આઇએચઆરએમ અને એચઆરએમ વચ્ચે તફાવત

આઇએચઆરએમ વિ એચઆરએમ

એચઆરએમ અને આઇએચઆરએમ સંસ્થાઓના કર્મચારીઓના સંચાલન વિશે છે. તેમાંના બંને વચ્ચે તફાવત છે. એચઆરએમને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ તરીકે વિસ્તૃત કરી શકાય છે. તે ખરેખર કાયદાની સાથે અને પેઢી અથવા કંપની દ્વારા રચાયેલ નિયમો અને નિયમનો અનુસાર રોજગાર અને આર્બિટ્રેશન બંનેનો સમાવેશ કરે છે.

બીજી બાજુ આઇએચઆરએમ આંતરરાષ્ટ્રીય હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માનવીય સંસાધનોના સંગઠનાત્મક પરિબળોને સંચાલિત કરવાના હેતુથી પ્રવૃત્તિઓના સમૂહ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ અને ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ વચ્ચે આ મુખ્ય તફાવત છે.

બંને વિભાવનાઓ તેમની વચ્ચે પણ કેટલાક તફાવત દર્શાવે છે જ્યારે તે તેમની સુવિધાઓ સાથે પણ આવે છે. તેમની વિશેષતાઓને પણ સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે IHRM ની વિશેષતાઓમાં સ્વદેશત્યાગીઓનું સંચાલન, ક્રોસ સાંસ્કૃતિક તાલીમ જેવી વધારાની પ્રવૃત્તિઓના સંચાલનનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ એચઆરએમ (એચઆરએમ) ની સુવિધાઓમાં માનવબળ વ્યવસ્થાપન, કર્મચારી વ્યવસ્થાપન, સંસ્થાકીય સંચાલન અને ઔદ્યોગિક સંચાલનનો સમાવેશ થાય છે.

એચઆરએમ અને આઇ.એચ.આર.એમ વચ્ચે પ્રાથમિક મતભેદ એ છે કે એચઆરએમ રાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાં આવે છે જ્યારે આઇએચઆરએમ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કરવામાં આવે છે. એચઆરએમ પર બાહ્ય પરિબળોથી અસર થતી નથી કારણ કે આઇએચઆરએમનું કાર્ય ક્યારેક બાહ્ય પરિબળો દ્વારા અસરગ્રસ્ત છે. એચઆરએમ એક રાષ્ટ્રના કર્મચારીઓનું વ્યવસ્થાપન કરવા અંગે વધુ ચિંતિત છે. બીજી બાજુ, આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન એ ઘણા રાષ્ટ્રોના કર્મચારીઓનું સંચાલન કરવા માટે ચિંતિત છે.

એચઆરએમના કેટલાક કાર્યોમાં ભરતી, લાયક અને યોગ્ય ઉમેદવારોની પસંદગી, પસંદગીના કર્મચારીઓને તાલીમ આપવામાં આવે છે અને કર્મચારીઓના સંબંધોનો વિકાસ સમગ્ર રીતે થાય છે. તે કામગીરીના મૂલ્યાંકન જેવા એકાઉન્ટ પ્રવૃત્તિઓ પણ લે છે, જ્યારે આઇએચઆરએમ મુખ્યત્વે વૈશ્વિક કૌશલ્ય વ્યવસ્થાપનના પાસા પર કેન્દ્રિત છે. આ એચઆરએમ અને આઇએચઆરએમ વચ્ચે તફાવત છે.