બાદ અને પ્રીમિયમ વચ્ચેનો તફાવત

કપાતપાત્ર વિપરીત

વીમા પૉલિસી એ એવા કરાર છે જે બે પક્ષકારો વચ્ચે હસ્તાક્ષરિત છે; વીમાદાતા અને વીમેદાર જેમાં વીમા કંપની વીમા પૉલિસીમાં આવરી લેવાયેલી કોઈપણ ખોટ માટે ચુકવણી માટે વચન આપે છે તે વીમાદાતાને ફી ચૂકવશે. મોટી નાણાકીય નુકસાન સામે રક્ષણ આપવા માટે વીમા પૉલિસી વ્યવસાયો અને વ્યક્તિઓ દ્વારા લેવામાં આવે છે. વધુમાં, વીમા પૉલિસી પોલિસી ધારક તેમજ કોઈ પણ પક્ષો જે કોઈ ધારાની જવાબદાર છે (જેમ કે ગ્રાહકો, કર્મચારીઓ, તૃતીય પક્ષો) કોઈપણ હાનિ માટે દાવો કરવા માટે નાણાંકીય સહાય કરે છે. પ્રીમિયમ અને કપાતપાત્ર શરતો વીમા પરિભાષા છે, અને વીમા પ્રિમીયમ અને કપાતપાત્ર વીમા વચ્ચેની તફાવતને સ્પષ્ટ રીતે સમજવું મહત્વનું છે કે તમારી વીમા પૉલિસી શું આપે છે. લેખ આમાંની દરેક શરતોની સ્પષ્ટ સમજૂતી આપે છે અને પ્રીમિયમ અને કપાતપાત્ર વચ્ચેના તફાવતોને હાઇલાઇટ કરે છે.

પ્રીમિયમ શું છે?

પ્રીમિયમ એક ચુકવણી છે જે વીમાદાતા (વીમા કવરેજની તક આપતી કંપની) માટે વીમેદાર (વ્યક્તિ જે વીમા પૉલિસી ખરીદતી હોય છે) દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. પ્રીમિયમ વીમાદાતા દ્વારા દર મહિને ચૂકવવામાં આવશે અને વીમા પૉલિસી સક્રિય રાખવા અને વીમા કવરેજ જાળવવા માટે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે. પ્રીમિયમને તમારી વીમા પૉલિસી રાખવાની માસિક કિંમત ગણવામાં આવે છે. કોઈ વ્યક્તિ વધુ પ્રીમિયમ કે ઓછું પ્રીમિયમ ચૂકવવાનું નક્કી કરી શકે છે, પરંતુ તે કપાતપાત્ર રકમ પર આધારિત છે જે તેઓ ચૂકવણી કરવા ઈચ્છે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે તમારા વાહન માટે દર વર્ષે 3000 ડોલરનું વીમા કવર લો છો અને મહિને 100 ડોલરનો માસિક પ્રીમિયમ વસૂલ કરે છે. આ $ 100 કે જે તમે દર મહિને ચૂકવો છો તે તમારી કાર માટે વીમા કવર જાળવવા માટે તમારે ખર્ચ કરવાની જરૂર છે.

કપાતપાત્ર શું છે?

કપાતપાત્ર એવી રકમ છે કે જે વીમા કંપની દ્વારા દાવો કરવામાં આવે તે પહેલાં વીમા કંપની પોતાને ચૂકવવા પડશે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે $ 300 ની કપાતપાત્ર સાથે તમારી કાર પર વીમા કવર લો છો. તમારી કાર અકસ્માતનો સામનો કરતી ઘટનામાં તમને પ્રારંભિક $ 300 ચૂકવવાની જરૂર પડશે અને વીમા કંપની બાકીની કિંમતને આવરી લેશે. જે રકમ તમે કપાતપાત્ર તરીકે ચૂકવવાનું નક્કી કરો છો તેના આધારે તમે અપફ્રન્ટ ચૂકવવા માટે કેટલો ખર્ચ કરી શકો છો તેના પર આધાર રાખશે. કપાતપાત્ર રકમ પણ પ્રીમિયમ તરીકે ચૂકવવામાં આવે છે તે રકમ નક્કી કરશે.

