કિડની પેઇન અને બેક પેઇન વચ્ચેનો તફાવત

કિડની પેઇન બેક બેક પેઇન

કિડની પીડા અને પીઠનો દુખાવો ક્યારેક તેમના લક્ષણોમાં સમાન હોય છે અને તેથી ઘણી વાર એકબીજા સાથે ભેળસેળ થાય છે. જો કે, બે વચ્ચેના કેટલાક નોંધપાત્ર તફાવત છે. પીઠનો દુખાવો ઘણીવાર નીરસ છે, તૂટક તૂટક અને અચાનક પીડાય છે. કિડનીનો દુખાવો મોજાઓ અથવા ચક્રમાં થાય છે અને તીવ્ર અને તીક્ષ્ણ છે. આ ઘણી વખત ઠંડી તાવ અને પીડાદાયક પેશાબ સાથે આવે છે.

કિડનીનો દુખાવો

શરીરના નીચલા ભાગની બાજુના ભાગમાં કિડનીનો દુખાવો થાય છે અને તેથી પાછળથી પીઠનો દુખાવો થાય છે. જો કે કિડનીની પીડા સામાન્ય રીતે ખૂબ તીવ્ર હોય છે અને ઉજાણી અને ઉલટી સાથે તે ઘણીવાર તરંગ હોય છે. કિડનીનો દુખાવો જો કિડની પથ્થરને કારણે આવે તો તે શારીરિક તરીકે ઓળખાય છે. કિડની પથ્થર અથવા કિડનીમાં ચેપ અને બળતરાના લીધે કિડનીની પીડા થઇ શકે છે.

પીઠનો દુખાવો

સૌથી વધુ સામાન્ય ફરિયાદ સાથે, પીઠનો દુખાવો પણ ડોર્સાલ્જીયા તરીકે ઓળખાય છે, જે ઘણીવાર પીઠમાં અનુભવાય છે જે સ્નાયુઓની મજ્જાતંતુના હાડકાંના સાંધા અને સ્પાઇન સાથે સંકળાયેલ અન્ય માળખામાંથી પેદા થાય છે. તે હળવાથી ગંભીર હોઇ શકે છે અને હથિયારો અને હાથમાં ફેલાય છે. પીઠનો દુખાવો ગરદનનો દુખાવો, ઉચ્ચ પીઠનો દુખાવો, નીચલા પીઠનો દુખાવો અને પૂંછડી અસ્થિ પીડા માં વિભાજિત થાય છે તે પ્રકૃતિ અચાનક, તૂટક તૂટક અથવા ક્રોનિક હોઈ શકે છે. પીઠનો દુખાવો ગંભીર તબીબી સમસ્યાના સંકેત હોઇ શકે છે.

કિડની પેઇન અને બેક પેઇન વચ્ચે તફાવત

1 પીઠનો દુખાવો મુખ્યત્વે મેરૂદંડમાં બળતરાના કારણે થાય છે, જ્યારે કિડનીની પીડા મુખ્યત્વે કિડની પથ્થરને કારણે થાય છે.

2 પીઠનો દુખાવો સામાન્ય રીતે શુષ્ક, પીડા, તૂટક તૂટક અને અચાનક પ્રકૃતિમાં હોય છે જ્યારે કિડનીની પીડા ઘણીવાર તીક્ષ્ણ હોય છે અને ઊબકા અને ઊલટી થવાની સાથે સાથે વેવ પણ હોય છે.

3 પીઠનો દુખાવો મુખ્યત્વે તનાવને કારણે અને ક્યારેક નિષ્ક્રિય કૌટુંબિક સંબંધો છે. તે સગર્ભા સ્ત્રીઓમાં પણ થાય છે. કિડનીની પીડા મુખ્યત્વે કિડની પથ્થરને કારણે થાય છે. પથ્થર પેશાબના પેસેજને દુઃખદાયક બનાવે છે તે થેરરને અવરોધે છે.

4 પીઠના દુખાવાની સારવાર માટે ઘણી ઉપચારો અને દુખાવાની દવાઓ છે, જોકે કિડનીના પીડામાં સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાની એન્ટિબાયોટિક્સ અને બાકીના

5 નો સમાવેશ થાય છે. પીઠનો દુખાવો ખૂબ ગંભીર નથી અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર નથી, જ્યારે કિડનીની પીડા તીવ્ર હોઈ શકે છે અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારની જરૂર છે.

6 પીઠનો દુખાવો શસ્ત્રક્રિયાની જરૂર પડતી નથી પણ જો દવા નિષ્ફળ જાય તો કિડનીની પીડાને પથ્થરોના સર્જરીને દૂર કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

7 પીઠનો દુખાવો ગરમ પાણીના પેક અથવા મસાજ દ્વારા સંચાલિત થઈ શકે છે, પણ વ્યાયામ ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે છે પરંતુ કિડનીની પીડાને ડૉક્ટરની તાત્કાલિક મુલાકાતની જરૂર છે.

ઉપસંહાર

કિડનીમાં પીડા અને પીઠનો દુખાવો ખૂબ સમાન લક્ષણો ધરાવે છે અને ઘણી વખત એકબીજા સાથે મૂંઝવણમાં આવે છે. જોકે, અમુક કસરતો અને ગરમ પાણીના પેક દ્વારા પીઠનો દુખાવો દૂર થઈ શકે છે પરંતુ કિડનીમાં પીડાને તાત્કાલિક ધ્યાન આપવાની જરૂર છે અને ડૉક્ટરને નિષ્ફળ વગર જોવું જોઈએ.