સક્રિય અને નિષ્ક્રીય FTP વચ્ચેનો તફાવત

સક્રિય વિ નિષ્ક્રીય FTP

FTP ફાઇલ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ માટે વપરાય છે. તે પ્રમાણભૂત પ્રોટોકોલ છે, જેનો ઉપયોગ ટીસીપી આધારિત નેટવર્ક પર એક યજમાનથી બીજા હોસ્ટ પર ટ્રાન્સફર કરવામાં ફાઇલમાં થાય છે. FTP ક્લાયન્ટ-સર્વર આર્કીટેક્ચર છે, અને તે એપ્લિકેશન સ્તરના OSI મોડેલ પર કાર્ય કરે છે. નેટવર્ક પર ડેટા સ્થાનાંતરિત કરતી વખતે ચાર ડેટા પ્રસ્તુતિ સ્થિતિઓ છે,

1. ASCII મોડ

2 બાઈનરી મોડ (ઇમેજ મોડ)

3 EBCDIC મોડ

4. સ્થાનિક મોડ

જ્યારે એક યજમાન (ચાલો હોસ્ટ એ કહીએ) બીજા હોસ્ટ પર ચાલો જોઈએ (ચાલો યજમાન બી કહીએ), આ યજમાન A અને હોસ્ટ બી વચ્ચે જોડાણ હોવું જોઈએ. આ કનેક્શન બનાવવાના બે માર્ગો છે બે યજમાનો વચ્ચે તેમને કહેવામાં આવે છે,

1 સક્રિય FTP

2 નિષ્ક્રિય FTP

(વાસ્તવમાં, તે FTP ના જુદાં જુદાં પ્રકારો નથી, પરંતુ FTP પોર્ટ ખુલ્લાના અલગ અલગ રીતો છે.)

સક્રિય સ્થિતિમાં, FTP ક્લાયન્ટ રેન્ડમ બિનસત્તાવાર પોર્ટમાંથી FTP સર્વરના પોર્ટ 21 સાથે જોડાય છે, જે સામાન્ય રીતે 1024 (પોર્ટ નંબર) કરતા વધારે છે. સક્રિય FTP માં FTP ક્લાયન્ટ અને FTP સર્વર વચ્ચે વાતચીતની રીત નીચે મુજબ છે,

ક્લાઈન્ટનું કમાન્ડ પોર્ટ સર્વરના કમાન્ડ પોર્ટ સાથે સંપર્ક કરે છે અને તેના ડેટા પોર્ટને આપે છે.

• સર્વર ગ્રાહકના કમાન્ડ પોર્ટને સ્વીકૃતિ આપે છે

• સર્વર તેના ડેટા પોર્ટ અને ક્લાયન્ટના ડેટા પોર્ટ વચ્ચેનો જોડાણ સ્થાપિત કરે છે.

• છેલ્લે, ક્લાયન્ટ સર્વરને સ્વીકૃતિ મોકલે છે.

સક્રિય FTP નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જ્યારે FTP સર્વર, જે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, નિષ્ક્રિય FTP જોડાણોને સપોર્ટ કરતું નથી, અથવા જો FTP સર્વર ફાયરવૉલ / રાઉટર / NAT ઉપકરણની પાછળ છે

નિષ્ક્રિય FTP

નિષ્ક્રિય FTP મોડ સક્રિય મોડના કનેક્શન મુદ્દાને હલ કરવા માટે વિકસાવવામાં આવી છે. FTP ક્લાયન્ટ સર્વરને કહીને PASV આદેશનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જોડાણ નિષ્ક્રિય છે. આ FTP ક્લાયન્ટ અને નિષ્ક્રિય મોડમાં સર્વર વચ્ચે સંચાર છે.

ક્લાઈન્ટ સંપર્કો સર્વરો આદેશ પોર્ટ અને આને કહેવું PASV આદેશ આપે છે નિષ્ક્રિય જોડાણ.

• પછી સર્વર ગ્રાહકને તેના સાંભળતા ડેટા પોર્ટ આપે છે

• પછી ક્લાઈન્ટ આપેલ પોર્ટનો ઉપયોગ કરીને સર્વર અને તેના વચ્ચે ડેટા કનેક્શન બનાવે છે. (પોર્ટ સર્વર દ્વારા આપવામાં આવે છે)

• છેલ્લે, સર્વર ક્લાયન્ટને સ્વીકૃતિ મોકલે છે.

નિષ્ક્રિય FTP નો ઉપયોગ બધા સમય સુધી થવો જોઈએ સિવાય કે કોઈ ભૂલ આવી હોય અથવા જો FTP કનેક્શન બિન પ્રમાણભૂત FTP પોર્ટનો ઉપયોગ કરી રહ્યું હોય.

સક્રિય અને નિષ્ક્રિય FTP વચ્ચે શું તફાવત છે?

1 સક્રિય સ્થિતિ FTP સર્વરને વધુ સુરક્ષા પૂરી પાડે છે. પરંતુ નિષ્ક્રિય સ્થિતિમાં તે નથી. (નિષ્ક્રિય સ્થિતિનો ઉપયોગ જ્યારે ફાયરવૉલ દ્વારા FTP કનેક્શન્સ બ્લૉક કરવામાં આવે ત્યારે થાય છે.)

2 સક્રિય FTP, ફાયરવૉલ્સને લીધે સમસ્યા ઊભી કરી શકે છે પરંતુ નિષ્ક્રિય FTP પાસે ફાયરવૉલ્સથી કનેક્શન મુદ્દાઓ નથી)

3સક્રિય સ્થિતિમાં, ક્લાયન્ટ કમાન્ડ ચેનલને અધિષ્ઠાપિત કરે છે અને સર્વર ડેટા ચેનલને સ્થાપિત કરે છે, પરંતુ નિષ્ક્રિય FTP માં, ક્લાઈન્ટ દ્વારા બંને કનેક્શન્સની સ્થાપના થાય છે.

4 મોટાભાગના વેબ બ્રાઉઝરનાં ડિફોલ્ટ મોડ નિષ્ક્રિય છે. સક્રિય મોડનો બ્રાઉઝરનો ડિફોલ્ટ મોડ તરીકે ઉપયોગ થતો નથી.