વીમા એજન્ટ અને બ્રોકર વચ્ચેનો તફાવત

વીમા એજન્ટ વિ બ્રોકર

વીમા એ વિનંતિનો વિષય છે જો તમે તમારા વ્યવસાય માટે વીમા પૉલિસી શોધી રહ્યા છો, તો તમને યોગ્ય સલાહ અને માહિતીની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે આ જવાબદારી એવી વ્યક્તિ દ્વારા પૂર્ણ થાય છે કે જે ક્યાંતો વીમા એજન્ટ અથવા બ્રોકર છે. જ્યાં સુધી તમને યોગ્ય માહિતી મળે ત્યાં સુધી તમે પરિભાષાથી સંબંધિત નથી. ક્યારેક તે ખૂબ ગૂંચવણમાં મૂકે છે જો તે વીમા એજન્ટ અને બ્રોકરમાંથી પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હોય. બન્ને વીમા એજન્ટ તેમજ બ્રોકર વીમા કંપની માટે વેપાર લાવે છે કારણ કે તેઓ લોકોની કંપનીની નીતિઓ વેચી દે છે. જો બંને એક જ ફરજ છે, તો શા માટે અલગ અલગ હોદ્દાઓ છે? આ ઉખાણાનો જવાબ તેમના કાર્યો, ફરજો તેમજ જવાબદારી વચ્ચે સૂક્ષ્મ તફાવત છે.

વીમા એજન્ટ

વીમા એજન્ટ તે વ્યક્તિ છે જે વીમા કંપની દ્વારા તેના વતી પોતાના વ્યવસાયને અમલમાં મૂકવા માટે અધિકૃત છે. આ કાનૂની સત્તા એટલે કે એજન્ટ વ્યક્તિ અને કંપની વચ્ચે કરાર કરીને લોકોના નાણાકીય ઉત્પાદનોને વેચી શકે છે. એક એજન્ટ વીમા કંપનીનો કર્મચારી નથી, જેનો અર્થ એ થાય કે તે કંપનીના પગારપત્રક પર નથી. તે તેના નાણાકીય ઉત્પાદનોને વેચે છે ત્યારે તેના બદલે કંપની પાસેથી કમિશન મેળવે છે. તે આવકનાં અન્ય સ્રોતો ધરાવે છે અથવા અન્ય નોકરી કરી શકે છે. તે વીમા કંપનીના ઉત્પાદનો વિશેની માહિતીને ફેલાવે છે અને કોઈ વીમા પૉલિસીની જરૂરિયાત વિશે લોકોને ખાતરી આપે છે.

બ્રોકર

બ્રોકર સ્વતંત્ર રીતે કામ કરે છે, અને છતાં તે વીમા પૉલિસી વેચે છે, તે ક્લાયન્ટની બાજુમાં શ્રેષ્ઠ છે, વીમા કંપની નહીં. તેઓ લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિ છે કારણ કે તે બ્રોકર તરીકે કામ કરવા માટે લાયસન્સ મેળવવા માટે સંબંધિત અભ્યાસક્રમ પસાર કરે છે. તે એવી વ્યક્તિ છે જે બજારમાં ઘણી કંપનીઓના નાણાકીય ઉત્પાદનોનું જ્ઞાન ધરાવે છે. તે વ્યક્તિ અથવા વ્યવસાયની જરૂરિયાતો અને જરૂરિયાતોનું મૂલ્યાંકન કરે છે અને માત્ર યોગ્ય નાણાકીય પ્રોડક્ટ સાથે તેને મદદ કરે છે. બ્રોકર્સ વ્યવસાયોને કર્મચારીઓ માટે ચોક્કસ વીમા યોજનાઓ વિકસાવે છે અને પછી યોજના સ્વીકારે છે તે વીમા કંપની શોધે છે. આમ બ્રોકર વીમા કંપનીઓ સાથે ક્લાયન્ટ સાથે મેળ ખાય છે.

વીમા એજન્ટ અને બ્રોકર વચ્ચેનો તફાવત

જ્યારે કોઈ ઉપરી સપાટી પર દેખાય છે, ત્યારે વીમા એજન્ટ અને બ્રોકર સમાન દેખાય છે કારણ કે તે બંને વીમા પૉલિસીનું વેચાણ કરે છે. બંને વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે આ વ્યક્તિઓ વીમા કંપની અને વીમાધારક સાથે સંબંધ ધરાવે છે. વીમા કંપની દ્વારા વીમા કંપનીને તેના ઉત્પાદનને વેચી શકાય તેવો નિર્દોષ લોકો દ્વારા વેચવામાં આવે છે અને કંપની પાસેથી કમિશન મળે છે જ્યારે એક બ્રોકર કોઈ પણ વીમા કંપનીઓ સાથે ઉપલબ્ધ ઉત્પાદનો સાથે ક્લાયન્ટની જરૂરિયાતો સાથે મેળ ખાય છે.બન્નેએ રાજ્યમાં તેમનો વ્યવસાય હાથ ધરવા માટે લાયસન્સ જરૂરી છે.

વ્યવસાયોને તેમની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કસ્ટમ બનાવતા ઉત્પાદનોની જરૂર છે જેમ કે કર્મચારી લાભો બ્રોકર્સ તેમની વીમા કંપનીઓ સાથેની જરૂરિયાતોને સરખાવવા માટે વધુ યોગ્ય છે. આ કારણે બ્રોકર્સ વ્યાવસાયિક વીમા માટે વધુ સારી રીતે અનુકૂળ છે, જ્યારે વીમા એજન્ટો વ્યક્તિગત વીમા માટે વધુ યોગ્ય છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

વીમા કંપની એ તેમના ઉત્પાદનોને વેચવા માટે વીમા કંપની દ્વારા નિયુક્ત વ્યક્તિ છે

બ્રોકર બજારમાં ઉપલબ્ધ પ્રોડક્ટ સાથે ક્લાયન્ટની જરૂરિયાતોને બંધબેસે છે; તે કોઈ પણ વીમા કંપની સાથે હોઇ શકે છે.

બ્રોકર એક લાયક વ્યક્તિ છે, તેને બ્રોકર તરીકે લાયસન્સ મેળવવા માટે ચોક્કસ અભ્યાસક્રમો પસાર કરવો પડશે.

બંને તેમની સેવા માટે કમિશન ચૂકવવામાં આવે છે