ક્લોનાઝેપામ અને Xanax વચ્ચેના તફાવત

ક્લોન્ઝેપામ વિ Xanax

મગજના કારણે કેટલાક બીમારીઓ શરીર પર વિવિધ અસરો ધરાવે છે. તેથી ડૉક્ટરનો પહેલો ઉપાય દવાઓના આ ન્યુરોલોજીકલ અને મનોવૈજ્ઞાનિક રોગો માટે ખાસ હેતુ છે. આ બીમારીના ઉદાહરણો ચિંતા અને હુમલા છે. જો આ બીમારીઓનો ઝડપથી ઉપચાર થતો નથી, તો શરીરમાં ગંભીર ઉપદ્રવ થાય છે તેથી શરીરને વધુ નુકસાન થાય છે.

ઉપરોક્ત માંદગીઓ માટે બનાવાયેલ બે દવાઓ ક્લોનાઝેપામ અને ઝેનેક્સ છે. ઝેનાક્સ અને ક્લોનાઝેપામ બંને બેન્ઝોડિએઝેપિન્સ હેઠળ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.

Xanax એ ચિંતાની ગેરવ્યવસ્થાના સારવાર માટે દવા છે જે મધ્યમ ચિંતાથી તીવ્ર અસ્વસ્થતા સુધીના હુમલાઓનો ભય રાખે છે. બીજી બાજુ, ક્લોનેઝેપામ, એક દવા છે જેને હુમલાના લક્ષણો, આંચકી, ગભરાટના વિકાર માટે અને વાઈ માટે વપરાય છે.

ઝેનેક્સ એક વેપારી નામ છે, અને તેનું સામાન્ય નામ આલ્પારાઝોલમ છે. બીજી બાજુ ક્લોન્ઝેપામ એક સામાન્ય દવા છે, અને તેના વેપારના નામ કલોનોપિન અને રિવોટ્રીલ છે. ઝેનેક્સને 196 9 માં ફાઇઝર દ્વારા રિલિઝ કરવામાં આવ્યું હતું અને પેટન્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. ક્લોન્ઝેપામને રોશ દ્વારા યુ. એસ.

દ્વારા વેચવામાં આવે છે. - 2 ->

લાંબા સમયના ધોરણે ઝેનેક્સ અને ક્લોનાઝેપેમને લઈને શરીર પર નોંધપાત્ર અસર થાય છે. જ્યારે દર્દી Xanax લે છે, ત્યારે ભૌતિક અવલંબન થઇ શકે છે. વધુમાં, ઉપાડ થશે અને રિફન્ટ પ્રભાવો અટકાવવામાં આવશે. ઉપાડની અસરો અને સિન્ડ્રોમ આલ્કોહોલના જેવા જ હોવાનું કહેવાય છે. તેથી આ ડ્રગની ઓછી ડોઝ લઈને ધીમા દરે છીનવી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ક્લોનાઝેપામ ચાર કરતાં વધુ અઠવાડિયા માટે લેતા લોકો સહનશીલતા, અવલંબન અને ઉપાડના લક્ષણોનું પણ વિકાસ કરે છે. જ્ઞાનાત્મક ક્ષતિ, વિરોધાભાસી અસરો, વત્તા સુસ્તી પણ થાય છે. આ રીતે, ક્લોનાઝેપમે Xanax કરતાં વધુ આડઅસરો છે.

Xanax ટૂંકા પ્રકાશન અને વિસ્તૃત પ્રકાશન સૂત્રોમાં ઉપલબ્ધ છે. ક્લોનાઝેપમ પાસે ટૂંકા પ્રકાશન અને વિસ્તૃત પ્રકાશન આવૃત્તિ નથી. Xanax દ્વારા વિસ્તૃત પ્રકાશન ટેબ્લેટ્સ એક સરસ વિકલ્પ છે જો લોકો ગોળીઓ વારંવાર લેવા માંગતા ન હોય. આ ગોળીઓ રક્ત પ્રવાહમાં ડ્રગના સામર્થ્યનો લંબાણ કરીને કામ કરે છે, આમ ડ્રગની અસર પણ લાંબા સમય સુધી રહેશે.

અંતે, દવાઓએ લોકોને તેમની બીમારીઓનો સામનો કરવો જોઈએ. જો કે, લોકોને સહનશીલતા, નિર્ભરતા, અને ઉપાડની અસરો થઇ શકે તેમ દવાઓ પર આધારિત ન હોવી જોઈએ. લોકોએ તેમના રોગોને વધુ કુદરતી રીતે રોકવા અને લડવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

સારાંશ:

1. ઝેનેક્સ આલ્પારાઝોલમનું વેપાર નામ છે, જ્યારે ક્લોનેઝેપામ એક સામાન્ય દવા છે.
2 Xanax અસ્વસ્થતાના સારવાર માટે ડ્રગ છે, ખાસ કરીને ગભરાટ ભર્યા હુમલાઓ ક્લોનોઝેપ એ ગભરાટના વિકારની દવા પણ છે, પણ તે વાઈ માટે પણ વપરાય છે.
3 ક્લોનાઝેપામની વધુ આડઅસરો Xanax કરતાં હોય છે.
4 Xanax વિસ્તૃત પ્રકાશન સૂત્રમાં ઉપલબ્ધ છે જ્યારે ક્લોનાઝેપામ નથી.