શેર દીઠ ડિવિડન્ડ અને કમાણી વચ્ચેનો તફાવત

ડિવિડન્ડ vs શેર દીઠ કમાણી મેળવવા માટે ગણતરી કરવામાં આવે છે. ઈપીએસ વિ ડિવિડન્ડ

શેર દીઠ કમાણી અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડ બંને નાણાકીય રેશિયો હોય છે, જે એક પેઢી તેના શેરહોલ્ડરો માટે શેરની ભાવિ સંભાવના અંગેની સમજ મેળવવા માટે ગણતરી કરે છે. પ્રતિ શેર કમાણી અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડ સરળતાથી ઘણા લોકો દ્વારા ગેરસમજ થાય છે. આનું કારણ એ છે કે શેર દીઠ કમાણી શેરની શેર માટે મેળવેલી કમાણી તરીકે જોવામાં આવે છે, જ્યારે વાસ્તવમાં, શેર દીઠ ફાળવેલ ચોખ્ખી આવકની સંખ્યા છે. નીચેના લેખનો હેતુ રીડરને શેર દીઠ કમાણી અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડનો અર્થ શું છે તેનો સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે, અને બે વચ્ચેનો તફાવત સ્પષ્ટપણે સમજાવે છે.

ડિવિડન્ડ શું છે

શેર દીઠ ડિવિડન્ડ શેરધારકોને ડિવિડન્ડ તરીકે પ્રાપ્ત કરેલા શેર દીઠનો ઉલ્લેખ કરે છે. શેરહોલ્ડરને જે ડિવિડન્ડ મળે છે તે કંપનીના કુલ નફાના એક ભાગ છે જેનો હેતુ ખૂબ જ હેતુ માટે રાખવામાં આવે છે. એવી ઘટનામાં કે કંપની નફો કરે છે, તેઓ વ્યાપારી હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે વધારાની ભંડોળમાં પુનઃપ્રાપ્ત કરીને નિર્ણય લઈ શકે છે, અથવા તેઓ સરપ્લસનો ઉપયોગ કરીને શેરધારકોને ડિવિડન્ડ ચૂકવી શકે છે. કંપનીને ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કરવાની જવાબદારીની જવાબદારી નથી, જો તે વધારાના ભંડોળ માટે વધુ સારું ઉપયોગ કરે છે. તે નોંધવું અગત્યનું છે કે જે કંપનીઓમાં વૃદ્ધિનો ખૂબ ઊંચો દર હોય છે, તેઓ ભાગ્યે જ ડિવિડંડ ચૂકવે છે, કારણ કે તેઓ ભંડોળનો ફરીથી ઉપયોગ કરે છે. શેરહોલ્ડર મેળવેલો એવો ઇનામ એ શેરનાં બજાર ભાવમાં વૃદ્ધિ છે શેર દીઠ ડિવિડન્ડ સામાન્ય રીતે શેર દીઠ ડોલરની સંખ્યા તરીકે ટાંકવામાં આવે છે, અથવા માર્કેટ પ્રાઇસની ટકાવારી તરીકે દર્શાવી શકાય છે, જે કોર્પોરેશનની ડિવિડન્ડ ઉપજ છે.

શેર દીઠ આવક શું છે (ઇપીએસ)

શેર દીઠ કમાણીની આકૃતિ નીચે પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે. બેઝિક ઈપીએસ = (ચોખ્ખી આવક - પ્રેફરન્સ ડિવિડંડ) / બાકી શેરોની સંખ્યા શેર દીઠ કમાણી ચોખ્ખી આવકના ડોલરની સંખ્યાને માપે છે, જે કંપનીના બાકી શેર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે. શેર દીઠ મૂળભૂત કમાણી નફાકારકતાનું માપ છે અને શેરની સાચી કિંમતનું મહત્વનું નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે. શેર દીઠ બેઝિક કમાણીનો ઉપયોગ અન્ય મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય રેશિયો ગણતરીમાં પણ થાય છે, જેમ કે પ્રાઇસ-કમાણી રેશિયો. તે નોંધવું જોઇએ કે બે કંપનીઓ સમાન ઇપીએસ આંકડાઓ ઊભી કરી શકે છે, પરંતુ એક કંપની ઓછી ઇક્વિટીનો ઉપયોગ કરીને આમ કરી શકે છે, જે પેઢી કરતા વધુ કાર્યક્ષમ બનાવશે જે વધુ શેર કરે છે અને તે જ ઇપીએસ પર આવે છે.

