એચઆરએમ અને એસએઆરઆરએમ વચ્ચેનો તફાવત

એચઆરએમ વિ SHRM

માનવ સંસાધન વિકાસ અને SHRM વચ્ચેના તફાવત એ છે કે માનવ સંસાધન વિકાસ સંગઠન માનવ સંસાધનની વ્યવસ્થામાં છે અને SHRM સંસ્થાના વ્યૂહાત્મક હેતુઓ સાથે માનવ સંસાધનોની ગોઠવણી કરે છે. આ બન્ને મેનેજમેન્ટમાં મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો છે અને આ લેખમાં ટૂંકમાં બે વિભાવનાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે અને બંને વચ્ચેનો તફાવત વિશ્લેષણ કરે છે.

એચઆરએમ શું છે?

માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન (એચઆરએમ) એ સંસ્થામાં લોકોનું સંચાલન કરવાની રીતો વિશે વ્યક્ત કરે છે જે તેના અંતિમ ઉદ્દેશોની સિદ્ધિઓમાં યોગદાન આપે છે. 1989 માં જ્હોન સ્ટોરીના જણાવ્યા મુજબ, એચઆરએમ (HRM) ને આંતર-સંબંધિત નીતિઓના સમૂહ તરીકે સમજાવી શકાય છે જેનો ઉપયોગ લોકોના સંચાલનમાં થઈ શકે છે.

વધુમાં, તે ચાર જિનેરિક પ્રક્રિયાઓ અથવા વિધેયો (માનવીય સંસાધન ચક્ર) ના સંયોજન તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું છે જે તમામ સંગઠનોમાં કરવામાં આવે છે. આ છે,

• પસંદગી- નોકરીઓ માટે ઉપલબ્ધ માનવ સંસાધન મેળવવામાં

- પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન - વ્યક્તિઓના વર્તમાન પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવું

• વળતરો - કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે તે એક પ્રેરક ટેકનિક છે તેની ક્ષમતા વધુ વિકાસ પામી.

• વિકાસ - એક સક્ષમ કાર્યબળ વિકસાવવા માટે

હાર્વર્ડ બિઝનેસ સ્કૂલના સૂચનો મુજબ, એચઆરએમ બે મુખ્ય લક્ષણો ધરાવે છે, જેમ કે,

• સંસ્થાના વ્યૂહાત્મક નીતિઓ સાથે માનવીય સંસાધનોની ગોઠવણીને સુનિશ્ચિત કરવા માટે મેનેજર્સ જવાબદાર છે.

• વધુ અસરકારક રીતે વિકસિત અને અમલ કરાયેલી પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરવા માટે તેઓની નીતિઓ સ્થાપિત કરવાનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ.

SHRM શું છે?

SHRM સંસ્થાઓના વ્યૂહાત્મક હેતુઓ સાથે માનવીય સંસાધનોને સંરેખિત કરવાના છે, એટલે કે તે એચઆરએમના સિદ્ધાંતોને નિર્ણય યોજનામાં એચઆરએમ પરિપ્રેક્ષ્યમાં સામેલ કરીને એચઆરએમ (RRM) વ્યવહારને તેની વ્યૂહાત્મક યોજનાઓમાં સંકલિત કરવાની તક પૂરી પાડે છે.

વ્યૂહાત્મક એચઆરએમ કંપનીના ઉદ્દેશો, યોજનાઓ અને લોકો દ્વારા વ્યવસાયના ધ્યેયોને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે તે વિશે વ્યક્ત કરે છે. તે ત્રણ હેતુઓ પર આધારિત છે, જેમ કે,

• માનવ મૂડી દ્વારા સ્પર્ધાત્મક લાભ મેળવવો.

• લોકો દ્વારા વ્યૂહાત્મક યોજના અમલીકરણ.

• સંગઠનનું લક્ષ્ય નિર્ધારિત કરવા માટે એક પદ્ધતિસરની અભિગમ અપનાવીને અને પાથને અનુસરવાની જરૂર છે.

વ્યૂહાત્મક એચઆરએમ મોડલ

ઉપરના રેખાકૃતિ, વ્યૂહાત્મક એચઆરએમ ઇસાની પ્રક્રિયામાં સૂચવ્યા મુજબ એચઆર વ્યૂહરચનાઓના વિકાસમાં પરિણમે છે, જે વ્યવસાય વ્યૂહરચનાઓ સાથે ઊભી અને આડી રીતે સાંકળે છે. આ વ્યૂહરચનાઓ એકંદર સંગઠનની અપેક્ષાઓ વ્યક્ત કરે છે, જે સંસ્થાકીય અસરકારકતા માટે ઉપયોગી છે અને કર્મચારીઓના સંબંધોને રિસોર્સિંગ, શિક્ષણ અને વિકાસ, પુરસ્કાર અને નિર્માણ દ્વારા લોકોનું સંચાલન કરવામાં પણ ઉપયોગી છે.

હેન્ડ્રી અને પેટ્ટીગ્રુ મુજબ 1986 માં, વ્યૂહાત્મક એચઆરએમ ચાર પરિપ્રેક્ષ્યોમાં વ્યક્ત કરી શકાય છે,

• તે આયોજનનો એક માર્ગ છે.

• રોજગાર નીતિ અને કર્મચારીઓની વ્યૂહરચનાના આધારે કર્મચારી સિસ્ટમોના ડિઝાઇન અને સંચાલન માટે તે સુસંગત અભિગમ છે.

• તે કેટલીક સ્પષ્ટ વ્યવસાય વ્યૂહરચનાઓ માટે એચઆરએમ પ્રવૃત્તિઓ અને નીતિઓ સાથે મેળ ખાય છે.

• તે 'સ્પર્ધાત્મક લાભ' પ્રાપ્ત કરવા માટે 'વ્યૂહાત્મક સાધન' તરીકે સંસ્થાના લોકોની દેખરેખ રાખે છે.

એચઆરએમ અને એસઆરઆરએમમાં ​​શું તફાવત છે?

• સંસ્થામાં કર્મચારીઓનું સંચાલન કરવા વિશે એચઆરએમ અને એસએઆરઆરએમ છે.

• એચઆરએમ (HRM) માં એચઆર પ્લાનિંગ, ભરતી અને પસંદગી, કામગીરીનું મૂલ્યાંકન, તાલીમ અને વિકાસ વગેરે જેવા વિવિધ કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે.

• આ બંને ખ્યાલ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત એ છે કે SHRM, માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન વ્યૂહરચનામાં, સંગઠનની વ્યાવસાયિક વ્યૂહરચના સાથે સંકળાયેલ હોવું અને માનવ સંસાધન વિકાસ સંસાધન માનવ સંસાધનને અસરકારક અને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરવાની રીતો છે.

વધુ વાંચન:

  1. એચઆરએમ અને એચઆરડી વચ્ચે તફાવત
  2. આઇએચઆરએમ અને એચઆરએમ વચ્ચે તફાવત
  3. હાર્ડ અને નરમ એચઆરએમ વચ્ચેનો તફાવત