કંપની અને ઉદ્યોગ વચ્ચેની ફરક

કંપની વિરુદ્ધ ઉદ્યોગ

જો તમે જનરલ મોટર્સ નામ સાંભળ્યું હોય, તો તમારા મનમાં આવતી છબી શું છે? અલબત્ત, જનરલ મોટર્સ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા ઓટોમોબાઇલ્સ, કારણ કે તે સમગ્ર દેશમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની ગયા છે. હવે ઓટોમોબાઇલ્સ ઘણી અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે જનરલ મોટર્સ એ ઉદ્યોગનો એક ભાગ છે જે ઓટોમોબાઇલ્સના નિર્માણમાં સામેલ છે. તે સ્પષ્ટ છે કે તે એક ભાગ છે અને સંપૂર્ણ સંબંધ છે. જનરલ મોટર્સ કંપની છે જે ઓટોમોબાઈલ ઉદ્યોગનો એક ભાગ છે. જો કે, કેટલાક લોકો હજી પણ શરતો કંપની અને ઉદ્યોગ વચ્ચે ભેળસેળ કરે છે. આવા લોકો માટે, અહીં બે શબ્દોનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન છે.

કંપની

કંપની એક વ્યવસાયી સંસ્થા છે જે એક એવી વ્યક્તિ છે જે કંપનીના ઉદ્દેશો અને હેતુઓને આગળ વધારવા માટે એક સાથે છે. કંપની અનેક સ્વરૂપો લઇ શકે છે. તે કાનૂની એન્ટિટી છે જે કોર્પોરેશન, ભાગીદારી, એસોસિએશન, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અથવા પબ્લિક લિમિટેડ કંપની, તેના રજિસ્ટ્રેશન અને તેની રચનાને આધારે ઘણા સ્વરૂપો લઈ શકે છે. માલિકની મૃત્યુ અથવા નાદારીને ધ્યાનમાં લીધા વગર કાયદેસર એક કંપનીને વ્યક્તિગત તરીકે ગણવામાં આવે છે, જે કાયમી રહે છે. એક કંપની કંપની અધિનિયમ હેઠળ રજિસ્ટ્રેશન પછી અસ્તિત્વમાં આવે છે, અને એક વખત સામેલ કરવામાં આવે છે, તેની આવક પર માત્ર એક વ્યક્તિગત કર ચૂકવવો પડે છે.

ઉદ્યોગ

ઉદ્યોગ અર્થતંત્રના ચોક્કસ ક્ષેત્રને સંદર્ભિત કરે છે કે જે ક્યાંતો માલનું ઉત્પાદન અથવા સેવા પૂરી પાડવામાં સામેલ છે એક ઉદ્યોગ એવી બધી કંપનીઓનો સરવાળો છે જે એક ખાસ પ્રવૃત્તિ અથવા પ્રવૃત્તિઓના જૂથમાં સામેલ છે. ઉદાહરણ તરીકે, રેવલોન સૌંદર્ય પ્રોડક્ટ્સ બનાવતી એક કોસ્મેટિક કંપની બની શકે છે, પરંતુ તે માત્ર એક વિશાળ કોસ્મેટિક ઉદ્યોગનો એક ભાગ છે જે સમાન સુંદરતા ઉત્પાદનો બનાવતી સેંકડો કંપનીઓ ધરાવે છે. આમ, કોઈ પણ ઉદ્યોગ હંમેશા કંપની અથવા કંપનીઓના સમૂહ કરતાં મોટી હોય છે.

કંપની અને ઉદ્યોગ વચ્ચેનો તફાવત

• કંપની કાનૂની એન્ટિટી છે જે કંપની એક્ટ હેઠળ સામેલ થઈ છે અને તે ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓના ઉત્પાદન અને વેચાણમાં સામેલ છે.

• કંપની હંમેશાં એક ઉદ્યોગનો એક ભાગ છે જેમાં ઘણી બધી કંપનીઓ છે જે સમાન ઉત્પાદનો અને સેવાઓના ઉત્પાદનમાં સામેલ છે.

• કંપની એક ભાગ છે જ્યારે ઉદ્યોગ સંપૂર્ણ છે.

• કંપની હંમેશા કંપની કરતાં મોટી છે