કાઉન્સિલ અને કમિટી વચ્ચેનો તફાવત

કાઉન્સિલ વિ સમિતિ

તે લેવાની વાત આવે ત્યારે નિર્ણયો અને એક્ઝિક્યુટીંગ પાવર, વિવિધ સંસ્થાઓ છે જે વિવિધ સ્તરો પર પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા છે. એક નજરમાં, આ સંસ્થાઓ અથવા લોકોના જૂથો ખૂબ સમાન લાગે છે અને હજુ સુધી ઘણાં પરિબળો તેમને અલગ બનાવે છે. સમિતિ અને કાઉન્સિલ બે એવી સંસ્થાઓ છે જે એક્ઝિક્યુટિવ સંસ્થાઓની વાત આવે ત્યારે વારંવાર એકબીજા માટે ભેળસેળ કરે છે.

કાઉન્સિલ શું છે?

એક કાઉન્સિલને એવા વ્યક્તિઓના જૂથ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે કે જે નિર્ણયો લેવા, સંપર્ક કરવા અથવા સામાન્ય ઉદ્દેશ્ય પર વિચારણા કરવા માટે એક સાથે આવે છે. શહેર, નગર અથવા કાઉન્ટી સ્તરે, કાઉન્સિલ સરકારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વિધાનસભા તરીકે કામ કરી શકે છે, જોકે, રાષ્ટ્રીય સ્તરે, મોટાભાગના વિધાનસભા સંસ્થાઓને કાઉન્સિલ તરીકે ગણવામાં આવતા નથી. એક નગરમાં, અમુક શાળાઓ અને યુનિવર્સિટીઓ બે કાઉન્સિલો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, જેને તેમની સ્થાનિક સરકાર તરીકે ગણવામાં આવે છે. કાઉન્સિલના સભ્યને કાઉન્સિલર, કાઉન્સિન્સન અથવા કાઉન્સિલવુમેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને પણ કાઉન્સિલ તરીકે ગણવામાં આવે છે.

એક સમિતિ શું છે?

સામાન્ય રીતે મોટી વિચારસરણીવાળી વિધાનસભામાં ગૌણ, એક સમિતિ એક નાની વિચારસરણીવાળી વિધાનસભા છે જે વિવિધ કાર્યો કરે છે. તમામ સભ્યો ભાગ લેવા માટે ખૂબ મોટી હોય તેવી સંસ્થાઓમાં, સમિતિઓ શાસનમાં એક મોટી ભૂમિકા ભજવે છે જ્યાં એક બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અથવા એક એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને સમગ્ર સંસ્થાના વતી નિર્ણયો લેવાની સત્તા આપવામાં આવે છે. સમાન વાતાવરણમાં, સમિતિઓ સંસ્થાઓના જુદા જુદા ભાગોના સંકલનમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે જ્યાં વિવિધ વિભાગોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વ્યક્તિઓ કાર્યવાહીની ચર્ચા કરવા નિયમિત રીતે પહોંચી શકે છે. ઉપરાંત, આયોજિત યોજનાઓ અથવા ફેરફારો માટે સંશોધનો કરવા અથવા ભલામણો સાથે આવવા માટે સમિતિઓની રચના કરવામાં આવે છે. એક સમિતિ ટેબ્લીંગમાં પણ જોડાઈ શકે છે, જે જાહેર સંબંધોની એક પદ્ધતિ છે, જ્યાં અપ્રસ્તુત, સંવેદનશીલ અથવા અસંભવિત માહિતીને નિષ્ક્રિયતા અથવા ઉદાસીનતાની ઔપચારીક નીતિને રોકવા અથવા બાયપાસ કરવા માટે સમિતિઓને મોકલવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત, એક નગર (સ્વાગત સમિતિ), એક ઇવેન્ટ (આયોજન સમિતિ) અને વગેરેનું આયોજન કરીને વિશેષ મહેમાનોને સ્વાગત કરવા સમિતિઓની રચના થઈ શકે છે.

કાઉન્સિલ અને એક સમિતિ વચ્ચે શું તફાવત છે?

કાઉન્સિલો અને સમિતિઓ બંને કસરત સત્તા, અને આ કદાચ શા માટે આ બે સંસ્થાઓ એકબીજા માટે વારંવાર ભેળસેળ કરવામાં આવે છે. જો કે, આ શબ્દો એકબીજાના બદલામાં વાપરવાનું ખોટું છે કારણ કે કાઉન્સિલ અને કમિટી દરેક જુદા જુદા મતભેદો દ્વારા અલગ કરવામાં આવે છે, જે દરેક માટે અનન્ય છે.

• કાઉન્સિલ લોકો અથવા તેમના નિષ્ણાતોના નિષ્ણાતોનું એક જૂથ છે જે નિર્ણયો લેવા અને ઇરાદાપૂર્વક કરવા માટે એક સાથે આવે છે. એક સમિતિ સામાન્ય રીતે એક નાનું જૂથ છે, સામાન્ય રીતે હાથ પર ચોક્કસ બાબતોની ચર્ચા કરવા માટે એકઠા કરવામાં આવે છે. સમિતિઓ મોટા સંસ્થાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

• સમિતિ એક સમિતિમાં રચના કરી શકાય છે. એક સમિતિએ કોઈ સમિતિની રચના કરી શકાતી નથી. તેથી, વધુ સમિતિ ધરાવતી કમિટીની સરખામણીએ કાઉન્સિલ મોટી સંસ્થા છે, તેમ જ