ઇનવોઇસ અને સ્ટેટમેંટ વચ્ચેનો તફાવત

ઇનવોઇસ વિ સ્ટેટમેન્ટમાં શું તફાવત છે

ક્યારેય આશ્ચર્ય થયું છે કે ક્રેડિટ કાર્ડનું સ્ટેટમેન્ટ મેળવવામાં તમે શા માટે બિલ અથવા અન્ય ઉપયોગિતાઓ માટે ભરતિયું મેળવો છો? ભરતિયું અને એકાઉન્ટનું નિવેદન વચ્ચે શું તફાવત છે? મને ખાતરી છે કે મોટાભાગના અન્ય લોકોની જેમ, જો તમને ભરતિયું અને નિવેદન વચ્ચેના તફાવત સાથે બહાર આવવા માટે કહેવામાં આવે તો તમે હાર્ડ દબાવવામાં આવશે. તમે ચોક્કસપણે તમારી બેંકમાંથી તમારા બચત ખાતાના નિવેદન વિશે જાણો છો, પરંતુ ગૅસ કંપની તેમજ વીજળી કંપનીમાંથી ભરતી વખતે શા માટે તે તમારી ક્રેડિટ કાર્ડ કંપની તરફથી એક નિવેદન છે? ચાલો આ બંને વિભાવનાઓ પર વધુ નજીકથી નજર રાખીએ.

ભરતિયું

એક ભરતિયું ચુકવણી માટેની વિનંતી ગણી શકાય. તે એક એવો દસ્તાવેજ છે જે તમને યાદ અપાવે છે કે તમારા માટે ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે અથવા પહેલેથી જ તમારા માટે પ્રદાન કરેલ સેવાઓ. એક ભરતિયાની પ્રસ્તુતિ પર પ્રદાતાને ચુકવણી કરવા માટે ખરીદનાર પર ફરજિયાત છે. જો તમે પ્રિપેઇડ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે ચોક્કસપણે ઇનવોઇસ વિશે ચિંતિત નથી પરંતુ પોસ્ટ પેઇડ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરતી વખતે; અવિરત સેવાઓનો આનંદ માણવા માટે સર્વિસ પ્રોવાઇડર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા ઇન્વોઇસની રસીદ પર તમારે ચુકવણી કરવાની જરૂર છે. આ પ્રમાણે એક ભરતિયું વિક્રેતા પાસેથી ખરીદદારને એક દસ્તાવેજ છે જેમાં તમામ માલસામાન અને સેવાઓની વિગતો અને વ્યાજની કુલ રકમ સાથે ડિસ્કાઉન્ટ સાથે જો કોઈ લાગુ પડતું હોય તો તેમાં સમાવેશ થાય છે.

નિવેદન

એક સપ્લાયર પાસેથી પક્ષને આપેલી એક નિવેદન પક્ષ દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી તમામ રકમની યાદી આપે છે, જેમાં સપ્લાયરના દ્વારા આપેલી તમામ ચીજો અને સેવાઓ સાથે તારીખ સુધી ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. નિવેદનના અંતે પક્ષ એ સપ્લાયરને આપેલ રકમ છે. તેથી જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડ ધારક છો અને સંતુલન ચલાવી રહ્યા છો, તો સ્ટેટમેન્ટમાં સામાન્ય રીતે તમારા મહિનોની ખરીદીઓ સાથે આગળ વધેલ સંતુલનનું ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, તમે જે ચુકવણી કરી શકો છો તે મહિનામાં તમે વર્તમાન સંતુલન સાથે ચૂકવણી કરી શકો છો કે જે ક્રેડિટ પર ચૂકવણી કરવાની જરૂર છે. કાર્ડ કંપની

ભરતિયું અને નિવેદન વચ્ચેનું અંતર

• એક ભરતિયું એક પ્રકારનું નિવેદન છે, એક નિવેદન હંમેશાં એક ભરતિયું નથી. દાખલા તરીકે, તમે તમારી બેંક, વીમા કંપની અને તેથી પર એકાઉન્ટનું સ્ટેટમેન્ટ મેળવતા રહો છો, પરંતુ તે બિલ અથવા ઇન્વૉઇસેસ નથી. જો કે, ચૂકવણી કરવા માટે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડનું રીમાઇન્ડર રીમાઇન્ડર છે.

• એક નિવેદનમાં સામાન્ય રીતે પ્રારંભિક સંતુલન શામેલ છે, ઉલ્લેખિત સમયગાળામાં તમે કરેલી ચુકવણી સાથે કરેલી ખરીદી. અંતે તે વર્તમાન સંતુલન છે જેનો તમે કંપનીને બાકી છે.

• કેટલાક નિવેદનો ઇન્વૉઇસેસ છે, પરંતુ બિલ કે ઇન્વોઇસ હેતુઓ માટે ન હોય તો નિવેદનના તળિયે મુદ્રિત 'આ બિલ નથી' છે.