અક્વિટીલ અને દોષિત નહીં વચ્ચે તફાવત

સ્વીકિટલ વિરુદ્ધ દોષિત નથી

દોષિત નથી અને દોષિત નથી, આ લેખનું શિર્ષક, ઘણા લોકો માટે આશ્ચર્યજનક હોઈ શકે છે. તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા, સ્વાભાવિક રીતે, પ્રશ્ન છે કે જો કોઈ પણ તફાવત હોય તો. લોકપ્રિય અભિપ્રાયથી વિપરીત, 'સ્વીકિટલ' અને 'ગુનેગારી નહીં' શબ્દ એક અને એક જ વસ્તુની રચના કરતી નથી. વાસ્તવમાં, બે શબ્દોનો અર્થ એ જ વસ્તુના અર્થમાં સમજવું એ એક ખોટો ખ્યાલ છે, જે વાજબી છે. આનો અર્થ એ નથી કે આ શબ્દો સંપૂર્ણપણે અસંબંધિત છે અને કોઈ જોડાણ નથી. હકીકતમાં, તે ખાસ પરિસ્થિતિઓમાં સંબંધિત અને જોડાયેલ છે. કદાચ શબ્દો અને તેના ચોક્કસ અર્થનું સમજૂતી આ ગૂઢ તફાવતને સમજવા અને ઓળખવા માટે મદદ કરી શકે છે.

અક્વિટીલનો અર્થ શું થાય છે?

એક અક્વિટાલલને પરંપરાગત રીતે ચોક્કસ આરોપોમાંથી કોઈને છોડવાની કાર્યવાહી તેની સામે લાવવામાં આવે છે. સામાન્ય બોલચાલમાં, તે સામાન્ય રીતે એવા વ્યક્તિના સંદર્ભમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે કે જે ગુના માટે દોષિત ન હોય તેવા ચુકાદો મેળવે છે જેની સાથે તેને ચાર્જ કરવામાં આવ્યો છે. એક બહિષ્કાર તરીકે એક સ્વીકાર્ય વિચારો; એક કૃત્ય કે જે વ્યક્તિને ચાર્જ અથવા ગુનોથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરે છે. શબ્દકોશમાં વ્યક્તિને નિર્દોષ અથવા નિર્દોષ છોડી દેવાની સ્થિતિનો નિકાલ કરવાની કાર્યવાહી તરીકે એક્ક્વિટીલ વ્યાખ્યાયિત કરે છે. કાનૂની પરિપ્રેક્ષ્યમાં, અદાલતને કોર્ટના ચુકાદા અથવા નિર્ણયના આધારે ગુનોમાંથી " ન્યાયિક છુટકારો " નું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર તરીકે સમજવામાં આવે છે.

એક્વિંટલની વ્યાખ્યાને સમજવા માટે 'છુટકારો' શબ્દ એ ચોક્કસ છે કે તે કોઈ ચોક્કસ વસ્તુથી સંપૂર્ણ પ્રકાશન અથવા સ્વતંત્રતા દર્શાવે છે. એક અક્વિટીલ, તેથી એક કાર્ય છે, જે દોષિત નહીંના ચુકાદાને અનુસરે છે. સરળ રીતે કહીએ તો, 'દોષિત નહીં' નો ચુકાદો વારંવાર ગુનો સાથે ચાર્જ વ્યક્તિની ડિસ્ચાર્જ અથવા સંપૂર્ણ છુટકારાનો પરિણમે છે. તેથી, કોઈ એક્ટ અથવા રાજ્ય જે કોઈ ચોક્કસ અદાલતના ચુકાદો અથવા નિર્ણયને અનુસરે છે તે પ્રમાણે એક્ક્વિટીલને સમજવું વધુ સારું છે. અક્વિટીલ સામાન્ય રીતે એવા કેસોમાં મંજૂર કરવામાં આવે છે જ્યાં કેસ ચલાવવા માટે કાર્યવાહીમાં અસફળ હોય અથવા જ્યાં વ્યક્તિને ગુનેગાર ઠેરવવા અથવા ટ્રાયલ તરફ આગળ વધવા માટે કોઈ પુરાવા ન હોય ત્યાં. સામાન્ય રીતે, જ્યારે વ્યક્તિને બરતરફ કરવામાં આવે છે ત્યારે ફરિયાદી વ્યક્તિ તે જ ગુના માટે તે વ્યક્તિ સામે બીજી કાર્યવાહી કરી શકે નહીં.

દોષિત અર્થ શું નથી?

