વહાણ અને ઓનબોર્ડ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - વહાણ પર વહાણમાં

વહાણ અને ઓનબોર્ડ એ બે શબ્દો છે જે સરળતાથી મૂંઝવણ કરી શકે છે. ટ્રેન, જહાજો, એરક્રાફ્ટ અને અન્ય પેસેન્જર વાહનો વિશે વાત કરતી વખતે આ શબ્દોનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે થાય છે. કી તફાવત વહાણમાં અને ઓનબોર્ડ વચ્ચે તે છે કે પેસેન્જર વાહનોમાં પ્રવેશની વર્ણન કરવા માટે વપરાય છે જ્યારે ઓનબોર્ડનો ઉપયોગ પેસેન્જર વાહનોની અંદર સ્થિતિ અથવા સ્થિતિને સંદર્ભિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે.

શું એનો અર્થ શું છે?

વહાણનો ઉપયોગ પૂર્વવત્ અથવા ક્રિયાવિશેષણ તરીકે થઈ શકે છે. આ શબ્દનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ટ્રેનો, જહાજો, એરક્રાફ્ટ અથવા અન્ય પેસેન્જર વાહનોના સંદર્ભમાં થાય છે. તે પર અથવા તેના જેવા જ અર્થ આપી શકે છે

પૂર્વવતરણ તરીકે વહાણમાં

અમે કેપ્ટનની સૂચનાઓ પછી, અમે વહાણ પર વિદેશમાં ચઢ્યું

તે ખ્યાલ લઈને થોડો સમય લીધો કે તે વિદેશમાં ખોટી ટ્રેન પર ચડ્યો છે.

આ બંદરેથી તે જહાજ પર કેટલા નાવિક હતા?

એક ક્રિયાવિશેષણ તરીકેનું વક્તવ્ય

આ ટ્રેન રેલમાંથી નીકળી ગઈ હતી, જેમાં 56 મુસાફરોને હટાવ્યા હતા.

કપ્તાનએ બધા જ બધાંનું સ્વાગત કર્યું

વિમાનમાં ક્રેશ થયું, 145 મુસાફરોની હત્યા કરી.

આકૃતિવાળું અર્થ

વહાણનો ઉપયોગ કોઈ જૂથ, સંગઠન અથવા સંગઠનમાં પ્રવેશ અથવા સંદર્ભમાં કરવા માટે પણ થઈ શકે છે. આ તદ્દન એક લાગતિક અર્થ છે ઉદાહરણ તરીકે,

આ તેની પ્રથમ પ્રમોશન છે તેમાંથી આવતા.

તે ચેરમેનના ખાનગી સચિવ તરીકે આવ્યા હતા.

શું તમે જાણો છો કે તે ક્રૂઝ જહાજ પર કેટલા મુસાફરો બંદર છોડી ગયા હતા?

ઑનબોર્ડ શું અર્થ છે?

ઓનબોર્ડ એક વિશેષતા છે જે એવી કોઈ વસ્તુનું વર્ણન કરે છે જે વિમાન, જહાજ, અથવા અન્ય વાહનો પર ઉપલબ્ધ છે અથવા તે પર સ્થિત છે.

એરક્રાફ્ટ ઓનબોર્ડ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ દ્વારા નિયંત્રિત છે.

તેની નવી કાર ઓનબોર્ડ ટેલિવિઝન અને કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ સાથે આવી હતી.

તેમણે ઓનબોર્ડ ફૂડ સર્વિસિસમાંથી ભોજનનો આદેશ આપ્યો.

તેની કાર નવી ઓનબોર્ડ મ્યુઝિક સિસ્ટમ સાથે આવી હતી.

અનધિકૃત વ્યક્તિ કંટ્રોલ રૂમમાં પ્રવેશે તેટલું જલદી ઓનબોર્ડ એલાર્મ સિસ્ટમ ટ્રીગર થશે.

ઓનબોર્ડ વિ બોર્ડ પર

ઓનબોર્ડને ઓન-બોર્ડ તરીકે પણ લખવામાં આવે છે. ઓનબોર્ડ એ એક શબ્દ તરીકે લખવામાં આવે છે જ્યાં સુધી તે કોઈ વિશેષતા તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી હોય છે ઉપરોક્ત તમામ ઉદાહરણો આ રીતે લખાયેલા છે. તે બોર્ડ પર લખી શકાય છે (બે શબ્દો) જ્યારે તે વિશેષણ તરીકે ઉપયોગમાં ન આવે ત્યારે ઉદાહરણ તરીકે,

બોર્ડ પર ધુમ્રપાનની મંજૂરી નથી

બોર્ડ પર કોઈ માદા ન હતા

ઓનબોર્ડ રેસ્ટોરન્ટમાં એક જ સમયે તમામ 200 મુસાફરોને ભોજન આપવાનું પૂરતું મોટું હતું.

વહાણ અને ઓનબોર્ડ વચ્ચે શું તફાવત છે?

અર્થ:

વહાણ: ટ્રેનો, જહાજો, એરક્રાફ્ટ અથવા અન્ય પેસેન્જર વાહનોમાં અથવા તેના પર.

ઓનબોર્ડ: ટ્રેનો, જહાજો, એરક્રાફ્ટ અથવા અન્ય પેસેન્જર વાહનો પર ઉપલબ્ધ અથવા રહે છે.

વપરાશ:

વહાણ: વહાણનો ઉપયોગ પેસેન્જર વાહનમાં પ્રવેશનું વર્ણન કરવા માટે થાય છે.

ઓનબોર્ડ: ઓનબોર્ડનો ઉપયોગ પેસેન્જર વ્હીકલની અંદરની પરિસ્થિતિ અથવા સ્થિતિને સંદર્ભ માટે થાય છે.

ગ્રામેટિકલ કેટેગરી:

વહાણ: વહાણનો ઉપયોગ ઍડિવર્બ અથવા અનુગામી તરીકે થઈ શકે છે.

ઓનબોર્ડ: ઓનબોર્ડ મુખ્યત્વે એક વિશેષણ તરીકે વપરાય છે

આકૃતિવાળું અર્થ:

વહાણ પર : વહાણનો ઉપયોગ એક લાક્ષણિક રીતે અર્થમાં પણ થાય છે. (ભૂતપૂર્વ: સંસ્થામાં પ્રવેશ)

ઓનબોર્ડ: ઓનબોર્ડનો ઉપયોગ કોઈ લાક્ષણિક રીતે અર્થમાં નથી

છબી સૌજન્ય:

Pixabay