એપીડ્રલ અને સ્પાઇનલ વચ્ચેનો તફાવત

એપીડ્રલ વિ સ્પાઇનલ

દરમિયાન સિઝેરિયનના ભાગરૂપે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે બંને કરોડરજ્જુ અને ઇપીડ્રુઅલ એનેસ્થેસિયા માનવ શરીરમાં ચોક્કસ વિસ્તારને જડ કરવા ઉપયોગ કરે છે. તેઓ મુખ્યત્વે બાળજન્મ દરમિયાન સિઝેરિયન દરમિયાન ઉપયોગ થાય છે. જો કે, અન્ય શસ્ત્રક્રિયાઓ માટે તેનો ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે. સ્પાઇન અને એપિપીટલ્સ બંને ક્ષેત્રીય એનેસ્થેસિયાના કેટેગરીના છે. તેઓ સામાન્ય એનેસ્થેસિયાને વધુને વધુ પસંદ કરે છે કારણ કે તેઓ ઓછા જોખમો ધરાવે છે.

એપિડેરલ્સ અને સ્પેનીલ્સને વિવિધ સ્થળોએ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે. બંને ચેતા અને કરોડરજજુ એક પ્રકારની સૅકમાં સ્થિત છે જેમાં મગજનો પ્રવાહી પ્રવાહી હોય છે. જ્યારે તમારા ડૉક્ટર તમને મેરૂ સંવેદનાત્મક આપે છે, ત્યારે તે તેને સીધા જ આ સૅકમાં દાખલ કરે છે. જો કે, જ્યારે તમે ઍપિડ્રલ મેળવતા હોવ, એનેસ્થેસિયાને સૅકની બહાર મૂકવામાં આવે છે. એસએસીની બહારના વિસ્તારને એપિડલ વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે.

કારણ કે તેઓ શરીરમાં વિવિધ સ્થળોએ ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, તેમના માટે અસરકારક બનવા માટેનો સમય બદલાય છે. એક સ્પાઇન તરત કામ કરે છે. દર્દી શરૂઆતમાં આજની અંદર અને નીચેના ભાગમાં હૂંફ અનુભવે છે. જો કે, એક epidural તે અસરકારક બને તે પહેલાં 10 થી 20 મિનિટની વચ્ચે લઈ શકે છે.

સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયા સામાન્ય રીતે નીચલા પીઠ અથવા કટિ ક્ષેત્ર પર આપવામાં આવે છે. પેલ્વિક અથવા નીચલા શારીરિક શસ્ત્રક્રિયાઓના કિસ્સામાં અને છાતીનાં શસ્ત્રક્રિયાઓ માટે મધ્ય ભાગમાં અથવા થોરાસિક પ્રદેશમાં એક પીડીયરની પાછળની બાજુમાં મૂકવામાં આવશે.

કરોડરજ્જુમાં કરોડરજ્જુમાં એક ઇન્જેક્શનનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, જો તમને એપિડલ આપવામાં આવે, તો તમારા ડૉક્ટર આ વિસ્તારને મૂત્રનલિકા જોડી શકે છે. આમ કરવામાં આવે છે જેથી તમારા શસ્ત્રક્રિયા દરમિયાન તમારા શરીરને નિશ્ચેતના સાથે પૂરો પાડવામાં આવે. તે શસ્ત્રક્રિયા પછી પણ રાખવામાં આવી શકે છે જેથી તમે પીડા રાહત દવાઓ ચાલુ રાખી શકો.

કરોડરજ્જુની એક મૂળભૂત સમસ્યા તમને માથાનો દુખાવો અથવા લોહીના દબાણની શરૂઆત થાય છે. જોકે, મેરૂમાં એક epidural સરખામણીમાં ઓછી દવા સમાવેશ થાય છે, તે ઘણી વખત તીવ્ર માથાનો દુઃખાવો માટેનું કારણ બને છે. જો કે, સારા સમાચાર એ છે કે આ માત્ર 1% થી 3% દર્દીઓને અસર કરે છે. માથાનો દુઃખાવો ઈન્જેક્શન દ્વારા બાકી સોયના છિદ્ર દ્વારા મગજનો પ્રવાહી પ્રવાહીના લિકેડનું પરિણામ હોઈ શકે છે. આમ છતાં, નાની સોયના ઉપયોગ દ્વારા ટાળવામાં આવે છે જો તમે કરોડરજ્જુ માટે જઇ રહ્યા હોવ, તો તમે ડૉક્ટર તમને ઓપરેશન પછી ફ્લેટ લિટ કરવા માટે પૂછશે. આ માથાનો દુઃખાવો અટકાવવા માટે કરવામાં આવે છે

આ એનેસ્થેટીક સાથે સ્થાયી નુકશાનની શક્યતાઓ બહુ ઓછી છે. એક તક હોય ત્યારે પણ, તમારી પાસે થોડો સારો મતભેદ હોય છે જ્યાં કરોડરજ્જુ સંબંધિત છે. મજ્જાતંતુકીય નુકસાનના જોખમો ઇપીડર્લ્સ માટે 150000 માં અને સ્પિનર ​​માટે 220000 માં 1 છે.

સારાંશ:
1. સ્પાઇનલ્સ સીધી મેરૂ સીનમાં સંચાલિત થાય છે, જ્યારે એપીડુરલ્સને સિકની આસપાસના વિસ્તારમાં દાખલ કરવામાં આવે છે.
2 જ્યારે એપિપીર્લલ્સ થોડો સમય લે છે ત્યારે જ સ્પૅનીકલ્સ તાત્કાલિક કાર્ય કરે છે. કોઈ કેથટર્સ કરોડરજ્જુમાં જોડાયેલા નથી.
4 સ્પેઇનને ઓછી દવાઓની જરૂર છે, પરંતુ વધુ માથાનો દુખાવો અને લોહીનું દબાણ ઓછું થઈ શકે છે.
5 જ્યારે તમે કરોડરજ્જુ માટે જતા હોવ ત્યારે આ નિશ્ચેતનાથી પોસ્ટ ઑપરેટિવ ક્ષતિના તમારા જોખમો સહેજ ઓછાં હોય છે.