કોલેટરલ અને મોર્ગેજ વચ્ચેનો તફાવત

કોલેટરલ vs મોર્ગેજ

ગીરો અને કોલેટરલ એવી શરતો છે જે એકબીજા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે અને સતત લોન અને ધિરાણની ચર્ચા કરતી વખતે ઓળખાય છે. કોલેટરલ ધિરાણકર્તાઓ માટે વીમા પૉલિસી તરીકે કાર્ય કરે છે, જે તેમના લોન પર લેનારા ડિફોલ્ટ્સમાં ખોટ વસૂલ કરવા માટે વેચી શકાય છે. મોર્ટગેજ એક લોન છે જે ચોક્કસ પ્રકારના કોલેટરલનો ઉપયોગ કરે છે; રિયલ એસ્ટેટ જેમ જેમ સમજાવ્યું છે કે બે શબ્દો નજીકથી સંકળાયેલા છે, તેમ છતાં એક બીજાથી ઘણું અલગ છે. નીચેનો લેખ દરેક શબ્દનો અર્થ શું છે તેનો સ્પષ્ટતા પૂરો પાડે છે, અને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે કેવી રીતે ગીરો અને કોલેટરલ એકબીજાથી હજુ પણ ખૂબ અલગ છે.

કોલેટરલ

જ્યારે લોન લેવામાં આવે છે, ત્યારે વ્યક્તિ લોનની મુખ્ય રકમ પર વ્યાજની ચૂકવણી કરવા માટે તેની પાકતી મુદત દ્વારા નાણાં ચૂકવવાની પ્રતિબદ્ધતા કરી રહી છે. જો કે, બેંક માટે કોઈ ખાતરી નથી કે લેનારા તેના તમામ લોનની ચૂકવણી કરશે. આ અનિશ્ચિતતાના કારણે, બેંકે 'ખાતરી' નો કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી તે લેનારાને તેના લોન પર ડિફોલ્ટ્સની સંભાવનામાં નુકસાન નહીં કરે. નુકસાન ઘટાડવા માટે, બેંકોને લોન માટે કોલેટરલની જરૂર છે.

કોલેટરલ કોઈ પણ એસેટ હોઈ શકે છે જેની બહાર લેવામાં આવેલી લોનની સમકક્ષ અથવા તેનાથી વધુ મૂલ્ય છે. લોન લેવામાં આવે ત્યારે લેનારાને બેંકને કોલેટરલ તરીકે એસેટની પ્રતિજ્ઞા લેવી પડશે. જો લોન લેનારને લોનની ચુકવણી કરવાથી ડિફોલ્ટ થાય તો, પૈસા આપનાર એ એસેટને જપ્ત કરી શકે છે, તેનું વેચાણ કરી શકે છે અને તેમના નુકસાન પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકે છે.

મોર્ટગેજ

ગીરો એક લોન છે જે રિયલ એસ્ટેટ એસેટને કોલેટરલ તરીકે રાખીને લેવામાં આવે છે. એક ગીરો કંપની દ્વારા લેવામાં આવશે અથવા કોઈ વ્યક્તિ જે રિયલ એસ્ટેટ એસેટ ખરીદવા ઈચ્છે છે. મકાનની ખરીદી માટે મોર્ગેજ લોન્સ ખૂબ વારંવાર લેવામાં આવે છે, અને લોન માટેનો કોલેટરલ ઘર પોતે રહેશે. એવી ઘટનામાં કે લેનારા ગીરો ચૂકવણી કરવા માટે અસમર્થ છે, શાહુકાર પાસે સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો અને તેમના નુકસાન પુનઃપ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે.

ગીરોના પ્રકારોનો સમાવેશ થાય છે; નિયત દર ગીરો જે લોનના જીવન દ્વારા નિયત વ્યાજ ચાર્જ કરે છે, એડજસ્ટેબલ રેટ ગીરો જ્યાં ગીરો વ્યાજ દરો સમય સમય પર ગોઠવવામાં આવે છે, માત્ર ગીરો માટે વ્યાજ કે જેના માટે કોઈ મુખ્ય ચુકવણી કેટલાક સમય માટે થતી નથી, વગેરે.

કોલેટરલ વિ મોર્ગેજ

મોર્ટગેજ અને કોલેટરલ બંને શબ્દભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે સમજાવે છે કે કેવી રીતે બેન્કો ઉધાર લેનારાઓને નાણાં આપે છે. કોલેટરલ ધિરાણકર્તા માટે 'વીમા' નીતિ છે; અને લોન લેતી વખતે લેનારા દ્વારા બેંકને વચન આપેલ મિલકત.ઘણા વિવિધ પ્રકારનાં લોન્સ જેવા કે કાર લોન, શિક્ષણ લોન, પર્સનલ લોન્સ વગેરે છે. મોર્ટગેજ લોન એક પ્રકારનું લોન છે જે સામાન્ય રીતે રિયલ એસ્ટેટ એસેટ ખરીદવા માટે લેવામાં આવે છે. તેથી, મોર્ટગેજ લોન માટે કોલેટરલ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટી હશે જે લેનારા ખરીદે છે.

સારાંશ:

• ગીરો અને કોલેટરલ એવા શબ્દો છે જે એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલા છે અને સતત લોન અને ધિરાણની ચર્ચા કરતી વખતે ઓળખવામાં આવે છે.

• ધિરાણકર્તા માટે વીમા પૉલિસી તરીકે કોલેટરલ કામ કરે છે, જે તેમના લોન પર લેનારા ડિફોલ્ટ્સમાં ખોટ વસૂલ કરવા માટે વેચી શકાય છે.

• ગીરો તે લોન છે જે રિયલ એસ્ટેટ એસેટને કોલેટરલ તરીકે રાખીને લેવામાં આવે છે. એક ગીરો કંપની દ્વારા લેવામાં આવશે અથવા કોઈ વ્યક્તિ જે રિયલ એસ્ટેટ એસેટ ખરીદવા ઈચ્છે છે.