ડીબીએમએસ અને આરડીએમએસ વચ્ચેનો તફાવત

ડેટા કોમ્પ્યુટિંગમાં સૌથી અગત્યનું પાસું છે. કોઈપણ કાર્યક્રમ, મોટા કે નાના, તેના આઉટપુટ પર પ્રક્રિયા કરવા અને ઉત્પાદન કરવા માટે માહિતીની જરૂર છે; જે ઘણી વખત અમુક પ્રકારની માહિતી છે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સ્ટોરીંગ ડેટા ઘણો વિકાસ થયો છે. ડેટા સંગ્રહિત કરવાની પહેલાની પદ્ધતિ ટેક્સ્ટ ફાઇલોમાં હતી. મોટાભાગના ડેટા સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે આ કાયદાનો ખૂબ જ બિનકાર્યક્ષમ અને ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

ડેટાને સંગ્રહિત કરવા અને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે વધુ સારા સાધનોની જરૂરિયાત સાથે, ડીબીએમએસ (ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ) ની રચના કરવામાં આવી હતી. ડીબીએમએસ ડેટાને કોષ્ટકમાં સંગ્રહિત કરે છે જ્યાં એન્ટ્રીઝ ચોક્કસ કેટેગરી હેઠળ નોંધાવવામાં આવે છે અને યોગ્ય રીતે અનુક્રમિત છે. આને પ્રોગ્રામરોને ડેટા બચાવવા અથવા પુનર્પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણું વધારે માળખું આપવાની પરવાનગી આપે છે. તમે ઇચ્છો છો તે ડેટા માટે ચોક્કસ ડેટાબેસ શોધવામાં પણ આટલો ઘણું સરળ છે ચોક્કસ ડેટાબેઝ પ્રવેશ શોધવા માટે ડીબીએમએસ પણ શોધ કાર્યો પૂરા પાડે છે. એકવાર તે મળી જાય, પછી તમે તે એન્ટ્રીમાંથી કોઈપણ અન્ય સંબંધિત માહિતી ખેંચી શકો છો ડેટા પર નજર રાખવા માટે ડીબીએમએસ એક ખૂબ સક્ષમ પ્રણાલી છે, પરંતુ તે ખૂબ સારી રીતે પરિમાણિત નથી. વિશાળ ડેટાબેઝો સાથે વ્યવહાર, શક્ય હોવા છતાં, ડીબીએમએસમાં વિશાળ કામકાજ બને છે.

આ રોડબ્લોક સાથે સામનો કરવા માટે, RDBMS અથવા રીલેશનલ ડીબીએમએસ વિકસિત કરવામાં આવે છે. એક રીલેશ્નલ ડેટાબેઝ એક કરતા વધુ કોષ્ટકમાં ડેટા ધરાવે છે. દરેક કોષ્ટક ડેટાબેઝ ધરાવે છે જે પછી તેમના સંબંધોના સંદર્ભમાં અન્ય કોષ્ટકો સાથે જોડાય છે. આ એક ઉદાહરણ સાથે શ્રેષ્ઠ સમજાવે છે. ચાલો કહીએ કે તમારી પાસે એક કાર રિપેર બિઝનેસ છે જે તમે ડેટાબેઝ બનાવવા માંગો છો, તમારે તમારા ગ્રાહકોની સૂચિ અને તેમની પોતાની કારની જરૂર પડશે. ડીબીએમએસમાં અમલમાં મુકવામાં થોડો વધુ જટિલ હોઇ શકે છે પરંતુ RDBMS સાથે તમે સરળતા સાથે કરી શકો છો. તમે બે કોષ્ટકો બનાવી શકો છો, એક ક્લાઈન્ટો માટે અને એક કાર માટે અને પછી તેમને એકબીજાને જોડો. તે સાથે, તમે ક્લાઈન્ટની માહિતીને સરળતાથી ખેંચી શકો છો, પછી જે કારની તેઓ માલિકી ધરાવે છે.

આરડીબીએમએસ જૂના ડીબીએમએસ ઉપર સુધારો છે. તે ડીબીએમએસના ચહેરા પરના નિયંત્રણોને દૂર કરવા માટેની પદ્ધતિ પૂરી પાડે છે. વધુમાં, ડીબીએમએસથી આરડીબીએમએસમાં રૂપાંતર કરતી વખતે પ્રોગ્રામરને તે જાણવા માટે ખરેખર તે ઘણું નથી. તમે જૂના DBMS ફોર્મેટને વળગી રહી શકો છો જો તમે ખરેખર એક ટેબલમાં તમામ ડેટાને ચાવી શકો અને છુપાવી શકો જો તમને હજુ પણ RDBMS માટે કોઈ જરૂર ન હોય તો, તે તમને તમારા પ્રોગ્રામ્સને તેના રૂપમાં રૂપાંતરિત કરવાનું શરૂ કરી શકે છે.


ડીબીએમએસ અને આરડીએમએસ પર વધુ માહિતી શોધો.