આંતરિક સુશોભન અને આંતરિક ડિઝાઇન વચ્ચેના તફાવત

આંતરિક સુશોભન વિ આંતરિક ડિઝાઇન

મોટા ભાગના લોકો આંતરીક સુશોભન સાથે આંતરીક ડિઝાઇનનો ભંગ કરે છે. તે સામાન્ય અભિપ્રાય છે કે સુશોભન તેમજ ડિઝાઇનિંગ બંને એકસરખા છે, અને આ બંને કુશળતા એકબીજા સાથે એકબીજા સાથે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે, પરંતુ તે સાચું નથી. આ બંને કુશળતાને એક અલગ પ્રકારની કૌશલ્યની જરૂર છે. આંતરીક ડિઝાઇનરોએ આંતરિક શોભનકળાનો નિષ્ણાત કરતાં વધારે અને વધુ ઊંડાણથી ઘણા વિષયો વિશે અભ્યાસ કર્યો છે.

આંતરિક ડિઝાઇનરોને બિલ્ડિંગના અંદરની સ્થાપત્યની અખંડિતતાનો સામનો કરવો પડે છે. તેમને જરૂરી હોય તે રીતે આંતરિક પુન: પ્રાપ્તિ અને આંતરિક માળખામાં ફેરફાર કરવો પડે છે, જેમાં સ્થાપત્યના જ્ઞાનની જરૂર પડે છે, જેમ કે દિવાલોને જગ્યાથી દૂર કરી શકાય છે અને જેને બિલ્ડિંગની સુરક્ષા માટે દૂર કરી શકાતી નથી. આંતરિક ડિઝાઇનરોને પર્યાવરણીય મનોવિજ્ઞાન વિશે અભ્યાસ કરવો અને તેમના ગ્રાહકોની જીવનશૈલીને અનુકૂળ રહે તેવા વસવાટ કરો છો જગ્યા બનાવવી પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે જૂના ઘરની રચના કરવામાં આવે છે, ત્યારે એક બે, ઘરના ત્રણ સ્તરને તમામ પ્રકારનાં દાદરા સાથે ડિઝાઇન કરી શકતા નથી કારણ કે વૃદ્ધ લોકો માટે સીડીનો ઉપયોગ કરવો મુશ્કેલ છે.

આંતરીક ડિઝાઇન મૂળભૂત રીતે જગ્યાના આંતરિક ભાગ માટે એકબીજને લગતા ઘણા પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ કરે છે જેથી તે કાર્યાત્મક, અસરકારક અને સુંદર હોય અને ત્યાં રહેતા લોકોની જીવનશૈલીને અનુકૂળ કરે. તે અંતરિયાળની કલ્પનાશીલ વિકાસ અથવા ડિઝાઇનનો સમાવેશ કરે છે જેમાં લાકડાની રચના, વિંડોઝ, આંતરિક જગ્યાઓના અન્ય નાની અને મોટી લાક્ષણિકતાઓને લગતી બધી વસ્તુનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તે કર્મચારીઓ અને ક્લાયન્ટ વચ્ચે સંકલન, વાજબી ખર્ચે પુરવઠો મેળવવામાં, પ્રોજેક્ટનું નિરીક્ષણ કરવું અને છેલ્લે તે પૂર્ણ કરવાનું સમાવેશ કરે છે. એક આંતરીક ડિઝાઇનરને આંતરીક સુશોભનકાર સાથે કામ કરવું પડ્યું છે, અથવા કેટલીકવાર ડિઝાઇનરને સુશોભનકારની ભરતી વગર જગ્યાને શણગારવા માટે કુશળ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આપણે કહી શકીએ કે આંતરિક સુશોભન માત્ર આંતરીક ડિઝાઇનનો ભાગ છે. એક ડીઝાઈનર તેમના ત્રણ વર્ષના ડિગ્રી કોર્સમાં આંતરિક જગ્યાઓની સુશોભિત અભ્યાસ કરે છે, પરંતુ શોભનકળાનો નિષ્ણાત આંતરીક ડિઝાઇન વિશે અભ્યાસ કરતા નથી જે સુશોભિત કરતા વધુ સુંદર હોય છે.

આંતરીક ડિઝાઇનમાં જગ્યાના કાર્યાત્મક અને અસરકારક ડિઝાઇન તેમજ લાઇટિંગ, શ્રવૃત્તાંત, આંતરિક જગ્યાઓના તાપમાન, લાઇટિંગની પ્લેસમેન્ટ જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. આંતરીક ડિઝાઇનના વિવિધ પ્રકારો છે; દરેક પ્રકારનાં ડિઝાઇન માટે નિવાસી, વ્યાપારી, પ્રદર્શન ડિઝાઇન, અવકાશી ડિઝાઇન, સાર્વત્રિક ડિઝાઇન વગેરે. ડિઝાઇનરને કોડ્સની જાણ કરવાની જરૂર છે જે અનુસરવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, રહેણાંક અને વ્યાપારી જગ્યાઓ માટેની સુરક્ષા કોડ અલગ છે

એક આંતરિક શોભનકળાનો નિષ્ણાત તે છે જે ખાસ કરીને જગ્યાના આંતરિક ભાગને સજાવટ કરવા માટે કુશળ છે અને તેને અંતિમ રૂપ આપે છે.તેઓ માળખાકીય કાર્યો અથવા મકાનની ડિઝાઇનિંગ વિશે અભ્યાસ કરતા નથી. સરંજાતો આ પ્રકારની વસ્તુઓ સાથે કામ કરે છે: કયા પ્રકારનું વૉલપેપર વાપરવા માટે, ગોદડાં, પડદા એક જગ્યામાં વાપરવા માટે, કયા પ્રકારના ફર્નિચરનો ઉપયોગ આંતરિક જગ્યા, રંગ યોજનાઓ, રૂમની થીમ્સ, ફર્નિચરની વ્યવસ્થા, ગોઠવણી માટે સુશોભન વસ્તુઓની, અને કયા પ્રકારનાં લાઇટિંગ એસેસરીઝનો ઉપયોગ કરવો. શબ્દનો સરળ અર્થમાં સુશોભનો એક રૂમને શણગારે છે.

સારાંશ:

1. ગૃહ રચનાકારોએ મહત્તમ કાર્યક્ષમતા અને અસરકારકતા માટે જગ્યા અને ડિઝાઇનની માળખાકીય અખંડિતતાનો સામનો કરવો પડે છે. એક આંતરિક શોભનકળાનો નિષ્ણાતને ફર્નિચર, ગોદડાં, પડધા, વોલપેપર્સ વગેરે સાથે આંતરિક જગ્યાને સજાવટ કરવાની છે, જે રૂમને અંતિમ સંપર્કમાં આપવી.
2 ગૃહ રચના વિશાળ, ત્રણ વર્ષના ડિગ્રી કોર્સ છે; આંતરિક સુશોભન પણ એક વર્ષ કે તેનાથી વધારે ડિપ્લોમા બની શકે છે.