એબોરિજિનલ અને સ્વદેશી વચ્ચેનું તફાવત

એબોરિજિનલ વિ સ્વદેશી

એબોરિજિનલ અને સ્વદેશી એવા વિશેષણો છે કે જે મૂળ અથવા નો સંદર્ભ લેવા માટે વપરાય છે. એક ચોક્કસ સ્થળ પ્રથમ રહેવાસીઓ બે શબ્દો સમાનાર્થી નજીક છે કારણ કે બન્ને ચોક્કસ પ્રદેશ અથવા સ્થાનના મૂળ રહેવાસીઓનો સંદર્ભ આપે છે. બીજી એક એવી પહેલ છે કે જેનો ઉપયોગ કોઈ ચોક્કસ આદિજાતિ અથવા લોકોના જૂથને સંદર્ભિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે જે મોટાભાગે જીવવાની આદિકાળની રીતોથી જીવવાની આધુનિક શૈલીમાં મોટે ભાગે પ્રતિરક્ષા રહી છે. ચાલો જોઈએ કે આદિમ અને સ્વદેશી ખરેખર ખરેખર સમાનાર્થી છે અથવા બે વચ્ચે કોઈ તફાવત છે.

એબોરિજિનલ

ઍબોરિજિનલ એ શબ્દ છે જે સીધેસીધું ઑસ્ટ્રેલિયામાં આપણા મનને લઈ જાય છે જ્યાં આ પ્રદેશના મૂળ રહેવાસીઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. એક ખાસ જગ્યાએ પ્રથમ નિવાસીઓ હતા લોકોની જાતિઓ છે, તેથી, આદિવાસી લોકો. અબજોપતિઓ ઑસ્ટ્રેલિયાના લોકો છે, જે અત્યાર સુધી જિવાડાભર્યા સમયથી ત્યાં રહેતા હતા કારણ કે તેઓ દેશમાં રહેતા હતા તે સૌ પ્રથમ માનવામાં આવે છે.

આદિવાસી શબ્દ સૂચિતાર્થમાં અપમાનજનક લાગે છે કારણ કે તે લોકો માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે કે જેમણે જીવન જીવવાની આધુનિક પદ્ધતિઓનો સ્વીકાર કર્યો નથી અથવા સ્વીકાર કર્યો નથી. તેનો અર્થ એ છે કે વસવાટ કરો છો લોકોની અમૂર્ત પદ્ધતિ ધરાવતા લોકોનો ઉલ્લેખ કરવા માટે. ઑસ્ટ્રેલિયાના શ્યામ ચામડીવાળું આદિમ લોકો માટે એબોરિજિનલ પણ લેબલ માનવામાં આવે છે જે ખંડના વસાહતથી સફેદ યુરોપિયનો દ્વારા ત્યાં હતા.

સ્વદેશી

સ્વદેશી એ એક શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ માત્ર એક સ્થાનના મૂળ રહેવાસીઓ માટે જ નહીં પણ છોડ અને પ્રાણીઓની જાતિઓ છે જે સ્થાનના પ્રથમ નિવાસીઓ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે, સ્વદેશી એ શબ્દ છે જે એબોરિજિનલ કરતાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે કારણ કે તે તમામ નકારાત્મક અર્થોથી મુક્ત છે. જો કે, ઓસ્ટ્રેલિયનો એબોરિજિન્સનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે કારણ કે સ્વદેશીમાં છોડ અને પ્રાણી જાતિઓ પણ આવરી લે છે.

એબોરિજિનલ અને સ્વદેશી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• એબોરિજિનલ એ એવી એક એવો શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ મોટેભાગે ઑસ્ટ્રેલિયામાં રહેતા અને ચાલુ રહેલા પ્રથમ લોકો સાથે કરવામાં આવે છે.

• સ્વદેશી એ એક એવો શબ્દ છે જેનો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉપયોગ થાય છે અને એવૉરિજિન્સ કરતા રાજકીય રીતે વધુ યોગ્ય ગણાય છે કે જે નકારાત્મક સંકેતો છે.

• સ્વદેશી એ શબ્દ છે જે માત્ર આદિમ લોકોનો સમાવેશ કરતું નથી પણ તે છોડ અને પશુ જાતિઓ પણ છે જે કોઈ ચોક્કસ પ્રદેશ માટે મૂળ છે.