્કર્ટ કોઈપણ પેટર્ન અથવા કોઈપણ સામગ્રીનો હોઈ શકે છે. તે વ્યક્તિ નક્કી કરે છે, જે તેને અને તેની સંસ્કૃતિને પહેરે છે. જો કે, તેમાં ચોક્કસ પેટર્ન અથવા સામગ્રી નથી. તેમ છતાં, એક ઘૂંટણની ચોક્કસ પેટર્ન અને સામગ્રી છે. તે ગૂંથેલા ઉનનો ઉપયોગ કરીને વણાયેલા છે. ઘણી વખત કિલોમીટર ટેર્ટન પેટર્ન સાથે આવે છે.

• જોકે, કાિલ્ટ એ પુરુષો દ્વારા પહેરવામાં આવતા લોકો માટે અનામત શબ્દ છે, ખાસ કરીને સ્કોટિશ મૂળ અને સેલ્ટિક મૂળ.તે સામાજિક મેળાવડા, પ્રદર્શન અથવા માત્ર સામાન્ય દિવસોમાં પહેરવામાં આવે છે. બીજી તરફ, સ્કર્ટ સામાન્ય રીતે મહિલાના કપડાંને આભારી છે અને તે કોઈપણ ક્ષણે પણ પહેરવામાં આવે છે.

• જ્યારે નમાલું સ્કર્ટની જેમ દેખાશે, તે કોઈ પણ સંજોગોમાં કોઈ પણ સંજોગોમાં યોગ્ય છે જેમ કે નમ્રતા પહેરીને જોઈ શકાય છે. જોકે, વસ્ત્રો જેવા સ્કર્ટ પહેરતા પુરૂષોની આ કલ્પના કેટલીક સંસ્કૃતિઓ માટે પરાયું હોઈ શકે છે

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. વિકિક્મન્સ દ્વારા જાહેર (જાહેર ડોમેન)
  2. જે.કે. હેરિસન દ્વારા સ્કર્ટ (સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0)