ડક્સ અને જિઝ વચ્ચેનો તફાવત

કેનેડા ગૂઝ

બતક વિરુદ્ધ ચીઝ

બતક અને હંસમાં તફાવતને જાણવું એ ફરીથી ફરીથી મૂળાક્ષરો શીખવાનો છે. નથી કે જ્ઞાન પ્રાથમિક છે પરંતુ કારણ કે તે આનંદ છે. ડક્સ અને હંસ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે શું તમે તે જાણો છો? એટલા માટે જ નહીં કે તેઓ લગભગ સમાન દેખાવ, સમાન આશ્રય (તળાવો અને તળાવો) અને લગભગ સમાન લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે, પરંતુ કારણ કે તેઓ ખરેખર એક જ કુટુંબના એનાટિડે સાથે સંકળાયેલા છે. તેમ છતાં તેઓ ઘણા સમાન રીતે સંબંધિત છે, આ જીવો જોડિયા નથી અને નિશ્ચિત રીતે ઘણી જુદી જુદી લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે જે તેમને એકબીજાથી અલગ બનાવે છે.

અહીં બતક અને હંસની વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ છે.

ડક, પ્રારંભ કરવા માટે, દરેક અન્ય પક્ષી માટે એક સામાન્ય નામ છે જે Anatidae કુટુંબથી સંબંધિત છે. અન્ય સભ્યો હંસ અને અલબત્ત હંસ છે, પરંતુ તેના સિવાય, તેમને બતક કહેવામાં આવે છે. એક પુરુષ ડકને ડ્રાક કહેવામાં આવે છે અને એક બાળક બતકને બતક કહેવામાં આવે છે. જુઓ? તે ફરીથી A, B અને C છે! બતક જલીય વાતાવરણમાં રહે છે (પરંતુ તેઓ જમીન પર જઇ શકે છે), તે તાજા પાણી અથવા મીઠાનું પાણી હોઈ શકે છે, અથવા જો તમે તેને પાળવા માંગો છો તો તેઓ તમારા બાથટબના પાણીના મોજાં પર તરી શકે છે. કેટલાંક બતક મહાન પાણીની અંદરથી કામ કરનારાઓ છે જે મોળું, જલીય છોડ અને નાની માછલી શોધે છે. તેઓ જંતુઓ, ઘાસ, નાના ઉભયજીવીઓ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોનો પણ ઉપયોગ કરે છે જેનું શોષણ થાય છે. બતક સામાન્ય રીતે નારંગીથી લીલા, કાળો, અને પીળા સુધીના રંગબેરંગી પીંછાવાળા પક્ષીઓ છે. તેમની પાસે સારી ગુણવત્તાવાળા સફેદ માંસ છે, કેમ કે યુ.એસ. ડક્સના કેટલાક રાજ્યોમાં રમતો માટે તેઓ શિકાર કરવામાં આવે છે, તેમના ઇંડા માટે પણ પાળવામાં આવે છે, તેમની નીચે (કપડાં માટે ઇન્સ્યુલેટર્સ તરીકે વપરાયેલા દંડ પીછાઓનું સ્તર) અને તેમના અન્ય મોટા પીંછા કેટલાક બાળકોના કાર્ટુનમાં બતક લોકપ્રિય બન્યાં: ડાફ્ટી ડક, ડોનાલ્ડ ડક, ડાર્કવિંગ ડકથી ડક્સ, અને અન્ય ઘણા લોકો. બતક વિશે એક વધુ ઝડપી હકીકત એ છે કે માત્ર માદા બંચ 'કુકિંગ' અવાજ બનાવે છે. આ ડ્રાક નથી

બતક

હંસ, બીજી તરફ, બતકની સરખામણીમાં તદ્દન ગરદન વિસ્તરતી હોય છે, જે સ્ટૂટર છે. બતકની જેમ, તેઓ જળચર વાતાવરણને પણ પસંદ કરે છે. માલ હંસને 'ગેન્ડર્સ' કહેવામાં આવે છે અને એક બાળકને 'હંસ' કહેવામાં આવે છે. હંસ જળચર વિસ્તાર પર રહે છે, તેમ છતાં તેઓ લીલા પાંદડાવાળા veggie diet પસંદ કરે છે. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે હંસ ડાઉન્સ ડકની સરખામણીમાં ઓછી ગંધ ધરાવે છે. માત્ર એટલું જ નહીં, હંસ પાસે બતકની સરખામણીમાં પગ પર વધુ વેબબ્નીંગ હતા હંમાં ફક્ત 3 રંગ વ્હીલ ચાર્ટ છે તેમના પીછાઓ ગ્રે, કાળા, સફેદ અથવા સ્પોટેડ ગ્રે, કાળા અથવા સફેદ હોય છે. ઘણીવાર ચાઇનીઝ પૌરાણિક અને સૂવાનો સમયની વાર્તાઓ પર તારાંકિત હોય છે, જે ઘણી વખત ટેલિવિઝન પર તારવે છે.હંસને લગતી એક વાર્તા એ છે કે જ્યારે એફ્રોડાઇટ, જે પ્રેમની રોમન દેવી હતી, ત્યારે તે પહેલીવાર દરિયાકાંઠે આવ્યા હતા અને ચાર્ટ્સ દ્વારા તેને રથ સાથે આવરી લેવામાં આવ્યા હતા અને એક કલહંસ દ્વારા દોરવામાં આવ્યું હતું. સુવર્ણ ઇંડા મૂકે છે તે હંસ વિશેની એક વાર્તા પણ છે. સંક્ષિપ્ત સંદેશાના રૂપમાં હંસ મોટેથી હંસ વિશે એક વધુ ઝડપી હકીકત એ છે કે તેઓ જ્યાં ઉશ્કેરે છે અને જ્યાં તેઓ ઉછરે છે ત્યાં પાછા જવા માટે તેઓ મજબૂત આગ્રહ રાખે છે, તેઓ હંમેશા જ્યાંથી આવ્યા ત્યાં પાછા ટોચ તરફ જાય છે.

સારાંશ:

ડક્સ અને હંસ એક પરિવારના છે: એનાટિડે.

ડક્સ સ્ટેઉટર છે અને ગીઝ લાંબા સમય સુધી છે

ડક્સ કાર્ટુનમાં લોકપ્રિય બનાવવામાં આવ્યા હતા જ્યારે હંસ કેટલાક પૌરાણિક અને સૂવાનો સમય વાર્તાઓમાં દેખાયા હતા