કોર્પોરેશન અને કોઓપરેટિવ્સ વચ્ચેના તફાવત

કોર્પોરેશન વિ કોઓપરેટિવ્સ

વ્યવસાયો ઘણા સ્વરૂપો લઇ શકે છે અને કોર્પોરેશનો અને સહકારી મંડળો માત્ર ઉદ્યોગોનાં બે ઉદાહરણો છે. કોર્પોરેશનોની જેમ સહકારી મંડળ પણ લોકો દ્વારા સંચાલિત થાય છે પરંતુ મૂળભૂત તફાવત કોર્પોરેશન અને સહકારી મંડળીઓમાં લોકોને એકસાથે લાવવાનો હેતુ છે. સહકારી મંડળના કિસ્સામાં, લોકો સામાન્ય સારા માટે ભેગા થાય છે અને નફાના ઉદ્દેશ સામાન્ય રીતે ગેરહાજર હોય છે જ્યારે કોર્પોરેશનોના કિસ્સામાં નફો માત્ર એક જ હેતુ છે કારણ કે આવા સંહિતાઓને તેમનામાં રોકાણ કરનાર શેરધારકોને સંતોષવા પડે છે. સહકારી મંડળના કિસ્સામાં, શેરધારકો એ જ લોકો છે જે સહકારી કામગીરી કરે છે અને પ્રત્યક્ષ હેતુ દરેકને સમાન રીતે લાભ માટે છે

સહકારી સમાજમાં સમાન છે, જ્યારે કોર્પોરેશનો મૂડીવાદ સમાન છે. બન્ને સહઅસ્તિત્વમાં કોઈ નુકસાન નથી કારણ કે ત્યાં સહકારી મંડળીઓ તેમજ કોર્પોરેશનો બંનેના વિવિધ લક્ષણો અને ગુણદોષ છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, સહકારી મંડળની રચનાનો વિરોધ કરનારા લોકોને શોધવા મુશ્કેલ બનશે. તેઓ સમુદાયના સારા માટે છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં એવા ઉદાહરણો છે કે જે લોકો કઠોર કામ કરી રહ્યાં છે પરંતુ પૂરતી કમાણી ન કરી શકે તે માટે સામૂહિક તાકાત શું કરી શકે છે.

બીજી તરફ કોર્પોરેશનો નાણાં બનાવવાના એકમાત્ર ઉદ્દેશ સાથે કેટલાક વ્યક્તિઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવે છે. તેમના સાહસમાં, સાહસના માલિકોએ જાહેર જનતા દ્વારા મૂડી ઊભી કરી છે, જે કોર્પોરેશનમાં હિસ્સેદાર બની જાય છે અને શેરહોલ્ડરોના રોકાણ પર વળતર વધારવા માટે વેપારના માલિકોની જવાબદારી અને જવાબદારી છે.

વ્યાપક અર્થમાં, સહકારી વિશેષ પ્રકારના કોર્પોરેશનો છે, જ્યાં કામગીરીને માધ્યમિક તરીકે સામૂહિક સારી રાખતી નફા પેદા કરવા માટે હાથ ધરવામાં આવે છે, જ્યારે કોર્પોરેશનોમાં, નફો વધારવાનો એકમાત્ર ચિંતા છે. તે નફા માટે આ શોધ છે જે લોકોને કોર્પોરેશનોના સંચાલન અને પદ્ધતિઓ તરફ વળે છે જે સમાજના સામાન્ય સારા માટે ન હોઈ શકે. તેનો અર્થ એ નથી કે સહકારી મંડળો ખરાબ નિર્ણયો ન કરી શકે, પરંતુ તેમના કિસ્સામાં, તે પૈસાના લોભ માટે નહીં પરંતુ અન્ય કોઇ ખોટી ગણતરી કે જે પાછળથી આવી શકે છે પરંતુ સમાજમાં મોટા પાયે હાનિકારક નથી.

આધુનિક સમયમાં, ઘણી સહકારી મંડળીઓએ કોર્પોરેશનોની જેમ વધુ કામ કરવું અને કામ કરવું શરૂ કર્યું છે અને બંને કંપનીઓ વચ્ચેની પાતળી ભાગાકાર રેખા ખૂબ જ અસ્પષ્ટ છે કારણ કે સહકારી હંમેશા નફો પેદા કરવા માટે કોર્પોરેશનોની કાર્યક્ષમતા દ્વારા પ્રભાવિત છે અને તેઓ કોર્પોરેશનોની કામગીરીને અનુસરવાનો પ્રયાસ કરો.