ઓર્નિઅમ અને એટ્રીયમ વચ્ચેના તફાવત

ઔરલિક વિ એટ્રિમ

હૃદય એક સ્નાયુબદ્ધ પંપ છે જે સમગ્ર શરીરમાં રક્ત પરિભ્રમણ જાળવે છે. હૃદયમાં ચાર ચેમ્બર છે ઉપલા ચેમ્બરને એટ્રીઆ કહેવામાં આવે છે જ્યારે નીચલા ચેમ્બર વેન્ટ્રિકલ્સ છે. જમણા અને ડાબા એટ્રીયા હૃદયમાં લોહી લાવે છે. લેખો એટ્રીયાની જોડે જોવા મળે છે કર્ણક અને હ્રદય બંને કાર્યાત્મક અને માળખાકીય તફાવતો છે.

ઔરલિક શું છે?

ઓર્નિક્સ એ દરેક કર્ણકમાંથી એક નાના સંલગ્નતા છે. હૃદયમાં જોવા મળેલા બે અણુ છે; ડાબો એરિક અને જમણા એરોકલ જમણો રક્ષક જમણી કર્ણકનો રફ અગ્રવર્તી ભાગ રચે છે, જ્યારે ડાબી હ્યુર્નલ ડાબા એટીયમના રફ ભાગને રચે છે. મસ્કક્લીકિક્ટીનટિયાઆ ફક્ત આ અણુમાં જોવા મળે છે. એટ્રિયલ્સ દ્વારા રક્તના જથ્થાને વધારવા માટે તેઓ મદદ કરે છે કારણ કે એટ્રિઆ દ્વારા તેને રાખવામાં આવે છે.

એટ્રીયમ શું છે?

એક કર્ણક એક ચેમ્બર છે જે હૃદયમાં રક્ત મેળવે છે હૃદયમાં બે એટ્રીઆ છે; એટલે કે જમણા એથ્રીઅમ અને ડાબી કર્ણક વેન્ટ્રિકલ્સની દિવાલની વિપરીત, એટ્રિયાનું પાતળું દિવાલો છે. બંને એટ્રીય્રી આંતર અત્રિક ભાગથી અલગ છે. સમગ્ર શરીરની પેશીઓમાંથી એકત્ર થયેલું ડેકોક્જેનેટેડ લોહી ચઢિયાતી અને નીચું વેના કાવા દ્વારા જમણા કર્ણકમાં પ્રવેશ કરે છે. એક વખત રક્ત જમણા કર્ણકમાં પ્રવેશી જાય પછી, રક્ત પછી જમણા વેન્ટ્રિકલમાં જમણા એટ્રિયેવેન્ટ્રીક્યુલર છિદ્ર દ્વારા પસાર થાય છે, જે ટ્રીકસ્પીડ વાલ્વ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. સિનોટ્રીયલ (એસએ) નોડ તરીકે ઓળખાતા હૃદયની પેસમેકર જે હૃદયની આવેગ અને એરીઓવેન્ટ્રીક્યુલર (એ.વી.) નોડ બનાવે છે જે આવેગને વેન્ટ્રિકલ્સમાં પસાર કરે છે તે જમણી કર્ણકમાં પણ સ્થિત છે. ચાર પલ્મોનરી નસો ફેફસાંમાંથી ડાબોડી કર્ણકમાં ઓક્સિજનયુક્ત રક્ત લાવે છે. એકવાર ડાબા એટીઅમ રક્ત સાથે ભરે છે, તે પછી ડાબા એરીઓવેન્ટ્રીક્યુલર છિદ્ર દ્વારા ડાબા ક્ષેપકમાં પસાર થાય છે, જે મિટર્રલ વાલ્વ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે.

ઔરલિક અને એટ્રીયમ વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એટ્રીયા હૃદયની ઉપલા ચેમ્બર છે, જ્યારે એરીકલ નાના એપેન્ડ્સ છે જે એટ્રિયાનો રફ આંતરિક ભાગ બનાવે છે.

• કર્ણકના કાર્યને રુધિરને હ્રદયથી પ્રાપ્ત કરવું અને વેન્ટ્રિકલ્સમાં પસાર થવા માટે સર્ક્યુલેશન ચક્ર પૂર્ણ કરવાની છે. ઑરિયલ્સનું કાર્ય એટ્રીયાની લોહી ધરાવતી ક્ષમતામાં વધારો કરવાનું છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

  1. એટ્રીઆ અને વેન્ટ્રીકલ્સ વચ્ચેનો તફાવત