ખરાબ અને ખોટી વચ્ચે તફાવત

ખરાબ વિરુદ્ધ ખોટું

ખરાબ અને ખોટું અંગ્રેજી ભાષામાં શબ્દ છે જે આપણે બધા સંપૂર્ણપણે સારી રીતે સમજીએ છીએ. જ્યારે ખરાબ સારાની વિરુદ્ધ છે, ખોટા અધિકાર છે. આ રીતે, બંને શબ્દો નિર્ણયો, પરિસ્થિતિઓ, સંજોગો, અને ઉત્પાદનો કે જે અમને ઇચ્છનીય અને સ્વીકાર્ય ન હોય તેવી છબીઓના અર્થ અને સંમોહન સમાન છે. જો કે, દિવસ પછી રાત પછી અને અંધકારને પ્રકાશ પછી, સારા અને ખરાબ અને જમણી અને ખોટા એક જ સિક્કાના બે બાજુઓ હોય છે અને તેમને પ્રભાવશાળીપણે સ્વીકારી શકાય છે. પણ જો કોઈ તમને ખરાબ અને ખોટું વચ્ચેનો તફાવત પૂછે તો? ગૂંચવણમાં; તે નથી. ચાલો આ બે અવલોકનો વચ્ચેનો તફાવત શોધી કાઢીએ.

ખરાબ

ખરાબ એ એક શબ્દ છે જે આપણને અમારા બાળપણથી એક ખ્યાલ તરીકે શીખવવામાં આવે છે. અમને ખરાબમાંથી સારા બનાવ્યો છે અને સારા બાળકની જેમ વર્તે છે. અમે જુઓ કે જ્યારે અમે કેટલીક વસ્તુઓ કરીએ છીએ અને કોઈ ચોક્કસ ફેશનમાં વર્તે ત્યારે પ્રોત્સાહન અને પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. અમને એ પણ જાણવા મળે છે કે આપણાથી શું અપેક્ષિત છે અને ખાસ સંજોગોમાં શું કરવું, જીવનમાં સારા અને અનિષ્ટ અને નૈતિક અને અનૈતિકના ખ્યાલો આપવામાં આવે છે. અમે બધી બાબતોને સરખાવીએ છીએ જે ગુણવત્તામાં હલકી ગુણવત્તાવાળા છે. શાળામાં નબળા ગ્રેડ અથવા ગુણને પણ ખરાબ કહેવામાં આવે છે જ્યારે માતા અમને અમારા ખરાબ વર્તન માટે બોલાવે છે જ્યારે અમે સમયસર અમને સોંપેલ કાર્યો કરતા નથી. પણ વાનગીઓ સારા અને ખરાબ દ્રષ્ટિએ વાત કરવામાં આવે છે અને અમે મોં માં ખરાબ સ્વાદ લાવવામાં તરીકે અન્ય વર્તન વિશે વાત. ગૅજેટ્સની નબળા અથવા હલકી ગુણવત્તાના પ્રભાવને ખરાબ કામગીરી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને અમે કોઈ ખરાબ વલણ, સંગીતમાં ખરાબ સ્વાદ અથવા સામાન્ય રીતે જીવનમાં અને એક પ્રસંગ માટે અયોગ્ય કપડાંની ખરાબ પસંદગી વિશે વાત કરીએ છીએ.

ખોટો

જેમ જીવનમાં સારા અને ખરાબ વસ્તુઓ અને પરિસ્થિતિઓ છે ત્યાં પણ યોગ્ય અને ખોટા નિર્ણયો, મૂલ્યો, નૈતિકતા, ગુણવત્તા, વલણ અને વર્તન પણ છે. જે કંઈપણ સાચું નથી તે આપમેળે ખોટી છે અથવા તેથી અમે માનવા માટે અનુકૂલિત છીએ. જો કે, અધિકાર અને ખોટા ખ્યાલો ખૂબ વ્યક્તિલક્ષી અને સમાજ હોવા છતાં વ્યક્તિગત તે ખૂબ સ્પષ્ટ છે કે તે શું મંજૂર કરે છે અને નકારી કાઢે છે. અમે જાણીએ છીએ કે અમે એક ખોટી વસ્તુ કરી છે જ્યારે અમે સાર્વજનિક સ્થાનમાંથી મૂલ્યવાન કંઈક પસંદ કરીએ છીએ કારણ કે અમને શીખવવામાં આવે છે કે ચોરી એ એક પાપ છે અને આ રીતે ખોટું છે. અમે આદર્શ નાગરિકો બનવા અને આપણા માટે બનાવેલા નિયમો અને નિયમોને અનુસરવામાં ગર્વ લઈને ઉછેર કરીએ છીએ. આમ, આલ્કોહોલ અથવા દવાઓના પ્રભાવ હેઠળ ડ્રાઇવિંગ ખોટું છે અને ટ્રાફિક નિયમો ભંગ કરવાનું ખોટું છે.

ખરાબ અને ખોટી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• ખોટું કંઈક નિરંતર અથવા નબળા ગુણવત્તાને દર્શાવે છે જ્યારે ખોટું એક ખ્યાલ છે જે અનૈતિકતા અને પાપને દર્શાવે છે.

• કાયદાનો ભંગ ખોટો છે તેમજ ખરાબ છે જ્યાં ખામીવાળી મિક્સર તરીકે ખરાબ ગુણવત્તા અને ખોટી ગુણવત્તાના ઉદાહરણ નથી.

• અયોગ્ય જવાબ અથવા પસંદગી માટે પણ ખોટી શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જ્યારે એક વિદ્યાર્થીને સંગીતમાં ખરાબ ગણિત અથવા ખરાબ સ્વાદ હોઈ શકે છે.

• જો કોઈ સમાજ માને છે કે ગર્ભપાત પાપ છે, તે ખોટું છે પરંતુ જરૂરી નથી તે ખરાબ છે.

• એક રેસીપી ખરાબ હોઇ શકે છે, પરંતુ તે કહી શકાતી નથી કે રેસીપી ખોટી છે.