સક્રિય ડિરેક્ટરી અને ડોમેન વચ્ચેના તફાવત

સક્રિય ડિરેક્ટરી વિરુદ્ધ ડોમેન

સક્રિય ડિરેક્ટરી અને ડોમેન તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે નેટવર્ક વહીવટમાં ઉપયોગમાં લેવાતા બે વિભાવનાઓ છે.

સક્રિય ડિરેક્ટરી

સક્રિય ડિરેક્ટરી એ સેવા તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે કે જે નેટવર્ક પરની માહિતી સંગ્રહિત કરવાની સુવિધા પૂરી પાડે છે, જેથી લોગ-ઇન પ્રક્રિયા દ્વારા આ માહિતી ચોક્કસ વપરાશકર્તાઓ અને નેટવર્ક સંચાલકો દ્વારા એક્સેસ કરી શકાય. આ સેવા માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે. નેટવર્કમાં ઑબ્જેક્ટ્સની સંપૂર્ણ શ્રેણી સક્રિય ડાયરેક્ટરીનો ઉપયોગ કરીને જોઈ શકાય છે અને તે પણ એક બિંદુથી. સક્રિય ડિરેક્ટરીનો ઉપયોગ કરીને, નેટવર્કના અધિક્રમિક દૃશ્ય પણ મેળવી શકાય છે.

ક્રિયાઓની વિશાળ વિવિધતા સક્રિય ડિરેક્ટરી દ્વારા કરવામાં આવે છે જેમાં હાર્ડવેરને જોડાયેલ, પ્રિન્ટર અને સેવાઓ જેવી કે ઇમેઇલ્સ, વેબ અને વિશિષ્ટ વપરાશકર્તાઓ માટે અન્ય એપ્લિકેશનો પર માહિતી શામેલ છે.

• નેટવર્ક ઓબ્જેક્ટ્સ - નેટવર્ક સાથે જોડાયેલ કંઈપણ નેટવર્ક ઓબ્જેક્ટ કહેવાય છે. તેમાં પ્રિન્ટર, સિક્યોરિટી એપ્લિકેશન્સ, વધારાની ઑબ્જેક્ટ્સ અને અંતિમ વપરાશકર્તા એપ્લિકેશન્સ શામેલ હોઈ શકે છે. દરેક ઑબ્જેક્ટ માટે અનન્ય ઓળખ છે જે ઑબ્જેક્ટની અંદર ચોક્કસ માહિતી દ્વારા વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે.

• સ્કીમા - નેટવર્કમાં પ્રત્યેક ઑબ્જેક્ટની ઓળખને વર્ણનાત્મક પદ્ધતિ પણ કહેવામાં આવે છે. માહિતીનો પ્રકાર નેટવર્કમાં ઑબ્જેક્ટની ભૂમિકા નક્કી કરે છે.

હાયરાર્કી - સક્રિય ડાયરેક્ટરીના અધિક્રમિક માળખું નેટવર્ક હાયરાર્કીમાં ઓબ્જેક્ટની સ્થિતિ નક્કી કરે છે. વન, વૃક્ષ અને ડોમેન નામના પદાનુક્રમમાં ત્રણ સ્તરો છે. ઉચ્ચતમ સ્તર અહીં જંગલ છે, જેના દ્વારા નેટવર્ક સંચાલકોએ ડિરેક્ટરીમાં તમામ વસ્તુઓનું વિશ્લેષણ કર્યું છે. બીજા સ્તર એ વૃક્ષ છે જે બહુવિધ ડોમેન્સ ધરાવે છે.

મોટી સંસ્થાઓના કિસ્સામાં નેટવર્ક સંચાલકો નેટવર્કની જાળવણીની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવા માટે સક્રિય ડિરેક્ટરીનો ઉપયોગ કરે છે. સક્રિય ડિરેક્ટરીઓનો ઉપયોગ વિશિષ્ટ વપરાશકર્તાઓ માટે પરવાનગીઓ પ્રદાન કરવા માટે પણ થાય છે.

ડોમેઇન

ડોમેનને નેટવર્ક પર કમ્પ્યુટર્સના જૂથ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જે સામાન્ય નામ, નીતિઓ અને ડેટાબેઝ શેર કરે છે. સક્રિય ડાયરેક્ટરી હાયરાર્કીમાં તે ત્રીજા સ્તર છે. સક્રિય ડિરેક્ટરીમાં એક ડોમેનમાં લાખો વસ્તુઓને સંચાલિત કરવાની ક્ષમતા છે.

વહીવટી સોંપણીઓ અને સુરક્ષા નીતિઓ માટે ડોમેન્સ કન્ટેનર્સ તરીકે કાર્ય કરે છે. મૂળભૂત રીતે, ડોમેનમાંની તમામ વસ્તુઓ સામાન્ય નીતિઓ શેર કરે છે જે ડોમેનને અસાઇન કરેલા હોય છે. ડોમેનના તમામ ઑબ્જેક્ટ્સ ડોમેન એડમિનિસ્ટ્રેટર દ્વારા સંચાલિત થાય છે. વધુમાં, ત્યાં દરેક ડોમેન માટે અનન્ય એકાઉન્ટ્સ ડેટાબેસ છે. પ્રમાણીકરણ પ્રક્રિયા ડોમેનના આધારે કરવામાં આવે છે. એકવાર વપરાશકર્તાને પ્રમાણીકરણ પૂરું પાડવામાં આવે તે પછી, તે / તેણી ડોમેન હેઠળ આવતી બધી વસ્તુઓને ઍક્સેસ કરી શકે છે.

તેના ઓપરેશન માટે સક્રિય ડાયરેક્ટરી દ્વારા એક અથવા વધુ ડોમેન્સ આવશ્યક છે.એવા ડોમેનમાં એક અથવા વધુ સર્વર્સ હોવા આવશ્યક છે જે ડોમેન નિયંત્રકો (DC) તરીકે કાર્ય કરે છે. ડોમેન નિયંત્રકોનો ઉપયોગ નીતિ જાળવણી, ડેટાબેઝ સ્ટોરેજમાં થાય છે અને વપરાશકર્તાને પ્રમાણીકરણ પણ પ્રદાન કરે છે.

સક્રિય ડિરેક્ટરી અને ડોમેઇન વચ્ચે તફાવત

• સક્રિય ડિરેક્ટરી એવી સેવા છે જે નેટવર્ક સંચાલકોને માહિતી સંગ્રહિત કરવાની અને ચોક્કસ વપરાશકર્તાઓને આ માહિતીની ઍક્સેસ આપવા માટે પરવાનગી આપે છે, જયારે ડોમેઇન કમ્પ્યુટર્સનું જૂથ છે જે સામાન્ય નીતિઓ, નામ અને ડેટાબેઝને શેર કરે છે.

• ડોમેન સક્રિય ડાયરેક્ટ્રીનો ભાગ છે અને વન અને ટ્રી પછી ત્રીજા સ્તર પર આવે છે.