પ્રીમિયમ અને બાદમાં શું તફાવત છે?

પ્રિમીયમ અને કપાતપાત્ર તે શરતો છે જે એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે જેમાં તે બંને વીમા પરિભાષા છે.પ્રીમિયમ તે રકમ છે જે વીમા કવરના ખરીદનાર વીમા કંપનીને તેમના વીમા કવરેજ જાળવી રાખે છે. એક કપાતપાત્ર, બીજી બાજુ, એવી રકમ છે કે જે વ્યક્તિએ અગાઉથી ચુકવણી કરવી પડશે તે પહેલાં વીમા કંપની દાવો ચૂકવવાનું શરૂ કરશે. પ્રીમિયમ તરીકે ચૂકવણી કરવી પડશે તે રકમ કપાતપાત્ર તરીકે ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પર આધારિત હશે. જો તમે ઊંચી કપાતપાત્ર ચૂકવણી કરવાનું પસંદ કરો તો તમારે ઓછો પ્રીમિયમ ચૂકવવા પડશે, અને જો તમે ઓછી કપાતપાત્ર ચૂકવવાનું પસંદ કરો તો તમારા પ્રીમિયમની કિંમત વધુ હશે જ્યાં સુધી તમે ખૂબ અકસ્માતથી ભરેલું હોત અથવા નુકસાનની ઊંચી સંભાવના ધરાવતા હોવ (તમારા વીમા દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલા ચોક્કસ નુકસાન), નીતિની કિંમત (પ્રીમિયમ) ઘટાડવા માટે વધુ કપાતપાત્ર પસંદ કરવું વધુ સારું છે. જો કે, તમારે ખાતરી કરવી જ જોઇએ કે તમે જે કપાતપાત્ર પસંદ કરો છો તે તમારી નાણાકીય ક્ષમતામાં છે અને મોટી નાણાકીય મુશ્કેલીઓનું કારણ નથી.

સારાંશ:

પ્રિમીયમ વિ કપાતપાત્ર

• વીમા પૉલિસી એ એવા કરાર છે જે બે પક્ષકારો વચ્ચે હસ્તાક્ષરિત છે; વીમાદાતા અને વીમેદાર જેમાં વીમા કંપની વીમા પૉલિસીમાં આવરી લેવાયેલી કોઈપણ ખોટ માટે ચુકવણી માટે વચન આપે છે તે વીમાદાતાને ફી ચૂકવશે.

• પ્રિમીયમ અને કપાતપાત્ર તે શરતો છે જે એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે જેમાં તે બંને વીમા પરિભાષા છે.

• વીમા પૉલિસી સક્રિય રાખવા અને વીમા કવરેજ જાળવવા માટે પ્રીમિયમ વીમા કંપની દ્વારા વીમા કંપનીને દર મહિને ચૂકવવામાં આવે છે. વીમા પ્રિમીયમમાં તમારી વીમા પૉલિસી રાખવાની માસિક કિંમત ગણવામાં આવે છે.

• કપાતપાત્ર એવી રકમ છે કે જે વીમા કંપની દ્વારા દાવો કરવામાં આવે તે પહેલાં વીમા કંપની પોતાને ચૂકવણી કરવી પડશે.

• વીમા પ્રિમીયમ તરીકે તમારે જે રકમ ચૂકવવાની રહેશે તે વીમા કપાતપાત્ર તરીકે ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પર આધારિત હશે. જો તમે ઊંચી કપાતપાત્ર ચૂકવણી કરવાનું પસંદ કરો તો તમારે ઓછો પ્રીમિયમ ચૂકવવા પડશે, અને જો તમે ઓછી કપાતપાત્ર ચૂકવવાનું પસંદ કરો તો તમારા પ્રીમિયમની કિંમત વધુ હશે

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

  1. એક્સેસ અને બાદ કરવા વચ્ચેનો તફાવત
  2. વીમા અને વળતર વચ્ચેનો તફાવત
  3. વીમા અને ખાતરી વચ્ચેનો તફાવત
  4. થર્ડ પાર્ટી વીમા અને વ્યાપક વીમા વચ્ચેનું તફાવત