જુગાર અને રોકાણ વચ્ચેનો તફાવત

જુગાર વિરુદ્ધ રોકાણ

જુગાર અને રોકાણમાં થોડીક વસ્તુઓ છે સામાન્ય આ બન્ને પ્રવૃત્તિઓમાં નાણાંનો સમાવેશ થાય છે અને તેને વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ તરીકે ગણવામાં આવે છે. વધુ કમાવવા માટે પૈસાનો ખર્ચ કરવા માટે ઘણી રીતો છે. આથી, આ બે પ્રવૃત્તિઓ પર નજીકથી નજર રાખીને રીડરને જુએ છે કે જુગાર અને રોકાણ વચ્ચે ઘણાં તફાવતો છે, જે બદલામાં તેમને તેમના સંસાધનોનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા માટે વધુ સારી રીતે સમજી શકે છે.

જુગાર શું છે?

જુગારને એક મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ ગણવામાં આવે છે જેમાં મોટા ભાગની પ્રવૃત્તિઓ ગેરકાયદેસર છે અસંખ્ય ન્યાયક્ષેત્રમાં સ્થાનિક અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગેરકાયદેસર જુગાર ભારે નિયંત્રિત અથવા પ્રતિબંધિત છે. ગેરકાયદે જુગાર સિવાય, એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ પણ છે જે કોઈ ચોક્કસ પરિણામો વિના રમતમાં નાણાંની હોડ જેવી કાનૂની છે. જુગાર સામાન્ય રીતે કસિનોમાં પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે છે જ્યાં ગ્રાહકોને ટેબલ ગેમ્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક રમત અને વધારાના પૈસા જીત્યાના હેતુથી રમતો શરત જેવા રમતોમાં જોડાવવા માટેની સગવડની સુવિધા આપવામાં આવે છે.

રોકાણ શું છે?

રોકાણ એ વ્યાપારી પ્રવૃત્તિ છે જ્યાં રોકાણકારો નિયમિત નફો મેળવવાની આશા સાથે ચોક્કસ સાહસમાં તેમના નાણાંને સમાપ્ત કરે છે. આવા પ્રવૃત્તિઓમાં નફાકારક વળતર મેળવવા માટે નાણાકીય સાધનો, ખરીદ શેરો અથવા અન્ય અસ્કયામતો ખરીદવાની સમાવેશ થાય છે. આ લાભો અથવા નફો અમુક ચોક્કસ સમયની અંદર વાસ્તવિકતા ધરાવે છે અને તે મૂડી પ્રશંસા, રુચિ અથવા ડિવિડન્ડમાં મેળવી શકાય છે. મોટાભાગના રોકાણના રોકાણોમાં ચોક્કસ જોખમો શામેલ છે અને તેથી, આવા રોકાણો પાછળ આવવું એ મહત્વનું છે જેમાં સામેલ થવાના પહેલાં ચોક્કસ સંશોધન સાથે

જુગાર અને રોકાણ વચ્ચે શું તફાવત છે?

તે જુગાર કે રોકાણ કરે છે, વિવિધ વ્યક્તિઓ તેમની સંપત્તિ વધારવાના હેતુથી તેમના નાણાંને અલગ અલગ રીતે જોડે છે. જુગાર અને રોકાણ બે સામાન્ય અર્થ છે કે જે લોકો આ હેતુ માટે પસંદ કરે છે. આ બંને પધ્ધતિઓમાં ચોક્કસ સમાનતા હોવા છતાં, એવું જ હોવું જોઈએ કે જુગાર અને રોકાણ એકના નાણાંનો ઉપયોગ કરવાની બે અલગ અલગ પદ્ધતિ છે.

• તેમના પૈસાને નફાકારક બનાવવાની બન્ને માર્ગો છે.

• જુગારમાં નફો મેળવવા માટે વિવિધ રમતોમાં સામેલ થવું જોઈએ એકની અસ્ક્યામતોમાં વધારો કરવાના અર્થના ઉપયોગ માટે રોકાણ વધુ ગંભીર અને વ્યાવસાયિક માધ્યમ છે.

• જુગાર એક મનોરંજક પ્રવૃત્તિ વધુ છે રોકાણ એક ગંભીર પ્રવૃત્તિ છે જેમાં સંશોધન અને પૃષ્ઠભૂમિ જ્ઞાનનો સમાવેશ થાય છે.

• રોકાણ કરતાં વધુ, જુગારમાં વધુ જોખમ છે

• બૅન્કો અને ઉદ્યોગો જેવા સંસ્થાઓમાં રોકાણ કરવામાં આવે ત્યારે જુગાર સામાન્ય રીતે કેસિનોમાં જોવા મળે છે.

• નાણાં ગુમાવવાનું જોખમ જુગારમાં ખૂબ ઊંચું છે જ્યારે વળતરની આગાહી કરવા સાધનો છે.