એકીકરણ અને હસ્તાંતરણ વચ્ચેનો તફાવત

એકીકરણ વિ સંપાદન

ટાઇમ્સ બદલાતા રહે છે અને તેથી કોર્પોરેટ વ્યૂહરચનાઓ છે. મોટા બજારોને અંકુશમાં રાખવા અને નવા ગ્રાહક પાયાના શોધમાં પ્રયાસ કરવામાં કંપનીઓ અત્યારથી મોટી બની રહી છે. ત્યાં ઘણી રીતો છે જેમાં કંપની વિસ્તૃત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે ક્યાં તો આડું ઉભું કરી શકે છે અથવા ઊભી વિસ્તરણ કરી શકે છે. એકીકરણ અને સંપાદન બે વ્યૂહરચનાઓ છે જે કંપનીઓને મોટા અને વધુ કોઠાસૂઝ ધરાવનાર બનવાની મંજૂરી આપે છે. એવા લોકો છે કે જે આ બે વ્યૂહરચનાઓના આયોજનોને સમજી શકતા નથી જે આજે બજારની સ્થિતિમાં અત્યંત સામાન્ય છે. આ લેખ તેમના મતભેદોને હાંસલ કરવા માટે એકીકરણ અને એક્વિઝિશન પર વધુ નજીકથી તપાસ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

મર્જર અને એક્વિઝિશન બંનેમાં બે કે તેથી વધુ કંપનીઓ શામેલ છે, જ્યાં વ્યવસાય આ કસરત દ્વારા નફામાં વધારો કરવા પર આંખથી મોટી બને છે. એકીકરણ એ એકીકરણ અથવા મર્જરનું નિર્દેશન છે જ્યાં બે અથવા વધુ વ્યવસાય સંસ્થાનો હાથમાં જોડાવા માટે એક નવો વ્યવસાય એકમ રચવા માટે સંમત થાય છે, જે તેના નિકાલ પર વધુ સંસાધનો ધરાવે છે, અને (સંભવિતરૂપે) નવા બજારો સાથે મોટા ગ્રાહક આધાર ધરાવે છે. આવા કિસ્સામાં, જ્યાં બે એકમોને એક જ, મોટા અસ્તિત્વમાં લઈ જવામાં આવે છે, અગાઉની કંપનીઓના શેરધારકોને નવી કંપનીના શેર આપવામાં આવે છે. એક નાના સંસ્થાની મોટી એકમ અથવા બે અથવા વધુ વ્યવસાયના સંસાધનોમાં મર્જ કરીને એક નવી વ્યવસાય એકતા રચવા માટે એકીકરણ થઈ શકે છે. બે કંપનીઓના એકીકરણના કિસ્સામાં, બન્ને કંપનીઓના શેરો ભરાયેલા છે અને નવા બિઝનેસ સંસ્થાનો નવા શેર શેરહોલ્ડરોને આપવામાં આવે છે. નવો વ્યવસાયી સંસ્થાની બાબતો સંભાળવા માટે નવા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની રચના કરવામાં આવી છે.

બીજી બાજુ, સંપાદન એ એક એવી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જ્યાં એક કંપની બીજી કંપનીમાં સંપત્તિઓનું નિયંત્રણ કરે છે. અહીં ખરીદી કંપની માલિક બની જાય છે અને કંપની કે જે અસ્તિત્વમાં છે તે કાપી નાંખે છે. ખરીદી કંપનીના શેરોનો વેપાર ચાલુ રહે છે, જ્યારે કંપનીના શેરધારકોને ખરીદી કંપનીના શેરો આપવામાં આવે છે. એક્વિઝિશન એ અસમાન કદની બે કંપનીઓનું સંયોજન છે, જ્યારે એકીકરણ સમાન કદની કંપનીઓ વચ્ચે સામાન્ય રીતે થાય છે અને તે આડી વિસ્તરણનું ઉદાહરણ છે.

સ્પર્ધામાં ટાળવા માટે બે સ્પર્ધાત્મક કંપનીઓ હાથ ધરે છે અને મોટી ગ્રાહક આધાર ધરાવે છે ત્યારે એકીકરણની માંગણી કરવામાં આવે છે. એકીકરણ મોટે ભાગે મૈત્રીપૂર્ણ છે જ્યારે હસ્તાંતરણ બંને મૈત્રીપૂર્ણ તેમજ વિરોધી છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

એકીકરણ વિ હસ્તાંતરણ

• જ્યારે કોઈ કંપની બીજી કંપની પર માલિકી ધરાવે છે જે પોતાને માલિક તરીકે સ્થાપિત કરે છે, વ્યવહાર અથવા પ્રક્રિયાને સંપાદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે

જ્યારે બે અથવા વધુ કંપનીઓ નક્કી કરે છે મોટી ગ્રાહક આધાર, મોટા બજાર અને સંભવિત વધુ નફો મેળવવાના પ્રયાસરૂપે એક નવી કંપનીને એકત્રિત કરવા અને રચના કરવા માટે હાથમાં જોડાવા, પ્રક્રિયાને એકીકરણ તરીકે કહેવામાં આવે છે.

• જોડાણ એ ઘણી વખત સમકક્ષ વચ્ચે હોય છે જ્યારે હસ્તાંતરણ અસમાન માપોની કંપનીઓ વચ્ચે હોય છે

- એકીકરણ એ આડી વિસ્તરણ છે જ્યારે હસ્તાંતરણ એક લંબરૂપ વિસ્તરણ છે