શબ્દ 'ગુનેગારી નથી' શબ્દનો અર્થ એ છે કે કોઈ વ્યક્તિના ગુનાના કમિશન સાથે ચાર્જ થયેલ વ્યક્તિને લગતા અદાલત દ્વારા કરવામાં આવેલ નિર્ણય નો ઉલ્લેખ કરે છે.તેને એક કેસમાં પ્રતિવાદીને બહિષ્કાર કરવાની કાર્યવાહી કરતા પહેલાની પ્રક્રિયા તરીકે વિચારો. તેથી, એક પ્રતિવાદીને નિર્દોષ છોડી શકાતા નથી જ્યાં સુધી કોર્ટ અદાલતમાં કોઈ દોષિત નહીં હોય. પરંપરાગત રીતે, શબ્દ 'દોષિત નહીં' શબ્દને કાયદામાં દલીલ અથવા ચુકાદા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. એક દલીલ પ્રતિવાદી દ્વારા કરવામાં આવેલ ઔપચારિક નિવેદનને દર્શાવે છે કે તે / તેણી ગુનાને દોષિત નથી. તે ફોજદારી કાર્યવાહી દ્વારા દાખલ કરાયેલા આરોપોના પ્રતિવાદીના અસ્વીકારનું પણ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. સરળ રીતે કહીએ તો પ્રતિવાદી અદાલતને જાહેર કરે છે કે તે ચોક્કસ ગુના માટે જવાબદાર નથી. તેવી જ રીતે, દોષિત પણ કોઈ જ્યુરી અથવા ન્યાયાધીશ દ્વારા આપેલા ચુકાદાને ઔપચારિક રીતે જાહેર કરે છે કે પ્રતિવાદી ગુના માટે જવાબદાર નથી. લાક્ષણિક રીતે, દોષિત ન હોય તેવા ચુકાદો પહોંચાડવામાં આવે છે જ્યારે જ્યુરી અથવા ન્યાયાધીશને લાગે છે કે પુરાવા પ્રતિવાદીને ગુનેગાર પુરવાર કરવા માટે અપર્યાપ્ત નથી અથવા જ્યારે કાર્યવાહીમાં વાજબી શંકાથી તેના કેસને સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ધ્યાનમાં રાખો કે એવા કિસ્સામાં જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ પર કેટલાક ગુનાના કમિશનના આરોપ મૂકવામાં આવે છે, તો અદાલત કોઈ એક અથવા વધુ ગુનાઓ માટે દોષિત નથી, પરંતુ અન્ય અપરાધો માટે દોષ વગર જરૂરી પ્રતિવાદીને શોધી શકતું નથી. આવા એક ઉદાહરણમાં, પ્રતિવાદીને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં નહીં આવે પરંતુ તેને યોગ્ય સજા આપવામાં આવે છે.

પ્રતિવાદી ઓટ્ટો ઓહાલેન્દોર્ફ એન્સેટ્ઝગ્રેપપ્ન ટ્રાયલ પર તેમની આચારસંહિતા દરમિયાન "દોષિત નથી" pleads.

અક્વીટીલ અને દોષિત નહીં વચ્ચે શું તફાવત છે?

• અક્વિટાલલ એ કોઈ કૃત્યનો ઉલ્લેખ કરે છે જે દોષિત નહીંના ચુકાદાને અનુસરે છે અથવા દાંડી પાડે છે. 'ગુનેગારો નહીં' શબ્દ, તેનાથી વિપરીત, નિર્દોષ છુટકારો આપ્યા પહેલા કોર્ટ દ્વારા ઘોષણાપત્રનો ઉલ્લેખ કરે છે.

• દોષિત નહીં પણ કાનૂની કાર્યવાહીના પ્રારંભિક તબક્કે પ્રતિવાદી દ્વારા અપાયેલી દલીલનો ઉલ્લેખ કરે છે જેમાં અન્ય પક્ષ દ્વારા સૂચિબદ્ધ ખર્ચ નકારવામાં આવે છે.

• ગુનેગાર ન હોય તેવી ચુકાદો હંમેશાં અક્વિલ્લેટમાં પરિણમી શકે નહીં. પ્રતિવાદી એ જ અજમાયશમાં અજમાવવામાં આવેલા અન્ય અપરાધો માટે દોષિત પુરવાર થઈ શકે છે.

ચિત્રો સૌજન્ય: પ્રતિવાદી ઓટ્ટો ઓહાલેન્દોર્ફ, વિકિસમૉમન્સ (પબ્લિક ડોમેન) દ્વારા ઇન્સેટ્ઝગ્રેપપ્ન ટ્રાયલ ખાતે તેમના દોષનો દોર દરમિયાન "દોષિત નથી" વિનંતી કરે છે (જાહેર ડોમેન)