એક્ઝિક્યુટીવ સમરી અને સમાપન વચ્ચેનો તફાવત

એક્ઝિક્યુટીવ સમરી વિ કમ્પેન્શન

જ્યારે મોટાભાગના લોકો પરિપૂર્ણતાના પરિચિત છે અને એક નિબંધ અથવા રિપોર્ટમાં તેનો ઉપયોગ અને મહત્વ જાણવા માટે, અન્ય શબ્દ એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ છે જે કોર્પોરેટ જગતમાં ઘણા લોકોને મૂંઝવે છે. આ નિષ્કર્ષ અને એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ વચ્ચે સમાનતાને કારણે છે, જેને મેનેજમેન્ટ સારાંશ પણ કહેવાય છે, જે રિપોર્ટની ઝાંખી આપે છે અથવા બિઝનેસ પ્લાન અને નિષ્કર્ષ કે જે બિઝનેસ પ્લાન અથવા રિપોર્ટના મુખ્ય બિંદુઓનો સારાંશ આપે છે. સમાનતા હોવા છતાં, એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ અને નિષ્કર્ષ વચ્ચે તફાવત છે જે આ લેખમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

કારોબારી સારાંશ એ એક એવી પરિભાષા છે જેનો સારાંશ એવા ઉદ્યોગો માટે આરક્ષિત છે જે ઉપયોગમાં લેવાય છે, વ્યવસાયોમાં હોય છે, અને મોટા ધ્યેયના ઘટ્ટ ઝાંખી આપવા મુખ્ય હેતુ સાથે અધિકારીઓ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. . વાચકને ટૂંકા ગાળામાં ખબર પડે છે કે કોઈ વ્યવસાય યોજનાના હાઇલાઇટ્સ અથવા કંપનીના અધિકારીઓ તરીકે અહેવાલમાં કોઈ વ્યવસાય યોજનાના વિસ્તૃત અભ્યાસ માટે સમર્પિત કરવા માટે ઘણો ફ્રી ટાઇમ નથી. ઘણી વખત તે આ એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ છે, જે કંપની માટે સોદો પાર કરે છે જો તે અસરકારક રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે. એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ કંપની વિશે ટૂંકમાં કહે છે, તેની વર્તમાન સ્થિતિ, બિઝનેસ વિચાર, અને શા માટે એક્ઝિક્યુટિવ લાગે છે કે તે એક ખૂબ સફળ વિચાર હશે. જો તમે એક્ઝિક્યુટિવ રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો છે, તો તમારે ખાતરી કરવી પડશે કે સારાંશ ખરેખર રસપ્રદ છે અને તમારી કંપનીમાં સંભવિત રોકાણકારના હિતને પકડવા માટે તમામ હાઇલાઇટ્સ શામેલ છે.

એક જ પૃષ્ઠમાં એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ લખી શકો છો, જો કે તે 10 પાના સુધી લાંબો હોઈ શકે છે. તે સામાન્ય રીતે વ્યવસાય યોજના અથવા રિપોર્ટની સમગ્ર લંબાઈના 10% કરતાં વધુ નથી. એક એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ એ એક્ઝિક્યુટીવ દ્વારા વાંચવાનો અર્થ થાય છે કે જે સંપૂર્ણ અહેવાલમાંથી પસાર થવા માટે મુક્ત સમય નથી. ઘણા લોકો એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશને લાંબા અહેવાલની ઝાંખી આપે છે જે રિપોર્ટની આગળ રજૂ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ નિર્ણયમાં પહોંચવા માટે પૂરતું છે, કારણ કે તેમાં નિર્ણય માટે જરૂરી બધા બિંદુઓ છે.

ઉપસંહાર

દરેક વ્યવસાય યોજના અથવા રિપોર્ટનો એક નિષ્કર્ષ છે જે રિપોર્ટના અંતે પ્રસ્તુત થાય છે. તે સામાન્ય રીતે રીડરને રિપોર્ટની ઉદ્દેશો યાદ અપાવે છે અને ટૂંકા જણાવે છે કે રિપોર્ટ કઈ રીતે હાંસલ કરી શકે છે. રિપોર્ટના નિષ્કર્ષ સામાન્ય રીતે તારણો પ્રકાશિત કરવા અથવા રિપોર્ટના મુખ્ય મુદ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરવા માટે આરક્ષિત છે. એકનું મૂલ્યાંકન પ્રસ્તુત કરવા માટે બિડમાં રિપોર્ટનું વિશ્લેષણ છે. તમે કંઈક નવું અપેક્ષા રાખવાનું નિષ્કર્ષ વાંચતા નથી કારણ કે તે માત્ર તે જ સારાંશ આપે છે જે પહેલેથી જ કરવામાં આવ્યું છેનિષ્કર્ષથી અમને ખબર પડે છે કે જો આ અહેવાલનો ઉદ્દેશ હાંસલ કરવામાં આવ્યો છે અને તે પધ્ધતિ જેનો ઉપયોગ તારણો અથવા રિપોર્ટના પરિણામો મેળવવા માટે થાય છે.

એક્ઝિક્યુટિવ સમરી અને સમાપન વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ એ એક રિપોર્ટની ઝાંખી છે જ્યારે નિષ્કર્ષ એ રિપોર્ટના મૂલ્યાંકન છે.

• એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ વ્યસ્ત એક્ઝિક્યુટિવ્સ દ્વારા વાંચવા માટે થાય છે કારણ કે તેમની પાસે પૂર્ણ રિપોર્ટ વાંચવા માટે સમય નથી.

• નિષ્કર્ષ હાઇલાઇટ્સ અને રિપોર્ટના તારણોનો સારાંશ આપે છે અને અહેવાલના અંતે રજૂ કરવામાં આવે છે, જ્યારે એક્ઝિક્યુટિવ સારાંશ રિપોર્ટની સામે રજૂ થાય છે.