શેર દીઠ કમાણી (ઇપીએસ) અને ડિવિડન્ડ વચ્ચે શું તફાવત છે?

શેર દીઠ કમાણી અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડ બન્ને શેરહોલ્ડરની વળતર અને શેરહોલ્ડર દીઠ ફાળવેલ આવકની દ્રષ્ટિએ કંપનીના ભાવિ ભવિષ્યને દર્શાવે છે.જો કે, શેર દીઠ તે કમાણીમાં એકબીજાથી બે અલગ અલગ હોય છે, ચોખ્ખી આવકના $ મૂલ્ય, જે દરેક કંપનીના બાકી શેર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે, અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડ શેર દીઠ ડિવિડન્ડ તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે તે નફાના હિસ્સાને દર્શાવે છે. શેર દીઠ કમાણીનું મૂલ્ય રોકાણકારને અપેક્ષિત ડિવિડન્ડની મૂલ્યનો એક વિચાર આપશે, કારણ કે શેરધારકોને વિતરિત કરાયેલા ડિવિડન્ડ કંપનીના ચોખ્ખી કમાણીનો એક ભાગ છે. શેર દીઠ કમાણી એક કંપનીની નફાકારકતાને માપે છે, અને ઇપીએસ વધુ સારું છે. જો કે, શેર દીઠ ઊંચા ડિવિડન્ડ સૂચવે છે કે પેઢી પર્યાપ્ત ભંડોળને ફરીથી પેઢીમાં ફરીથી રોકાણ કરી શકશે નહીં; તેથી, તે ભંડોળનું વિતરણ કરવું આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખીને ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ખૂબ ઊંચી વૃદ્ધિ દર ધરાવતી પેઢી સામાન્ય રીતે ડિવિડન્ડ ચૂકવવાને બદલે, બાકી રહેલી આવકની પુનઃરજૂઆત કરે છે.

ટૂંકમાં:

ડિવિડન્ડ vs શેર દીઠ કમાણી (ઇપીએસ)

• પ્રતિ શેરની કમાણી અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડ બંને શેરહોલ્ડરની વળતર અને શેરહોલ્ડર દીઠ ફાળવવામાં આવેલી આવકની દ્રષ્ટિએ કંપનીના ભાવિ ભવિષ્યને દર્શાવે છે.

• તે બંને એકબીજાથી જુદા છે, શેર દીઠ કમાણી ચોખ્ખી આવકના $ મૂલ્યને મારે છે જે દરેક કંપનીના બાકી શેર્સ માટે ઉપલબ્ધ છે, અને શેર દીઠ ડિવિડન્ડ તે નફાના ભાગને દર્શાવે છે જેનો ડિવિડન્ડ તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે શેર દીઠ

• શેર દીઠ મૂળભૂત કમાણી એ નફાકારકતાનું માપ છે, તેથી ઇપીએસ પેઢીના શેરહોલ્ડરો માટે વધુ સારું છે.

• શેર દીઠ ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ, બીજી તરફ, એવું સૂચવી શકે છે કે પેઢી ફંડોમાં પાછો ફર્યા નથી. તેથી, તે ભંડોળનું વિતરણ કરવું આ સામાન્ય રીતે ઓછી વૃદ્ધિ દર ધરાવતી કંપની માટેનો કેસ છે.